Ivan Krstnik Coronini, goriški vojskovodja in cesarski vzgojitelj