Slovenija v enem od najlepših del sodobne hrvaške nenarativne književnosti