Mlin brez mlina : obnova domačije "Pri špenglerju", kulturnega spomenika Kroflnov mlin