Razredna mobilnost in menedžment globalnega trga dela : primerjalna študija posebnih ekonomskih con in neoliberalnih projektov v državah Azije in Latinske Amerike