Izzivi pri načrtovanju knjižnične mreže splošnih knjižnic v mestnem okolju
Challenges of planning a public library netwok in urban environment