Telemetry and telecontrol over TETRA netwotk
Daljinsko merjenje in upravljanje preko omrežja TETRA