Možnosti celovite izrabe lignocelulozne biomase v celulozni in papirni industriji