Poezija in njena politična resnica. Uvod v tematski sklop