Roman Jakobson: Lingvistični in drugi spisi : ŠKUC / ZIFF (Studia humanitatis), Ljubljana 1989, 277 str.