Nastajanje lesa pri bukvah z dveh rastič na različnih nadmorskih višinah
Wood formation in beech from two sites at different altitudes