Sodobni načini geografskega proučevanja značilnosti prometnih omrežij