Pregled trendov zaposlovanja diplomantov bibliotekarstva v Sloveniji, v obdobju 2000-2012
Review of trends in employing library and information science graduates in Slovenia for the period from 2000 to 2012