Jezikovne in kulturne ovire, ki vplivajo na opismenjevanje učencev priseljencev