Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede : journal for linguistics and literary studies