Posek gozdnega drevja v obdobju od 1995 do 1998 leta