Fracture emanating from stress concentrators in materials : povezava s klasično mehaniko loma
Prelom zaradi koncentratorjev napetosti v materialih : links with classical fracture mechanics