Primerjalna književnost, medbesedilnost in prevajanje : nova serijska publikacija poljskih komparativistov