Community resilience and the fulfilment of child rights in the family, school and community
Odpornost skupnosti ter uresničevanje otrokovih pravic v družini, šoli in v skupnosti