Investigation of the abrasive wear resistance of carburised and boron-enriched protective layers exposed to different stresses
Raziskava odpornosti naogljičenih in boriranih slojev proti abrazivni obrabi zaradi različne obremenitve