Upravljanje s starejšimi zaposlenimi v Mestni knjižnici Ljubljana
Management of older employees at the Ljubljana City Library