Priprava nanometrskih nikljevih prahov z redukcijo v sistemu Ni sol - hidrazin - voda - dietanolamin
Preparation of nano-sized nickel powders in a reaction system with Ni precursor, hydrazine, water and diethanolamine