Kipar Franc Ksaver Zajec (1821 - 1888, analiza izbranih del z vidika historizma)