Uporabnost javnomnenjskih raziskav v planiranju in načrtovanju stanovanjskih območij
The use of public opinion surveys in planning and design of residential areas