Grajsko življenju Apfaltrernov na Križu v 19. stoletju