Vseživljenjsko izobraževanje o grajenem okolju za trajnostni razvoj Slovenije
Education for sustainable development in the built environment in Slovenia