Slovenija in oblikovanje sonaravne razvojne strategije Evropske zveze