Juvenilni les pri jelki (Abies alba Mill.) in smreki (Picea abies Karst.)
Juvenile wood in silver fir (Abiea alba Mill.) and Norway spruce (Picea abies Karst.)