Trubadurji, fin'amor: beseda kot harmonija pojavnega in pojmovnega