Pomanjkanje poguma: znanstvene in zgodovinske paradigme v Doctor Copernicus (Doktor Kopernik) Johna Banvillea
Keeping our nerve: scientific and historical paradigms in John Banville's Dovtor Copernicus