Odnos prebivalcev Mestne občine Koper do Luke Koper