Aforizmo o ljubljezni.; Berilo gospé Pavline Pajkove dné 9. prosinca 1892. leta v Slovenskem klubu na Dunaji