Prehrana velike uharice Bubo bubo v jugozahodni Sloveniji
Diet of the eagle owl Bubo bubo in southwestern Slovenia