Vloga absolutnega vedenja v filozofiji kot sistemu izkustva