Efficient subset selection from phonetically transcribed text corpora for concatenation-based embedded text-to-speech synthesis
Postopek za izbor podmnožice stavkov iz besedilnega korpusa za sintezo govora v vgrajenih sistemih

tab1
1. TXT datoteka (27 kB) Za ogled je potrebna prijava