Model priprave in izvedbe projektov digitalizacije - primer osrednjeslovenske regije
Design and implementation of digitisation projects in the central Slovenian region