Parameter PVlim kot merilo za ovrednotenje materialov tesnilnih obročev v mehanskih drsnih tesnilih
Parameter PVlim as a face material evaluation criteria of mechanical seals