Kolokvij "Živo branje: literatura, znanost in humanistika" : Lipica, 8. - 9. september 2011