Competencies in science teaching
Kompetence v poučevanju naravoslovja