Metoda ocene življenskega ciklusa izdelka
Life cycle assessment method