Teorije in prakse nove dramatike : Petra Pogorevc in Tomaž Toporišič (ur.): Drama, tekst, pisava. Ljubljana: Knjižnica MGL, 2008