Ljubljanski zvon : mesečna revija za leposlovje, književnost in kritiko

 1. 1881
   194

  številka: 1 (1881)
  številka: 2 (1881)
  številka: 3 (1881)
  številka: 4 (1881)
  številka: 5 (1881)
  številka: 6 (1881)
  številka: 7 (1881)
  številka: 8 (1881)
  številka: 9 (1881)
  številka: 10 (1881)
  številka: 11 (1881)
  številka: 12 (1881)
  Vabilo na naročbo (letnik: 1, 1881)
  Ljubljanski zvon (letnik: 1, 1881)
  Vabilo na naročbo (letnik: 1, 1881)
  Vabilo na naročbo (letnik: 1, 1881)
  Glasniške postave in njihove premembe značijo dobo v zgodovini jezika in naroda (številka: 1, 1881)
  Praška Politik (številka: 1, 1881)
  Komparativni slovar slovanskih jezikov (številka: 1, 1881)
  Češka opera (številka: 1, 1881)
  Prof. dr. Fr. J. Celestin (številka: 1, 1881)
  Jezikoslovne razprave (številka: 1, 1881)
  Urednikova listnica (številka: 1, 1881)
  O fotofonu (številka: 1, 1881)
  Jurčičeve Slovenske knjižnice (številka: 1, 1881)
  Slovénskim svatom z dopisom poslane zdravíjce (številka: 1, 1881)
  Kraljevič Marko u narodnih pjesmah (številka: 1, 1881)
  Kje dom je moj? (številka: 1, 1881)
  Star slovensk rokopis (številka: 1, 1881)
  Ruski jezik na balkanskem polotoku (številka: 1, 1881)
  Narodne biblijoteke (številka: 1, 1881)
  G. dr. L. Geitler (številka: 1, 1881)
  Slovenska Glasbena Matica (številka: 1, 1881)
  Zemeljski potresi (številka: 6, 1881)
  Iz Preširnovega življenja (številka: 8, 1881)
  Pisma iz Zagreba I (številka: 2, 1881)
  Gusikov Mihael Josip (številka: 2, 1881)
  Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, obradjuje Dj. Daničić (številka: 2, 1881)
  Urednikova listnica (številka: 2, 1881)
  Jezičnik; Spisal J.Marn. XVIII. leto. V Ljubljani natisnil in založil Rudolf Milic 1880 (številka: 2, 1881)
  Trtna uš.; Spisal Arminij Goethe. Izdalo štajersko društvo za umikanje ljudstva v Gradci. Zaloga društva. V Gradci natisnil Leykam-Josefsthal 1881 (številka: 3, 1881)
  Franceschi-jeva zgodovina Istre (številka: 3, 1881)
  Brezov pésen (številka: 3, 1881)
  G. dr. Ign. Klemenčič (številka: 4, 1881)
  Fedor Mihajlovič Dostojevski + (številka: 4, 1881)
  Pri J. Giontiniji (številka: 4, 1881)
  V poljskem Poznanji (številka: 4, 1881)
  Nove knjige hrvatske (številka: 4, 1881)
  Kaludjer; Istina i poezija ,od dra Jovana SubotiĆa (številka: 4, 1881)
  »BoIgarska Illustracija" (številka: 4, 1881)
  »Majak" (številka: 4, 1881)
  Profesor V. Jagić (številka: 4, 1881)
  Slovenske skladbe (številka: 4, 1881)
  Načrtanie slavjanskoj akcentologii; Sočinenie Romana Brandta. Sanktpeterburg, tipografija imperatorskoj akademii nauk, 1880 (številka: 4, 1881)
  »Nuna in kanarček« (številka: 4, 1881)
  Boleslav Jablonsky + (številka: 4, 1881)
  Pisma iz Zagreba. II (številka: 4, 1881)
  Zur Frage über die Gleichberechtigung der Slovenen von L Pomladinovič = L. Kunstek; Untersteiermark, 1881. Druck der Buchdruckerei der »Politik« in Prag. Selbstverlag (številka: 4, 1881)
  Štovanim svečenikom po Dalmaciji (številka: 4, 1881)
  Fran Svetličič + (številka: 4, 1881)
  »Krakov — Zagreb.« (številka: 4, 1881)
  Prorokovánje (številka: 4, 1881)
  Na Ruskem (številka: 4, 1881)
  Češki listi (številka: 4, 1881)
  »Slovinac.« (številka: 4, 1881)
  Ruski slikar (številka: 4, 1881)
  »Pobratimstvo, mesečni žurnal za književnost i nauku.« (številka: 5, 1881)
  Südsteierische Post (številka: 5, 1881)
  Češko slovstvo (številka: 5, 1881)
  Životopis kardinala Gjure Utješenović- Martinušića (številka: 5, 1881)
  Čitanka ruska in zgodovina ruske literature (številka: 5, 1881)
  Ruske knjige (številka: 5, 1881)
  Réka (številka: 5, 1881)
  Slovensko »Dramatično društvo« (številka: 5, 1881)
  Archiv für slavische Philologie (številka: 5, 1881)
  Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, obraduje Dj. Daničić i izdaje jugoslovenska akademija (številka: 5, 1881)
  Urednikova listnica (številka: 5, 1881)
  Josip Jurčič (številka: 5, 1881)
  Rak (številka: 5, 1881)
  Jurčičev životopis (številka: 6, 1881)
  Ratovanje slovinskoga naroda proti Turcima godine 1875—1877; Uz gusle skitio Žalovan (številka: 6, 1881)
  Osnovalni odbor za Jurčičev spomenik (številka: 6, 1881)
  Ruske knjige (številka: 6, 1881)
  Hrvatski slikar (številka: 6, 1881)
  Izbrane narodne srbske pesni z dodatkom iz smrti Smail-Age Čengića; Priredil Janko Pajk. Drugi pomnoženi natis. V Ljubljani 1881. Založila in natisnila Klein in Kovač (številka: 6, 1881)
  Ród bolgárski! (številka: 7, 1881)
  V J. R. Miličevej tiskarni v Ljubljani (številka: 7, 1881)
  Dr. Ignacij Klemenčič (številka: 8, 1881)
  G. dr. Gjuro Daničić (številka: 8, 1881)
  Iz Pariza (številka: 8, 1881)
  »Hrvatska Matica" (številka: 8, 1881)
  Nezákonná matka (številka: 8, 1881)
  Oc^enenie na Bolgarskit^e narodni p^esni (številka: 8, 1881)
  »V spomin petindvajsetletnice obrtnijskega podpornega društva v Ljubljani 17. dné julija meseca 1881. leta.« (številka: 8, 1881)
  Osnovalni odbor za Jurčičev spomenik (številka: 8, 1881)
  Srpska Zora (številka: 8, 1881)
  Spomenik Gogolju (številka: 8, 1881)
  Rusko slovstvo (številka: 8, 1881)
  Jurčičeva ustanova (številka: 9, 1881)
  Pisma iz Zagreba.IV (številka: 9, 1881)
  Urednikova listnica (številka: 9, 1881)
  Slovanska jeka (številka: 9, 1881)
  Velika nesreča (številka: 9, 1881)
  Preširnova »Nebéška procésija« (številka: 9, 1881)
  J. J. Kraszewski (številka: 9, 1881)
  Baron Helfert (številka: 9, 1881)
  Matija Žvanut + (številka: 9, 1881)
  Iz težkih dnij (številka: 9, 1881)
  Vojteh Ulrih + (številka: 9, 1881)
  Hrvatsko novinstva (številka: 9, 1881)
  Spomenik carju Aleksandru II (številka: 9, 1881)
  »Kobna tajna«, tragedija v 5 aktih (številka: 9, 1881)
  Rusko slovstvo (številka: 9, 1881)
  Danica, koledar književnega društva sv. Jeronima za l.882 (številka: 9, 1881)
  Opazke, kako je treba ravnati pri krajnih pozvedbah in komisijonalnih obravnavah o pritožbah po zakonu. V Ljubljani 1881 (številka: 9, 1881)
  Dr. Fr. Rački (številka: 9, 1881)
  G. prof. dr. Gr. Kreka (številka: 9, 1881)
  »Soror Pia.« (številka: 9, 1881)
  Vjekoslav Klaić (številka: 9, 1881)
  Rokovnjači; Historičen roman (številka: 9, 1881)
  Lurška Mati Božja; Francoski spisal Henrik Lesserre, poslovenil Franjo Marešič. V Ljubljani 1881. Samozaložba. Tisk Kleinov in Kovačev (številka: 9, 1881)
  Obča zgodovina (številka: 9, 1881)
  G. F. S. Vilhar (številka: 9, 1881)
  Družba sv. Mohorja (številka: 11, 1881)
  Slovenske pripovedi o jezerih (številka: 11, 1881)
  Učiteljska zborovanja (številka: 11, 1881)
  Prof. Jos. Stare (številka: 11, 1881)
  Štefan Modrinjak (številka: 11, 1881)
  »Archiv für slavische Philologie.« (številka: 11, 1881)
  Slovensko berilo za osmi gimnazijski razred.; Izdal dr. Fr. Miklošič. Druga nekoliko predelana izdaja. Vredil I. Navratil. Na Dunaji 1881. Založil Karol Graeser. V Brnu natisnila c. kr. dvorska tiskarna Fr. Winiker in Schickhardt (številka: 11, 1881)
  »Slovenski Narod" (številka: 11, 1881)
  Pravila za kmetsko posojilnico ljubljanske okolice.; V Ljubljani 1881. Natisnila Narodna tiskarna. Založil osnovalni odbor (številka: 11, 1881)
  Bosiljak Hrcegovački; Zabavno poučni list za književnike in pouk (številka: 11, 1881)
  Ivan Sundečić (številka: 11, 1881)
  Iz Karlovca (številka: 11, 1881)
  Trojna božja pot s svetimi stopnjicami na Kranjskem.; Uredil Anton Žlogar. V Ljubljani 1881. Založila Katoliška bukvama. Tisk J. Blasnikovih naslednikov (številka: 11, 1881)
  Na meseci (številka: 11, 1881)
  J.J. Kraszewski (številka: 11, 1881)
  Spet nov napredek! (številka: 11, 1881)
  Narod hrvatski (številka: 11, 1881)
  Prestave najlepših himen sv. cerkve; II. del. Poslovenil J. Bilc. V Ljubljani 1881. Založil L. Jeran. Tisk J. Blaznikovih naslednikov (številka: 11, 1881)
  Za Jurčičevo ustanovo (številka: 11, 1881)
  Zdravec (številka: 11, 1881)
  Fr. Grbićeva »Slovanska Jeka« (številka: 11, 1881)
  Dr. I. Tavčarjevo povest »Moj sin« (številka: 11, 1881)
  Na Zagrebskem vseučilišči (številka: 11, 1881)
  Matija Ban (številka: 11, 1881)
  Odbor za izdajanje slovensko-nemškega Wolfovega slovarja (številka: 11, 1881)
  František Preširen. Obraz života básnického napsal Jan prav: Josef Penižek (številka: 11, 1881)
  Dalmatinovo vse sv. pismo (številka: 11, 1881)
  Književno naznanilo (številka: 11, 1881)
  Spomenik Valentinu Mandelcu (številka: 11, 1881)
  Matija Kost^elec (kdaj in kde se je porodil in kde in kdaj umrl) (številka: 11, 1881)
  Za česko narodno gledališče (številka: 11, 1881)
  Dr. Janez Bleiweis (številka: 11, 1881)
  Jurčičev spomenik (številka: 11, 1881)
  Jurija Dalmatina vse sv. pismo (številka: 11, 1881)
  Preširen (številka: 11, 1881)
  Pokojni Vojteh Ullrich (številka: 11, 1881)
  Mladi samotár; Spisal Krištof Šmid, poslovenil P. Adolf Mayr. V Ljubljani 1881. Tisk in založba J. Blaznikovih naslednikov (številka: 11, 1881)
  Knobljeve pesmi (številka: 11, 1881)
  Cvetnik; Berilo za slovensko mladino. Uredil Anton Janežič. Četrti popravljeni natis oskrbel dr. Jakob Sket. Prvi del. V Celovci, 18811. Natisnola in založila tiskarna družbe sv. Mohorja (številka: 11, 1881)
  G. Baudouin de Courtenay (številka: 11, 1881)
  Slavó častitega in visoka spoštovanega gospoda kaplana Št. Miklaužke škofije Jakoba Dolenca; V Ljubljani 1881. »Narodna tiskarna.« (številka: 11, 1881)
  Fran Grbić (številka: 11, 1881)
  Dr. Josip Ulaga + (številka: 11, 1881)
  Književnost dolnje-lužiških Srbov (številka: 12, 1881)
  Barvni občutek živalij (številka: 12, 1881)
  Avanti!; Canzone marziale slovena. V italijanščino prevedel J. Chiudina (številka: 12, 1881)
  Slovenski pesniki v tujih prevodih; 2. Prešeren in Levstik v Rusih (številka: 12, 1881)
  »Velika bratstvo.« (številka: 12, 1881)
  Srbske knjige (številka: 12, 1881)
  Epistola encyclica SS. Domini Leonis PP. XIII. »Grande munus«.; Editio slavica polyglotta. Pragae Sumptibus et typis typografiae Cyrillo-Methodianae. 1880 (številka: 12, 1881)
  Iz Zagreba (številka: 12, 1881)
  Upravni odbor »Narodne tiskarne« (številka: 12, 1881)
  Ljubav i cvieće (številka: 12, 1881)
  Liturgika ali sveti obredi pri vnanji službi božji; Za gimnazijalno, realno in sploh odraslo mladost. Spisal Anton Lesar. Drugi popravljeni natis. I. del. V Ljubljani 1881. Tiskala in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (številka: 12, 1881)
  P. Xaverius a S. Ignatio Carn. in seculo vocatus Gregor Worenz (številka: 12, 1881)
  G. Miroslav Malovrh (številka: 12, 1881)
  Slovenska pratika za navadno leto 1882.; V Ljubljani, natisnila in založila pl. Kleinmayr in Bamberg (številka: 12, 1881)
  Dr. Janez vitez Bleiweis-Trsteniški (številka: 12, 1881)
  Die Slovenen; Von Josef Šuman. Wien und Teschen. Verlag von Karl Prochaska 1881 (številka: 12, 1881)
  »Die Völker Oesterreich-Ungarns" (številka: 12, 1881)
  Rusija na mejnarodnej zemljepisnej razstavi v Benetkah (številka: 12, 1881)
  Hrvatske knjige (številka: 12, 1881)
  Velika pratika za navadno leto 1882; Na svitlo dala c. kr. kmetijska družba. V Ljubljani. Natisnili in založili J. Blaznikovi nasledniki (številka: 12, 1881)
  Nekaj črtic iz meteorologije kranjske (številka: 12, 1881)
  »Slovensko dramatična društvo" (številka: 12, 1881)
  »Etruskische Reste in Steiermark und Kärnten" (številka: 12, 1881)
  Literarni in zabavni klub (številka: 12, 1881)
  Novo izdanje Preširnovih pesnij (številka: 12, 1881)
  Simon vitez Wilfan t (številka: 12, 1881)
  V Belem gradu (številka: 12, 1881)
  Prvi poduk.; Navod za podučevanje na najnižji stopinji narodne šole. Sestavil Ivan Lapajne. V Ljubljani 1882. Založila in tiskala Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (številka: 12, 1881)
 2. 1882
   196

  številka: 1 (1882)
  številka: 2 (1882)
  številka: 3 (1882)
  številka: 4 (1882)
  številka: 5 (1882)
  številka: 6 (1882)
  številka: 7 (1882)
  številka: 8 (1882)
  številka: 9 (1882)
  številka: 10 (1882)
  številka: 11 (1882)
  številka: 12 (1882)
  Uganka (letnik: 2, 1882)
  Vabilo na naročbo (letnik: 2, 1882)
  Ljubljanskega Zvona (letnik: 2, 1882)
  Aritmogrif (letnik: 2, 1882)
  Uganka (letnik: 2, 1882)
  Logogrif (letnik: 2, 1882)
  Arni Boue + (številka: 1, 1882)
  Archiv für Heimatkunde von Franz Schumi.; I. Bd., 1. Bg. December 1881 (številka: 1, 1882)
  »Osveta.« (številka: 1, 1882)
  Dunajska »Slovenija« (številka: 1, 1882)
  Slovenske muzikalije (številka: 1, 1882)
  »Mir.« (številka: 1, 1882)
  Anastasius Grün´s Lehrer, France Preširen, als deutscher Dichter« (številka: 1, 1882)
  Die Slovenen (številka: 1, 1882)
  Dizionario biografico degli scrittori contemporanei diretto da Angelo de Gubernatis; Firenze coi tipi dei successori Le Monnier 1879—1880 (številka: 1, 1882)
  Avgust Šenoa (številka: 1, 1882)
  G. Anton. Nedved (številka: 1, 1882)
  Jedinstvo slovenskih dežel od VII. do XIII. stoletja (številka: 1, 1882)
  Rusko slovstvo (številka: 1, 1882)
  V literarnem in zabavnem klubu Ljubljanskem (številka: 1, 1882)
  Ponkerčév oča (številka: 1, 1882)
  Grof Aleksander Fedro (številka: 1, 1882)
  Šolstvo in prosvetni zavodi kneževini Bolgarski; Po službenih poročilih naučnega ministerstva sestavil (številka: 1, 1882)
  Sbornik Slovansky (številka: 2, 1882)
  Jezičnik; Spisal J. Marn. XIX. leto. V Ljubljani (številka: 2, 1882)
  Prof. Janez Jesenko (številka: 2, 1882)
  »Cvetje z vrtov sv. Frančiška.« (številka: 2, 1882)
  Jurčičevi zbrani spisi (številka: 2, 1882)
  »Slovinac.« (številka: 2, 1882)
  Učiteljski Tovariš (številka: 2, 1882)
  »Lužica.«; Mesačnik za zabawu a powučenje. Zhromadny organ serbskich towarstwow (številka: 2, 1882)
  Društvo »Narodni Dom« (številka: 2, 1882)
  Beiträge zur Literatur der kroatischen Volkspoesie; Von S. Singer. Agram. Verlag von L. Hartman 1881 (številka: 2, 1882)
  Poviest Bosne do propasti kraljestva; Napisao ju po prvih virih V. Klaić. U Zagrebu. Troškom piščevim, a tiskom Dioničke Tiskare 1882 (številka: 2, 1882)
  Luterski ljudje; povest (številka: 2, 1882)
  Prof. Jos. Stritar (številka: 2, 1882)
  »Pedagogični letnik.« (številka: 2, 1882)
  Accademia Adamo Mickiewicz di storia e letteratura polacca e Slava (številka: 2, 1882)
  Sliko dr. J. vit. Bleiweisa-Trsteniškega (številka: 2, 1882)
  Iz Zagreba (številka: 2, 1882)
  France Preširen (številka: 2, 1882)
  »Niva«, prvi ilustrovani ruski list (številka: 2, 1882)
  V Novem Sadu (številka: 2, 1882)
  Avstrijsko Primorje; Prestava (Jas. Cimpermana) iz nemškega: »das österreichische Küstenland« od Karla Coroninija. Hilarijanska tiskarna v Gorici (številka: 3, 1882)
  Slikar g. Jurij Šubic (številka: 3, 1882)
  Statistične črtice o kranjskem prebivalstvu 1881leta (številka: 3, 1882)
  »Narodni dom. « (številka: 3, 1882)
  Andrija Palmović (številka: 3, 1882)
  Čeh o Ljubljani.; Cesta do Rima a dále do Neapole a Pompeje. Sepsal Blohumil Hakl. Nakladem Děd. ss. Cyrilla a Methodě na r. 1881. V Brně 1881 (številka: 3, 1882)
  Srbska književnost (številka: 3, 1882)
  Nove stenske table za prvi pouk v branji (številka: 3, 1882)
  Matica Slovenska (številka: 3, 1882)
  Naša pesen (številka: 3, 1882)
  Postni list Janeza Krizostoma Pogačarja, knezoškofa Ljubljanskega itd; Natisnila »Narodna Tiskarna« v Ljubljani 1882 (številka: 3, 1882)
  Iz Zagreba (številka: 3, 1882)
  Prof. Fr. prav: Josip Celestina (številka: 3, 1882)
  Zbirka ljubimskih in ženitovanjskih (!) pisem; Po raznih izgledih sestavil F. H(aerlap). V Ljubljani, Založil in prodaja Janez Giontini (številka: 3, 1882)
  Iz St. Francis, Milwaukee, Wis (številka: 3, 1882)
  Izmišljena tiskarnica v Kranji (številka: 3, 1882)
  Trst — na Hrvatskem! (številka: 3, 1882)
  Slovenskemu narodu! (številka: 3, 1882)
  Navod o hmeljariji; Spisal Janez Hausenbichler. Tiskala »Narodna Tiskarna«. — Založil pisatelj. — Ljubljana 1882 (številka: 3, 1882)
  Archiv für Heimatkunde; I. Bd. 3. Bg (številka: 3, 1882)
  Javno predavanje (številka: 4, 1882)
  »Politik.« (številka: 4, 1882)
  Postni list Andreja Gollmayra, nadškofa Goriškega; Založila nadškofija. Hilarijanska tiskarnica v Gorici 1882 (številka: 4, 1882)
  Truplo sv. Agapita mučenika v Novi Cerkvi.; Spisal Janrnej Voh. V Mariboru 1882. Tiskal Janez Leon. Založil pisatelj (številka: 4, 1882)
  Iz Prage (številka: 4, 1882)
  Nov slovensk rokopis (številka: 4, 1882)
  Dramatiško društvo (številka: 4, 1882)
  Dr. Alojzij Vojteh Šembera + (številka: 4, 1882)
  Rihar ali Richter? (številka: 4, 1882)
  V zabavnem in literarnem klubu ljubljanskem (številka: 4, 1882)
  Prešernov napis (številka: 4, 1882)
  Nove šolske knjige (številka: 4, 1882)
  Ali so Slovenci zares Hrvatje? (številka: 4, 1882)
  Krasne piruhe (številka: 4, 1882)
  Slovansky katalog bibliograficky za rok 1880 (številka: 5, 1882)
  Venec Mariji Kraljici; Zložil in sestavil P. Angelik Hribar. I. snopič (številka: 5, 1882)
  Dva kranjska prirodopisca (številka: 5, 1882)
  Venerina prehajanje mimo solnca 6. decembra 1882 (številka: 5, 1882)
  Pesmaričica po številkah za nežno mladino.; Sestavil Anton Förster. Založil in natisnil Rudolf Milic v Ljubljani 1882 (številka: 5, 1882)
  »Sub rosa. « (številka: 5, 1882)
  »Kosovska djevojka.« (številka: 5, 1882)
  Divič (številka: 5, 1882)
  Literarni in zabavni klub ljubljanski (številka: 5, 1882)
  Srpske Ilustrovane Novine (številka: 5, 1882)
  Josip Rihar (številka: 5, 1882)
  Prinos k naglasu u novoslovenskom jeziku; Naglas u supstantiva ženskoga roda. b- deklinacija- (številka: 5, 1882)
  Najdražja kupica vode na svetu (številka: 5, 1882)
  Slovenske učne knjige (številka: 5, 1882)
  Poezije; Zložil S. Gregorčič. I. V Ljubljani. Založil Ig. Gruntar; tiskala Klein in Kovač 1882 (številka: 5, 1882)
  Album malarzy Polskich (številka: 5, 1882)
  Nicola Tomaseo (številka: 5, 1882)
  Celestinova Aritmetiko za I. in II. gimn. razred (številka: 6, 1882)
  Napis (številka: 6, 1882)
  Divić (številka: 6, 1882)
  Anton Alojzij Wolf, knezoškof ljubljanski; V spomin stoletnice njegovega rojstva 1882. Spisal Ivan Lavrenčič. Založil pisatelj. Tiskali Blaznikovi nasledniki 1882 (številka: 6, 1882)
  Ave sancta chrisma! (številka: 6, 1882)
  Gregorčičevih »Poezij« (številka: 6, 1882)
  Anastazij Grün o Preširnu (številka: 6, 1882)
  Knjige »Matice Slovenske« za 1881. leto; — Sestavil L. Lavtar. Založila in na svetlo dala »Matica Slovenska«. V Ljubljani 1882. Natisnili J. Blaznikovi nasledniki (številka: 6, 1882)
  Nov časopis (številka: 6, 1882)
  Pogovori; Negoda (številka: 6, 1882)
  Taterman (številka: 6, 1882)
  Josip Vesel (številka: 6, 1882)
  Josipa Jurčiča Zbrani spisi; Založil in na svetlo dal odbor za Jurčičev spomenik. Uredil Fr. Levec. I. zvezek: Deseti brat, roman. Natisnila Narodna Tiskarna v Ljubljani 1882 (številka: 6, 1882)
  Čehi (številka: 6, 1882)
  »Slep je, kdor se s petjem vkvarja." (številka: 7, 1882)
  »Specimina linguae palaeoslavenicae" (številka: 7, 1882)
  Rusko slovstvo (številka: 7, 1882)
  Mlademu prijatelju (številka: 7, 1882)
  G. Ivan Lapajne (številka: 7, 1882)
  »Archiv für slavische Philologie" (številka: 7, 1882)
  Knjige »Matice Slovenske" za 1881. leto; II. Somatologija ali nauk o človeškem telesu, ,učiteljiščem in višjim učilnicam spisal dr. Jan. N. Woldřich. — Po četrtem natisku poslovenil Fran Erjavec. Založila in izdala »Matica Slovenska«. V Ljubljani, 1881. Natisnoli J. Blaznikovi nasledniki (številka: 7, 1882)
  Imenovanje (številka: 7, 1882)
  Zgodovina Tolminskega, to je: zgodovinski dogodki sodnijskih okrajev Tolmin, Bolec in Cerkno z njih prirodoznanskim in statističnim opisom.; Spisal S. Rutar. Na svetlo dal Josip Devetak. V Gorici nat. Hilarijanska Tiskarna 1882 (številka: 7, 1882)
  Slovenska Lenora ali mrtvi pride po svojo ljubico; Poslal S. Rutar (številka: 7, 1882)
  Gregorčičeve »Poezije« (številka: 7, 1882)
  Slovenci za Karola Velikega (številka: 7, 1882)
  Desetorica literarnega in zabavnega kluba v Kranji avgur (številka: 7, 1882)
  Rokovnjači, historičen roman; Spisala Josip Jurčič in Janko Kersnik. V Ljubljani 1882. Natisnila »Narodna Tiskarna« (številka: 7, 1882)
  Odbor za Jurčičev spomenik (številka: 7, 1882)
  Občni zbor »Glasbene Matice« (številka: 7, 1882)
  Slovensko-latinske vaje za III. gimnazijski razred (številka: 7, 1882)
  Aritmetika za nižje gimnazije; Spisal dr. Fr. vitez Močnik. Po 26. natisku poslovenil J. Celestina. Prvi del. V Ljubljani, tiskala in založila Ig. pl. Kleinmayr in Fed. Bamberg 1882 (številka: 8, 1882)
  Iz odbora za Wolfov slovar (številka: 8, 1882)
  Alphabetum Sclavorum (številka: 8, 1882)
  Grof Medo Pucić (številka: 8, 1882)
  Velésalo, substant. n., a ne: Velésovo, adj. n (številka: 8, 1882)
  Srbska književnost (številka: 8, 1882)
  Dva čestita gosta (številka: 8, 1882)
  Zemljepis za prvi razred srednjih šol (številka: 8, 1882)
  Zadnji sošolec Prešernov (številka: 8, 1882)
  Jurčičeva slavnost (številka: 8, 1882)
  »Sergej Gorbatov, istoričeskij roman konca XVIII veka«,; spisal Vsevolodja Solovejev (številka: 8, 1882)
  V Slovacih (številka: 8, 1882)
  Praški »Svetozor« (številka: 8, 1882)
  Rusko slovstvo; Ruski listi za deco (številka: 8, 1882)
  »Perelom. Pravdivaja istorija B. M. Mkarjeviča" (številka: 8, 1882)
  Gregorčičevim kritikom odgovor in poúk.; V Ljubljani 1882. Tiskala »Narodna Tiskarna«. Založil Janko Pajk (številka: 9, 1882)
  Hrvatska književnost (številka: 9, 1882)
  Slovenski umetniki (številka: 9, 1882)
  Prvi slovenski narodni roman; Knjižnica slovenskej mladini. Knjiga III. Sreča v nesreči. Poučna povest odraslej slovenskej mladini. Spisal Janez Cigler. Drugi popravljeni natis. V Ljubljani 1882. Založil in izdal Ivan Tomšič (številka: 9, 1882)
  V obrambo; Odgovor "Slovencu". Zložil S. Gregorčič. V Ljubljani 1882. Natisnila "Narodna Tiskarna". Založil Ig. Gruntar (številka: 9, 1882)
  Preširnova ura (številka: 9, 1882)
  G. A. Förster (številka: 9, 1882)
  Moja pesen (številka: 9, 1882)
  Dva narodna praznika (številka: 9, 1882)
  Šolske knjige slovenske (številka: 9, 1882)
  Slomškovi zbrani spisi (številka: 9, 1882)
  »Matica Hrvatska.« (številka: 9, 1882)
  Zbirka slovenskih pregovorov iz leta 1592 (številka: 9, 1882)
  Poslednji »Kranjski Čebelár« (številka: 9, 1882)
  Slovanski gostje v Ljubljani (številka: 9, 1882)
  Bičarji in skakači na Slovenskem (številka: 11, 1882)
  Vrtnica (številka: 11, 1882)
  Vuk Vrčevič + (številka: 11, 1882)
  Družba sv. Mohorja (številka: 11, 1882)
  Od kod so Podmíljščaki? (številka: 11, 1882)
  Pesmi; glasnik (številka: 11, 1882)
  Latinsko-slovenski slovnik za tretji in četrti gimnazijski razred; izdelan po latinsko-nemškem J.A. Rožeka; Tiskala in založila Ig. v. Kleinmayr et Fed. Bamberg. V Ljubljani 1882 (številka: 11, 1882)
  Erženov spomenik (številka: 11, 1882)
  Mrtvaški ljubec; Narodna pripovedka iz Višnjegorskega okraja, zapisal Radivoj Poznik (številka: 11, 1882)
  Bleiweisov .spomenik (številka: 11, 1882)
  Krasna darila za sv. Nikolaja in božič (številka: 12, 1882)
  Slovansko življenje v Parizu; članek (številka: 12, 1882)
  O starosti človeškega rodu (številka: 12, 1882)
  Glas vetróv (številka: 12, 1882)
  C. J. Giontini (številka: 12, 1882)
  »Sloyansky Sbornik (številka: 12, 1882)
  Josipina pl. Kwiatkowska (številka: 12, 1882)
  Dalmatinova biblija (številka: 12, 1882)
  Bosenski grobovi (številka: 12, 1882)
  Monsignar Luka Jeran (številka: 12, 1882)
  Šenoa v Italijanih (številka: 12, 1882)
  Rože in koprive za šolo in dom; I. Dva dijaka, trije šolarji in še marsikaj Na svitlo daje Svitoslav = L. Jeran.V Ljubljani 1882 (številka: 12, 1882)
  Una preson la vita, il timp un boja (številka: 12, 1882)
  Ruska književnost (številka: 12, 1882)
  Pripovedke za mladino (številka: 12, 1882)
  Nekoliko o kranjskih jezerih (številka: 12, 1882)
  G. vitez Smolski (številka: 12, 1882)
  Gotiški zlog (številka: 12, 1882)
  Poziv slovenskim pisateljem (številka: 12, 1882)
 3. 1883
   245

  številka: 1 (1883)
  številka: 2 (1883)
  številka: 3 (1883)
  številka: 4 (1883)
  številka: 5 (1883)
  številka: 6 (1883)
  številka: 7 (1883)
  številka: 8 (1883)
  številka: 9 (1883)
  številka: 10 (1883)
  številka: 11 (1883)
  številka: 12 (1883)
  Uganka (letnik: 3, 1883)
  Ajdovski gradec (številka: 1, 1883)
  Kislo grozdje (številka: 1, 1883)
  Slovo (številka: 1, 1883)
  Smrt carja Samuela (številka: 1, 1883)
  Spomini na jutrove dežele (številka: 1, 1883)
  Brodník; Balada (številka: 1, 1883)
  Čas (številka: 1, 1883)
  Pismo (številka: 1, 1883)
  Naše obzorje (številka: 1, 1883)
  Zvonjenje (številka: 1, 1883)
  Fizika za nižje gimnazije, realke in učiteljišča; Spisal in založil Jakob Čebular. V Gorici (natisnila Hilarijanska tiskarna 1882. I. del: Vvod, občna svojstva teles, toplota, učini molekularnih sil, kemija, magnetizem in elektrika (številka: 1, 1883)
  Cyclamen; Roman (številka: 1, 1883)
  V drugi strugi (številka: 1, 1883)
  Slovenske naselbine po Furlanskem (številka: 1, 1883)
  Geometrija za nižje gimnazije; Spisal dr. Fr. vitez Močnik. Po devetnajstem natisku poslovenil J. Celestina. Prvi del. V Ljubljani 1883. Natisnila in založila Ig. v. Kleinmayr & Bamberg. - (številka: 1, 1883)
  Fra Gregorio Alasia da Sommaripa (številka: 1, 1883)
  I. Skakalnica (številka: 1, 1883)
  Storia del Montenero (Crnagora) di Giacomo Chiudina; Ponatis Pavičevih izvajanj o Đ. Popovičevem psevdonimu Daničić (Pozor, 7. decembra 1882) (številka: 2, 1883)
  Dve slavnostni knjižici (številka: 2, 1883)
  Zgodovina »Trsta in okolice« (številka: 2, 1883)
  Vjekopis dr. Jurija Dobrile, biskupa trščansko-koparskoga, prije porečko-puljskoga.; Napisao Cvjetko Rubetić, na sviet izdalo društvo sv. Jeronima (številka: 2, 1883)
  »Archiv für Heimatkunde.« (številka: 2, 1883)
  Molítvenik (številka: 2, 1883)
  »Škrat.« (številka: 2, 1883)
  Paul Wiener (številka: 2, 1883)
  Slovenski koledarji za leto 1883 (številka: 2, 1883)
  Na pokopališči (številka: 2, 1883)
  Vekoslav Vlah + (številka: 2, 1883)
  Po nevihti (številka: 2, 1883)
  »Na prahu raje.« (številka: 2, 1883)
  Srb o Slovencih (številka: 2, 1883)
  »Laibacher Diocesanblatt.« (številka: 2, 1883)
  Narodna biblijoteka (številka: 2, 1883)
  Daničić (številka: 2, 1883)
  Slaves et Teutons; Notes et impressions de voyage. Avec deux cartes. Par Edouard Marbeau. Paris 1882 (številka: 2, 1883)
  Stara mati (številka: 2, 1883)
  Sebastijan Žepič + (številka: 2, 1883)
  Slovensko dramatično društvo (številka: 2, 1883)
  Nevesti (številka: 2, 1883)
  Glasbena Matica (številka: 2, 1883)
  Prehajanje Venerino mimo solnca dne 6. dec. 1882 (številka: 2, 1883)
  Moja vas (številka: 2, 1883)
  »Matica Hrvatska.« (številka: 2, 1883)
  Summaripa ali Sommariva (številka: 2, 1883)
  V XXVIII. poročilu o c. kr. akademije znanostij na Dunaji (številka: 2, 1883)
  Odlikovanje (številka: 2, 1883)
  Jugoslovanska akademija (številka: 2, 1883)
  Slovenci v Severni Ameriki (številka: 2, 1883)
  Uganke (številka: 2, 1883)
  Zmota (številka: 2, 1883)
  Svetopolkovna oporoka (številka: 2, 1883)
  »Slovenski Pravnik" (številka: 2, 1883)
  Gazela (številka: 2, 1883)
  Novejši pisatelji ruski (številka: 2, 1883)
  Ledene rože (številka: 3, 1883)
  O občevalnem jeziku na Kranjskem (številka: 3, 1883)
  Pred spomeníkom (številka: 3, 1883)
  Jad (številka: 3, 1883)
  J.S. Turgeneva »Stihotvorenija v proze (številka: 3, 1883)
  Pripovedke za mladino; I. Zvezek. Spisal Fr. H. = F. Hubad (številka: 3, 1883)
  Vita vitae meae (številka: 3, 1883)
  Daniel Linchard + (številka: 3, 1883)
  V spomin 125letnice Vodnikovega rojstva; 3. dne februarja 1883 (številka: 4, 1883)
  Poslednje pismo (številka: 4, 1883)
  Knez Pes-Marko (številka: 4, 1883)
  Po mladostni dobi (številka: 4, 1883)
  Trst in okolica.; Zgodovinska slika, spisal Mitija Sila. Trst 1882. Izdalo in založilo upravništvo "Edinosti" (številka: 4, 1883)
  Wolfov slovar (številka: 4, 1883)
  Nemška knjiga o Rusiji; Russland. Land und Leute. Unter Mitwirkung deutscher und slavischer Gelehrten und Schriftsteller herausgegeben von Hermann Roskoschny. Leipzig, Gressner und Schramm 1883 (številka: 4, 1883)
  Ivan Šolar in dr. Štefan Kočevar (številka: 4, 1883)
  Dva nova poljska groba (številka: 4, 1883)
  Vrlemu možu (številka: 4, 1883)
  Demantje (številka: 4, 1883)
  František Ondřiček (številka: 4, 1883)
  Na bregu (številka: 4, 1883)
  Pisma iz Zagreba. VI (številka: 4, 1883)
  Če moraš od tod (številka: 4, 1883)
  Javna predavanja v Ljubljani (številka: 5, 1883)
  Profesor Louis Legér (številka: 5, 1883)
  Vodnikovo kantato Josipa Cimpermana (številka: 5, 1883)
  Pesen (številka: 5, 1883)
  »Archiv für slavische Philologie" (številka: 5, 1883)
  Uganka (številka: 5, 1883)
  Zagrebški »Vienac« (številka: 5, 1883)
  Odlikovanje dveh slovenskih pisateljev (številka: 5, 1883)
  Slovaki (številka: 5, 1883)
  Vodnikov epigram (številka: 5, 1883)
  Najlepši dan; Romanca (številka: 5, 1883)
  + Dr. Ivan Avgust Kaznačić (številka: 5, 1883)
  Jan Valerian Jirsik (številka: 5, 1883)
  Pavel Ivanovič Melnikov (številka: 5, 1883)
  Slovenska cerkvena književnost (številka: 5, 1883)
  Literarni in zabavni klub v Ljubljani; Klubov štatistik (številka: 5, 1883)
  Razstava slik V. G. Perova v Peterburgu (številka: 5, 1883)
  Spomin na maturo (številka: 5, 1883)
  Hrvatska književnost (številka: 5, 1883)
  »Nada«, list za zabavu i pouku (številka: 5, 1883)
  Ob vodi (številka: 5, 1883)
  Novi spisi Miklošičevi (številka: 5, 1883)
  Srbska književnost (številka: 5, 1883)
  Ruska književnost (številka: 5, 1883)
  Sv`et pesniku (številka: 5, 1883)
  Uganka (številka: 5, 1883)
  Poročilo o delovanji slovenskega literarnega društva na Dunaji, leta1881-1882 (IV. društveno leto) (številka: 5, 1883)
  + Anton Janežič (številka: 5, 1883)
  Slovenske muzikalije (številka: 5, 1883)
  Ne zveni mi! (številka: 5, 1883)
  »Podpiralna zaloga slovenskih useučilišnikov v Gradci" (številka: 5, 1883)
  Bolník (številka: 5, 1883)
  Pesnij venec, potpourri slovenskih pesnij, za glasovir uglasbil -Viktor Parma (številka: 6, 1883)
  Narodne biblioteke 3. zvezek (številka: 6, 1883)
  Jurčičev Tugomer v českem prevodu (številka: 6, 1883)
  Klara Milič; Povest J. S. Turgeneva (številka: 6, 1883)
  Slepemu dekletu (številka: 6, 1883)
  Tuga (številka: 6, 1883)
  Francoska družba pred l. 1789 in "le livre rouge" (številka: 6, 1883)
  Slovenske novine l. 1883 (številka: 6, 1883)
  K molitvi kličejo zvonovi (številka: 6, 1883)
  Skladbe Avgusta Armina Lebana (številka: 6, 1883)
  Vikentij V. Makušev + (številka: 6, 1883)
  Mutec Osojski; Balada (številka: 6, 1883)
  V pariškem Salonu (številka: 6, 1883)
  Slovenska cerkvena književnost (številka: 6, 1883)
  Štefan Kocjančič + (številka: 6, 1883)
  Nedolžen! (številka: 6, 1883)
  Werndlova puška; Kratko in lehkoumevno poučilo o orožji po vprašanjih in odgovorih (številka: 6, 1883)
  Lastavice (številka: 6, 1883)
  Književna zgodovina Slovenskega Štajerja (številka: 7, 1883)
  Plemeniti Preširni (številka: 7, 1883)
  Književnost na Turškem (številka: 7, 1883)
  O Salonu (številka: 7, 1883)
  »Archiv für Heimatkunde.« (številka: 7, 1883)
  Die Serben-Ansiedlungen in Steiermark und im Warasdiner Grenz-Generalate von Prof. Dr. H.J. Bidermann (številka: 7, 1883)
  Stari Grad; Balada (številka: 7, 1883)
  Dr. Jarnej Levičnik + (številka: 7, 1883)
  Volkodlak in vampir s posebnim ozirom na slovansko bajeslovje (številka: 7, 1883)
  Slutnja (številka: 7, 1883)
  V Slovakih (številka: 7, 1883)
  Narodne basne; Skupio ih po Boki, Crnoj gori, Dalmaciji, a najviše po Hercegovini Vuk vitez Vrčević (številka: 7, 1883)
  Slovenske knjige (številka: 7, 1883)
  Cmokavzar in Ušperna (številka: 7, 1883)
  Število Slovanov (številka: 7, 1883)
  Viljem Ogrinec + (številka: 7, 1883)
  Zavratnica — Cravatte (številka: 7, 1883)
  Pri maši sv. Cirila in Metoda (številka: 7, 1883)
  Gorica na — Kranjskem! (številka: 7, 1883)
  Koliko časopisov izhaja Ruskem? (številka: 7, 1883)
  Nabiranje narodnega blaga na Ruskem (številka: 7, 1883)
  Sveti Feliks; Narodna; zapisal Fr. Zorec v Št. Lovrenci na Dolenjskem (številka: 7, 1883)
  Geschichte Karntens, von Edmund Aelschker (številka: 7, 1883)
  Ruska književnost (številka: 7, 1883)
  Russland (številka: 7, 1883)
  Habsburški rod; Slovenski mladini sestavil Ivan Tomšič. Natisnil in založil Karl Rauch na Dunaji 1883 (številka: 8, 1883)
  Slovenija svojemu cesarju; (11. do 17. julija 1883.) (številka: 8, 1883)
  Preširnov spomenik na Bledu (številka: 8, 1883)
  Slovenske muzikalije (številka: 8, 1883)
  G. Janez Wolf (številka: 8, 1883)
  Cesar v Ljubljani (številka: 8, 1883)
  Do zdaj neznana knjiga Trubarjeva, (številka: 8, 1883)
  Prilog k slovenski bibliografiji (številka: 8, 1883)
  Božja pot in semenj pri Sv. Ivanu Devinskem (številka: 8, 1883)
  Spisi Krištofa Šmida IV. in V. zvezek; Tiskal in založil J. Krajec v Novem mestu 1883 (številka: 8, 1883)
  G. Andrej Bella (številka: 8, 1883)
  Kraške jame (številka: 9, 1883)
  Slovenska predavanja na graškem vseučilišči (številka: 9, 1883)
  Usmiljena sěstra (številka: 9, 1883)
  Matica Srbska v Novem Sadu (številka: 9, 1883)
  Narodne pesni; Nabral S. Rutar (številka: 9, 1883)
  Habsburžani v deželi Kranjskej 1282—1882.; Slavnostni spis ob glodovanji šeststoletnice od združitve Kranjske zemlje z Avstrijo. Na svetlo dal deželni odbor (številka: 9, 1883)
  Najlepša knjiga slovenska (številka: 9, 1883)
  Dva vrana (številka: 9, 1883)
  Volkodlak (številka: 9, 1883)
  Tri Gracije (številka: 9, 1883)
  Črna Gora po najnovejših opisih in znanstvenih odkritjih (številka: 9, 1883)
  Rusko »geografičeskoje občestva« (številka: 9, 1883)
  Slovenski glasnik; Štiri slavnostne pesni (številka: 9, 1883)
  Fran Josip na Slovenskem 1883 (številka: 9, 1883)
  Slovani na Saksonskem (številka: 9, 1883)
  Ruska književnost pri romanskih narodih (številka: 11, 1883)
  Mertvemu detetu (številka: 11, 1883)
  G. Bogišič (številka: 11, 1883)
  Nove muzikalije; Missa solemnis in memoriam felecissimi DC annorum regiminis augustissimae ac serenissimae domus Habsburgicae in ducatu Carnioliae curante sanctae Caeciliae pro musica sacra societate in diloecesi Labacensi (številka: 11, 1883)
  Miklošičeva sedemdesetletnica (številka: 11, 1883)
  Jesenske pesni (številka: 11, 1883)
  Na ljudski veselici (številka: 11, 1883)
  Nova knjiga Trubarjeva (številka: 11, 1883)
  Archiv für Heimatkunde (številka: 11, 1883)
  Ivan Sergejevič Turgenev (številka: 11, 1883)
  Novi grobovi (številka: 11, 1883)
  SLovenski glasnik; Slika pesnika Simona Gregorčiča (številka: 11, 1883)
  G. Matevž Vodušek (številka: 11, 1883)
  Zakaj se smiliš mi? (številka: 11, 1883)
  Slovenščina v 15.storletji (številka: 11, 1883)
  Gluhonemost in nagluhost (številka: 11, 1883)
  Zanimive nemške knjige (številka: 11, 1883)
  Redki spisi (številka: 11, 1883)
  Kopitarjev grob (številka: 11, 1883)
  Odlikovana ,pisatelja slovenska (številka: 11, 1883)
  Na produ; Balada (številka: 11, 1883)
  Česka književnost (številka: 11, 1883)
  Miklošič in Hrvati (številka: 11, 1883)
  Preširen človek (številka: 11, 1883)
  Poziv! (številka: 11, 1883)
  Češka književnost (številka: 11, 1883)
  Franjo Jos. Remec + (številka: 12, 1883)
  Prirodopis rudninstva ali Mineralogija; V porabo nižjim razredom gimnazije in realke (številka: 12, 1883)
  Preširnova ljudomilost (številka: 12, 1883)
  Pismo iz Amerike (številka: 12, 1883)
  Kako se je praznoval sedemdeseti god Miklošičev (številka: 12, 1883)
  Slovenska književnost (številka: 12, 1883)
  Hrvatska književnost (številka: 12, 1883)
  »Slovensko literarno društvo na Dunaji" (številka: 12, 1883)
  Čehi o Slovencih (številka: 12, 1883)
  Slovenski glasnik; Josip Novak + (številka: 12, 1883)
  Sagen und Märchen der Südslaven; Zum grossen Teil au&39;s ungedruckten Quellen von Dr. Friedrich S. Kraus. Leipzig, Wilhelm Friedrich, 1883 (številka: 12, 1883)
  Slovenski čebelar in sadjerejec; Glasilo čebelarskega in sadjerejskega društva za Kranjsko (številka: 12, 1883)
  Meje (številka: 12, 1883)
  Anka (številka: 12, 1883)
  Vojakova osveta (številka: 12, 1883)
  Miklošičevim učencem in čestiteljem (številka: 12, 1883)
  Poročilo o LX. odborovi seji Matice Slovenske dné 3.oktobera 1883 (številka: 12, 1883)
  »Archiv für Slavische Philologie" (številka: 12, 1883)
  Ivan Macun + (številka: 12, 1883)
  Nove muzikalije; Skladbe Avgusta Arminija Lebana (številka: 12, 1883)
  K Staničevem životopisu (številka: 12, 1883)
  Črtice iz dunajske električne razstave (številka: 12, 1883)
  Pričetki avstrijske obrtnosti in trgovine za cesarja Karola VI (številka: 12, 1883)
  šolske knjige (številka: 12, 1883)
  Jurčičev roman »Doktor Zober« (številka: 12, 1883)
  »Matica Hrvatska" (številka: 12, 1883)
  Dvojen strah (številka: 12, 1883)
  Volkodlak. Iz Dolence Vasi pri Ribnici; v Peklu zapisal Fr. Levec.; Tri pripovedke; z uvodom (številka: 12, 1883)
 4. 1884
   87

  številka: 1 (1884)
  številka: 2 (1884)
  številka: 3 (1884)
  številka: 4 (1884)
  številka: 5 (1884)
  številka: 6 (1884)
  številka: 7 (1884)
  številka: 8 (1884)
  številka: 9 (1884)
  številka: 10 (1884)
  številka: 11 (1884)
  številka: 12 (1884)
  Račun o dohodkih in stroških za Jurčičev spomenik (številka: 12, 1884)
  Uradnikova listnica (letnik: 4, 1884)
  Vabilo na naročbo (letnik: 4, 1884)
  Poziv slovenskim pisateljem (letnik: 4, 1884)
  Urednikova listnica (letnik: 4, 1884)
  Skladbe, zložil F.S. Vilhar (letnik: 4, 1884)
  Ruska književnost; O knjižnih novostih. Več o književnikih oz. njihovih delih: A. A. Fetu, J. A. Gončarovu, A. I. Ertelu, N. K. Lebedevu, K. Baranceviču, I. S. Turgenjevu, N. A. Lejkinu, S. A. Priklonskem, M. J. Semenskem, A. F. Pisemskem, A. N. Veselovskem, I. V. Fedorovu, N. I. Gnediču, Jahontovu, Kozmi Prutkovu (psevd.) in A. I. Levitovu (številka: 1, 1884)
  Družba sv. Mohorja.; Z naznanilom njenih knjig za leto 1883 (številka: 1, 1884)
  Kratice meterskim meram in utežim (številka: 1, 1884)
  Poljska književnost.; O knjižnih novostih. Več o delih H. Sienkiewicza, E. Orzeszkowe, A. H. Kirkora, R. Zawilinskega, Z. Miikowskega—T. T. Ježá, J. Wieniawskega-Jordana, J. Kościelskega, J. I. Kraszewskega, J. Zachariasziewicza, L. Gadona in W. Czajewskega (številka: 1, 1884)
  Slovenski Pravnik; Poduk o najpotrebnejših zakonih, (številka: 1, 1884)
  Nove hipoteze o glagolici in cirilici (številka: 1, 1884)
  Kranjsko — Krájina (številka: 1, 1884)
  Vedomec; Zapisal J. Trinko (številka: 1, 1884)
  Rojenica (številka: 1, 1884)
  Zemljepisne črtice (številka: 1, 1884)
  Marija Antoinetta; Spisal in v ljubljanski čitalnici na korist »Narodne Šole« govoril (številka: 2, 1884)
  Žensko vprašanje (številka: 2, 1884)
  Giácomo; Noveleta (številka: 2, 1884)
  Vedomec; V tržaški okolici zapisal D. M. Obalovič = D. Martelanc (številka: 2, 1884)
  Bolška soteska (številka: 2, 1884)
  Vinska modrost; Posnetke priobčuje J. Trdina (številka: 2, 1884)
  Češka književnost.; O listu Athenaeum, o delih A. Jiráska, F. Schulza, J. L. Turnovskega, J. Nerude, A. Koukla idr (številka: 3, 1884)
  Društva sv. Jeronima v Zagrebu.; O občnem zboru 24. januarja 1884 (številka: 3, 1884)
  »Slovniške mrve.« (številka: 3, 1884)
  Pregovori; Na Dunaji založila britanska in inozemska sveto-pisemska družba, 1883. Natisnil Adolf Holzhausen na Dunaji (številka: 3, 1884)
  Dva nova časopisa (številka: 3, 1884)
  »Četrto berilo za ljudske in nadaljevalne šole", sestavil Peter Končnik; Na Dunaji v c. kr. zalogi šolskih knjig (številka: 3, 1884)
  Čegar sem bila lani hči, sem letos mati (številka: 3, 1884)
  Josip Gódina-Vrdélski + (številka: 3, 1884)
  Ženitne ali svatbine navade in napitnice z godčevskim katekizmom iz slovenjbistriške okolice na Štajerskem; Zapisal Lovro Štepišnik. Maribor. Tisk in zaloga J. Leonova. 1884 (številka: 3, 1884)
  Nesrečnica; Ivan S. Turgenev. Poslovenil J. P. = I. Pintar (številka: 3, 1884)
  Druge literature o Slovanih.; O razpravah A. Badina, A. Hercena, F. Miklošiča in o listu Revue internationale (številka: 3, 1884)
  V zemljiški knjigi (številka: 3, 1884)
  Mlada leta (številka: 3, 1884)
  Archiv für slavische Philologie (številka: 3, 1884)
  Žarenje neba (številka: 3, 1884)
  La Save, le Danube et le Balkan; Voyage chez les Slovénes, les Croates, les Serbes et les Bulgares. Par M. L. Leger. Paris, librairie Plan 1884 (številka: 3, 1884)
  Oséhlo cvetje (številka: 3, 1884)
  Pisma iz Zagreba. VIII (številka: 4, 1884)
  Beseda o žénstvu (številka: 4, 1884)
  Divje žene ali Krivjopete; V beneških Slovencih zapisal (številka: 4, 1884)
  F.Wiesthaler, Kdo je mojster in kdo — skaza. Odgovor Slovenčevemu podlistkarju. Založil Fr. Wiesthaler. Tisk Narodne Tiskarne v Ljubljani 1884; O polemiki o vrednosti slovenske protestantske književnosti ob Wiesthalerjevem odgovoru na oceno Jezičnikovega zvestega čitatelja v Slovencu (1884, št. 35) in o izpadih Slovenca. Tudi o F. Prešernu, F (številka: 4, 1884)
  K Miklošičevim spisom (številka: 5, 1884)
  Početki slovničarskega delovanja v Indih (številka: 5, 1884)
  Venec čveteroglasnih pesni; Zložil Hrabroslav Volarič. Delo I. Izdal in založil skladatelj. Natisnila Klein in Kovač (Eger) v Ljubljani 1884 (številka: 5, 1884)
  Pogled na cerkvena književnost slovensko l. 1883.; Več o listih: Zgodnja Danica (ur. L. Jeran, sotrudnik M. Sila), Slovenski prijatelj (ur. A. Einspieler, sotrudnik J. F. Kaffol), Cerkveni glasbenik (ur. J. Gnjezda in A. Foerster), Cvetje z vertov sv. Frančiška (sotrudnik S. Škrabec), Laibacher Diöcesanblatt, Glasi katoliške družbe — ter o knji (številka: 5, 1884)
  Oče in njegovi trije sinovi; V Motniku zapisal Gašpar Križnik (številka: 5, 1884)
  Rosa (številka: 5, 1884)
  Gospod Janez; Novela (številka: 6, 1884)
  Matiji Vrtovcu v spomin; O spominski plošči v Št. Vidu nad Vipavo (številka: 6, 1884)
  Josipina Turnogradska, slovenska pisateljica (številka: 6, 1884)
  Litanije Napoleonove (številka: 6, 1884)
  Národna pesen; Kdo bo dekle tebe troštav, ...; Zapisana v celjski okolici (številka: 7, 1884)
  Jan Ernst Smoleŕ + (številka: 7, 1884)
  Vinko (številka: 7, 1884)
  Pripovedka od fanta, ki je z mačkami oral (številka: 7, 1884)
  Popotni spomini (številka: 7, 1884)
  »Archiv für Heimatskunde« in naše zgodovinoznanstvo (številka: 8, 1884)
  O Wolfovem slov.-nemškem slovniku (številka: 8, 1884)
  Pésni (številka: 9, 1884)
  V spomin (številka: 11, 1884)
  Molitvenik za dijake.; Češki spisal Anton Mužik. Poslovenil Franjo Marešič. Natisnili in založili J. Blaznikovi nasledniki v Ljubljani 1884 (številka: 11, 1884)
  Obup (številka: 11, 1884)
  Književno naznanilo (številka: 12, 1884)
  Drobtine za slovenski slovár (številka: 12, 1884)
  »Dolenjske Novice.« (številka: 12, 1884)
  Cecilija.; "Cecilijinega društva v Ljubljani" uredil Anton Foerster. Izdala in založila družba sv. Mohorja v Celovci. II. del 1884 (številka: 12, 1884)
  »Slavia italiana; Napisal advokat Carlo Podrecca, natisnil in na svetlo dal F. Giovanni v Čedadu 1884 (številka: 12, 1884)
  »Slovensko pevsko društvo." (številka: 12, 1884)
  Akvileja (številka: 12, 1884)
  Akademiška palača in Strossmajerjeva galerija slik v Zagrebu (številka: 12, 1884)
  O Božiči (številka: 12, 1884)
  Poljska književnost (številka: 12, 1884)
  Češka književnost (številka: 12, 1884)
 5. 1885
   138

  številka: 1 (1885)
  številka: 2 (1885)
  številka: 3 (1885)
  številka: 4 (1885)
  številka: 5 (1885)
  številka: 6 (1885)
  številka: 7 (1885)
  številka: 8 (1885)
  številka: 9 (1885)
  številka: 10 (1885)
  številka: 11 (1885)
  številka: 12 (1885)
  Vabilo na naročbo (letnik: 5, 1885)
  Vabilo na naročbo (letnik: 5, 1885)
  Vabilo na naročbo Jurčičevih zbranih spisov (letnik: 5, 1885)
  Vabilo na naročbo Jurčičevih zbranih spisov (letnik: 5, 1885)
  Izšel je dodatek koledarju in kažipotu po Trstu za leto 1884 (številka: 1, 1885)
  Slikar Janez Šubic (številka: 1, 1885)
  Češka književnost (številka: 1, 1885)
  Matica Hrvatska (številka: 1, 1885)
  Zagrebško gledališče (številka: 1, 1885)
  Šaljivi Slovenec; Zbirka najboljšh kratkočasnic iz vseh stanov. Nabral Anton Brezovnik. Natisnila in založila Kleinmayr & Bamberg v Ljubljani 1884 (številka: 1, 1885)
  Matica Slovenska (številka: 1, 1885)
  Ivan Wolf + (številka: 1, 1885)
  Archiv für slavische Philologie (knjiga VIII, zv.1) (številka: 1, 1885)
  Weriand de Graz; Zgodovinsko-prirodoslovna razprava, spisal Davorin Trstenjak. Založil pisatelj. Tisk tiskarne družbe sv. Mohorja v Cerovci 1884 (številka: 1, 1885)
  Pogled na cerkvena književnost slovensko l. 1884 (številka: 1, 1885)
  Nekoliko črtic o krvi naši (številka: 1, 1885)
  Politična in kulturna zgodovina štajerskih Slovencev.; Spisal in založil Ivan Lapajne. Natisnil J.R. Milic v Ljubljani 1884 (številka: 1, 1885)
  Nove šolske knjige (številka: 1, 1885)
  Pisma iz Zagreba.IX (številka: 1, 1885)
  Šah (številka: 1, 1885)
  Književnost hrvaška (številka: 2, 1885)
  Književno naznanilo (številka: 2, 1885)
  Jurijev koledar za navadno leto 1885; Uredil »Jurij s pušo«. Natisnila tiskarna C. Amatija v Trstu 1885 (številka: 2, 1885)
  Gramatické základy jazyka slovinského (številka: 2, 1885)
  Slovenska slovnica za srednje šole (številka: 2, 1885)
  Pesmi beneškega Slovenca (številka: 2, 1885)
  Uplemenitev Teharčanov in njihova plemenščina (številka: 2, 1885)
  Pisma iz Zagreba. X (številka: 2, 1885)
  Jour-fixe (številka: 2, 1885)
  Karol Rudež + (številka: 2, 1885)
  Po zimi (številka: 2, 1885)
  Jurčičevih zbranih spisov; IV. zvezek se že tiska (številka: 3, 1885)
  Vita vitae meae (številka: 3, 1885)
  »Glasbena Matica" (številka: 4, 1885)
  Ljubljanski knjigar Janez Giontini (številka: 4, 1885)
  Jurčičevi zbrani spisi (številka: 4, 1885)
  Reka — Timava (številka: 4, 1885)
  Živinozdravništvo ali nauk o spoznanji in ozdravljanji vnanjih in notranjih boleznij.; Spisal dr. Simon Strupi. Drugi pomnoženi natis; natisnili in založili J. Blaznikovi nasledniki v Ljubljani, 1885 (številka: 4, 1885)
  Srbska književnost (številka: 4, 1885)
  Žalôba (številka: 4, 1885)
  Literarna zapuščina Krilanova (številka: 4, 1885)
  Vacslav Brožik (številka: 4, 1885)
  Ljudska knjižnica (številka: 4, 1885)
  Društvo slovenskih pisateljev (številka: 4, 1885)
  Novi grobovi (številka: 5, 1885)
  Lepi trenutki (številka: 5, 1885)
  »Pisateljsko podporno društvo.« (številka: 5, 1885)
  Muzikalije Glasbene matice za leto 1884 (številka: 5, 1885)
  Slovstvena zgodovina v slovenski ljudski šoli.; Spisal Janko Leban (Gradimir). Natisnil in založil J. R. Milic v Ljubljani 1885 (številka: 5, 1885)
  Slike v deželnem muzeji (številka: 5, 1885)
  Josipa Jurčiča zbrani spisi, IV. zv (številka: 5, 1885)
  Razne novice (številka: 5, 1885)
  »Matica Slovenska« (številka: 5, 1885)
  Ljudska knjižnica, zv. 7. in 8 (številka: 5, 1885)
  Stolni dekan Jurij Volc + (številka: 5, 1885)
  Lira in cvetje; Poezije, zložil Franjo Zakrajšek. Od drugih neodvisni I. del poezij. Založila in izdala J. Dolinar in Avg. Bremic. tiskarna Avgust Levi & comp. v Trstu 1885 (številka: 5, 1885)
  Pogovori. IV (številka: 6, 1885)
  Slavni Slovenci; II. Peter Pavel Glavar (številka: 6, 1885)
  Čaša nesmrtnosti; Povest (številka: 6, 1885)
  Spet nova šolska knjiga slovenska! (številka: 7, 1885)
  Književnost hrvaška (številka: 7, 1885)
  Vodnikovi pesmi: ,Premaga&39; in ,Mirov god&39; (številka: 7, 1885)
  Krajčeve »Narodne biblioteke« 13. do 16. snopič (številka: 7, 1885)
  »Führer durch Krain und die Landeshauptstadt Laibach.; Mit Ansichten von Laibach und anderen hervorragenden Orten in Oberkrain und einem Plane von Laibach. Von Peter v. Radics; Verlag von J. Giontini,Laibach 1885 (številka: 7, 1885)
  Odgovor na Štrekljevo kritiko moje slovnice (številka: 7, 1885)
  »Senilia.«; « Poezije v prozi Ivana S. Turgeneva. Prevel Aleksander Hudovernik (številka: 7, 1885)
  »Truber Primus und die Reformation in Krain« (številka: 7, 1885)
  »Ljudske knjižnice.« (številka: 7, 1885)
  »Archiv für slavische Philologie.« (številka: 7, 1885)
  Politična in kulturna zgodovina štajerskih Slovencev (številka: 7, 1885)
  Pogovori. V (številka: 7, 1885)
  Zgodovina farâ Ljubljanske škofije; Izdaje A. Koblar. Drugi zvezek: Zgodovina Nâkelske, Dupljánske in Goriške fare. Založnik Anton Koblar. V Ljubljani 1885 (številka: 8, 1885)
  Tisočletnica Metodova; Spisal duhoven ljubljanske škofije = I.Vrhovnik. V Ljubljani 1885. Izdal in založil odbor za priredbo vlaka v Velegrad in v Prago. Tisk »Narodne tiskarne« (številka: 8, 1885)
  Versuch einer Geschichte der Botanik in Krain (1754—1883).; Zweite Halfte. Von Wilhelm Voss (številka: 8, 1885)
  Kratke opazke (številka: 8, 1885)
  Velegrad (številka: 8, 1885)
  Narodni Dom (številka: 8, 1885)
  Ljudska knjižnica (številka: 8, 1885)
  Preširen v Rusih (številka: 9, 1885)
  Ljudska knjižnica, 15. in 16. zv (številka: 9, 1885)
  Die Kärntner Slovenen (številka: 9, 1885)
  Pogovori. VII (številka: 9, 1885)
  Fr. vitez Miklošič (številka: 9, 1885)
  Pisma iz Zagreba. XI (številka: 9, 1885)
  Hrvaška književnost (številka: 11, 1885)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 11, 1885)
  Letna poročila naših srednjih šol (številka: 11, 1885)
  Curiositá Triestina; Trieste antica e moderna ossia descrizione ed origine deli nomi delle ,sue vie, androne e piazze. Opere compilate da Ettore Generini. Trieste Tip. Morterra et Comp. 1884 (številka: 11, 1885)
  Pouk o črtežih (planih).; Z 28 podobami razlaga Jos.Bezlaj. Založil pisatelj, natisnil J.R. Milic v Ljubljani 1885 (številka: 11, 1885)
  »Archiv für slavische Philologie (številka: 11, 1885)
  Duhovno pastirstvo; Tretji del. Sveti zakramenti. Slovenskim bogoslovcem in mašnikom spisal Anton Zupančič. V Ljubljani, 1885. Založil pisatelj (številka: 11, 1885)
  Akademično društvo »Slovenija" na Dunaji (številka: 11, 1885)
  Pridiga o evangeljskih nasvetih; Pri novi sveti meši častitega P. Leopolda Napotnika govoril Mihael Napotnik. V Mariboru 1885. Založil pisatelj. Tiskal Janez Leon (številka: 11, 1885)
  Ljudske knjižnice (številka: 11, 1885)
  Župnija sv. Lovrenca na Dravskem polji.; Krajepisno-zgodovinskačrtica. Spisal Matej Slekovec. Tiskal J. Leon v Mariboru 1885 (številka: 11, 1885)
  Pastirski list avstrijskih škofov, govoreč o »znamenjih časa«; Katoliška Tiskarna (številka: 11, 1885)
  Andrej baron Čehovin (številka: 11, 1885)
  Josipa Jurčiča zbrani spisi; Založil in na svetlo dal odbor za Jurčičev spomenik. Uredil Fr. Levec. V. zvezek: Pripovedni spisi. Natisnila »Narodna Tiskarna« v Ljubljani 1885 (številka: 11, 1885)
  Blag roják (številka: 11, 1885)
  Dejanje svetega Detinstva.; V pouk malim in odraslim. Zvezek V. V Ljubljani 1885. Natisnili J. Blasnikovi nasledniki (številka: 11, 1885)
  Jurija Šubica slike za novi deželni muzej (številka: 11, 1885)
  Devetnajsti snopič »Narodne biblioteke (številka: 11, 1885)
  »Ljudske knjižnice« 17. snopič (številka: 11, 1885)
  Verein der Slovisten (številka: 11, 1885)
  Cerkveni Orglavec (številka: 11, 1885)
  Wolfov slovar (številka: 11, 1885)
  Slovenski časopisi leta 1885 (številka: 11, 1885)
  Molitve pri očitni službi božji; Drugega natisa. Založil in ima na prodaj Matija Gerber. Natisnil J. Rudolf Milic. V Ljubljani 1885 (številka: 11, 1885)
  Prvo berilo in slovnica za slovenske ljudske šole.; Sestavila A. Razinger in A. Žummer (številka: 11, 1885)
  Slava preporoditeljem! (številka: 11, 1885)
  Anica (številka: 11, 1885)
  Glasi katoliške družbe; Na svetlo dala in založila katoliška družba za Kranjsko. XIX. V Ljubljani 1885. Tisk »Katoliške Tiskarne" (številka: 11, 1885)
  Kako so naše očete v vojake jemali (številka: 12, 1885)
  Indijska Talija; Zbirka indijskih glediščnih iger. I. zvezek Urvašî.Indijska drama Kâlidâsova. Na slovenski jezik preložil dr. Karol Glaser. Založil pisatelj, tiskarna V. Dolenca v Trstu 1885 (številka: 12, 1885)
  Cerkvena književnost slovenska (številka: 12, 1885)
  Jurijev koledar za navadno leta 1886; II.letnik. Natisnila tiskarna A. Amatija sinov v Trstu 1885 (številka: 12, 1885)
  Agitator; roman (številka: 12, 1885)
  Pisma iz Zagreba. XII (številka: 12, 1885)
  Neposredni davki za vse v dunajskem državnem zboru zastopane dežele avstoogrske monarhije (številka: 12, 1885)
  Prvo berilo in slovnica za slovenske ljudske šole (številka: 12, 1885)
  Čehovin (številka: 12, 1885)
  Blag rojak (številka: 12, 1885)
  Gospod Janez Šubic (številka: 12, 1885)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 12, 1885)
  Družba sv. Mohorja (številka: 12, 1885)
  Latinsko-nemške šole v Slovencih od XIII.-XIX: veka (številka: 12, 1885)
 6. 1886
   143

  številka: 1 (1886)
  številka: 2 (1886)
  številka: 3 (1886)
  številka: 4 (1886)
  številka: 5 (1886)
  številka: 6 (1886)
  številka: 7 (1886)
  številka: 8 (1886)
  številka: 9 (1886)
  številka: 10 (1886)
  številka: 11 (1886)
  številka: 12 (1886)
  Ptiču (številka: 1, 1886)
  Matica Slovenska (številka: 1, 1886)
  Iz domače zgodovine (številka: 1, 1886)
  Ljudska knjižnica, 21. snopič (številka: 1, 1886)
  Moj ovenéli cvet (številka: 1, 1886)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 1, 1886)
  Rudolfinum v Ljubljani (številka: 1, 1886)
  Dr. Fr. S. Krauss: Sitte und Brauch der Südslaven, Wien, 1885 (številka: 1, 1886)
  Slovenski svetec in učitelj; Zgodovinski roman (številka: 1, 1886)
  Roža in metuljček (številka: 1, 1886)
  Tri prelje (številka: 1, 1886)
  Nesreča slikarja Janeza Šubica (številka: 1, 1886)
  Pisma iz Zagreba XIII; O Hrvatski matici (številka: 2, 1886)
  »Droben spisek Trubarjev« (številka: 2, 1886)
  Tiskopis, a ne rokopis slovenski (številka: 2, 1886)
  »Archiv für slavische Philologie.« (številka: 2, 1886)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 2, 1886)
  »Prinos k naglasu u novoslovenskom jeziku" (številka: 2, 1886)
  Jezičnik (številka: 2, 1886)
  Toma Gajdek (številka: 2, 1886)
  »Rogač. « (številka: 2, 1886)
  Kres (številka: 2, 1886)
  »Edinost" (številka: 2, 1886)
  Japljevo pismo iz l 1803 (številka: 2, 1886)
  Zemljepisec Ortelij in dežela kranjska v XVI. veku (številka: 3, 1886)
  Zgodovina farâ Ljubljanske škofije; Izdaje A. Koblar. Tretji zvezek: Zgodovina Šempeterske fare pri Novem mestu. Spisal Ivan Šašelj. V Ljubljani. Založnik Anton Koblar. Natisnila Klein in Kovač (Eger). 1886 (številka: 3, 1886)
  Kratek navad o prvi pomoči pri nezgodah.; Spisal dr. Alojzij Valenta. Tiskala Ig. pl. Kleinmayr et Fed. Bamberg v Ljubljani 1886. Založil pisatelj (številka: 3, 1886)
  Duhovno pastirstvo; Četrti del. Zakramentali, duhovno vladanje, pisarniška opravila. Slovenskim bogoslovcem in mašnikom spisal Anton Zupančič. V Ljubljani. Založil pisatelj. 1885 (številka: 3, 1886)
  »Ljudska knjižnica.« (številka: 3, 1886)
  »Il signor di Valpacifico.« (številka: 3, 1886)
  Vzdihljaj (številka: 3, 1886)
  »Podpiralna zaloga slovanskih vseučilišnikov v Gradci." (številka: 3, 1886)
  Glagolski nadpis v Sevnici (številka: 3, 1886)
  Iván Serg^eevič Aksákov (številka: 3, 1886)
  Spomenica tisočletnice Metodove smrti; Spisal dr. Fr. Kos. Na svetlo dala Sl. Matica, Ljubljana 1885 (številka: 3, 1886)
  Leopold Gorenjec (številka: 3, 1886)
  Jurčičevi zbrani spisi (številka: 3, 1886)
  Naše tiskarne (številka: 3, 1886)
  Miklošičeva novejša dela; O njegovem Kratkem slovarju šestih slovanskih jezikov in Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprache. Tudi o V. I. Lamanskem in J. Kopitarju (številka: 4, 1886)
  Hrvaška književnost (številka: 4, 1886)
  Jurčičev večer (številka: 4, 1886)
  Kopitar (številka: 4, 1886)
  Baronica Maruša (številka: 4, 1886)
  Slovenski listič iz leta 1611 (številka: 4, 1886)
  Sam; Narodna pripovedka iz tolminskih hribov. Zapisal A. K. ;= A. Kragel (številka: 4, 1886)
  Kres (številka: 4, 1886)
  Spiritus, dui mortificat (številka: 4, 1886)
  Občna zgodovina.; Spisal in založil Janez Jesenko. III. del: Novi vek. Drugi skrajšani in popravljeni natis. V Ljubljani, Narodna Tiskarna 1886 (številka: 5, 1886)
  Marija moja Kraljica ali šmarnice; Spisal Anton Žgur. V Ljubljani. Založila in na svitlo dala »Katoliška bukvarna« 1886. Tisk »Katoliške Tiskarne" v Ljubljani (številka: 5, 1886)
  Ljudska knjižnica (številka: 5, 1886)
  »Slavinja«, prvi slovenski tednik tednik (številka: 5, 1886)
  Etruščanski pabirci (številka: 5, 1886)
  Dramatično društvo v Ljubljani (številka: 5, 1886)
  Glagolski nadpis v Sevnici (številka: 5, 1886)
  Preširnovo pismo iz leta 1834 (številka: 5, 1886)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 5, 1886)
  Dr. Vatroslav Jagić (številka: 5, 1886)
  Delavski prijatelj; Nauki, ki so delavcem v sedanji dobi posebno potrebni. Spisal Fr. Podgornik. Tiskal in založil J. Krajec v Novem Mestu 1886 (številka: 5, 1886)
  »Slovenskaja Matica i eja izdanija" (številka: 5, 1886)
  Andrej Hofer, junaški vodja Tirolcev leta 1809; Vérni popis njegovega življenja, delovanja in njegove junaške smrti v Mantovi 1810. Za prosta ljudstvo svobodno poslovenjeno iz nemščine. Tiskal Jan Leonov naslednik (L. Kordeš) v Mariboru, založil Anton Turk, knjigovez v Ljubljani 1886 (številka: 5, 1886)
  Cerkvene pesmi nabrane med slovenskim narodom; Zvezek I. Izdalo in založilo Cecilijansko društvo za goriško nadškofijo, 1885. Natisnila Klein in Kovač v Ljubljani (številka: 5, 1886)
  Jakob Petelin (Hänel, Handl, Gallus), slavni skladatelj slovenski (številka: 5, 1886)
  Spisovnik ljubavnih listov, svetovalec v vseh srčnih zadevah za vse stanove in razmere; Tiskal in založil L. Kordeš v Mariboru 1886 (številka: 5, 1886)
  Kako se zagovarja kačji pik (številka: 5, 1886)
  Človek, v pogledu na njegovo telo in dušo, s kratkim navodom, kako si ohraniti in utrditi zdravje.; Za šolo in dom. Sostavil založnik Janko Leban. V Ljubljani. Natisnil Jožef Rudolf Milic 1886 (številka: 6, 1886)
  Statistischer Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Laibach über die volkswirtschaftlichen Zustände in Krain.; Erstattet an das hohe k. k. Handelsministerium für das Jahr 1880. — Laibach. Verlag der Krainischen Handels- und Gewerbekammer. Buchdruckerei Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (številka: 6, 1886)
  Sveti Juri serčni vojšak; Serčnim slovenskih mladenčem spisal L. J. = L. Jeran. V Ljubljani 1851. V založbi pri Janezu Giontinitu. Natisnila Rozalija Eger (številka: 6, 1886)
  Primož Trubar (številka: 6, 1886)
  Mohoričev Tone (številka: 8, 1886)
  »Matica slovenska (številka: 6, 1886)
  Umetno ribarstvo; Spisal Ivan Franke. Ljubljana. Tiskala in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg. 1886 (številka: 6, 1886)
  Kruh nebeški ali navad, pobožno moliti in častiti presveto Rešnje Telo s trojno sv. mašo in drugimi navadnimi molitvami.; Na svitlo dal Janez Zupančič (številka: 6, 1886)
  Ne vém (številka: 6, 1886)
  Triolet (številka: 6, 1886)
  »Kresa" (številka: 7, 1886)
  V odgovor (številka: 7, 1886)
  Zbornik cerkvenih govorov na slavo ss. Cirilu in Metodu.; Zbral in na svetlo dal Žlogar. V Ljubljani 1886. Založil izdajatelj. - Tisek »Katoliške tiskarne« (številka: 7, 1886)
  Dramatičnega društva (številka: 7, 1886)
  Societas Historico-naturalis croatica; Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga društva. Uredjuje S. Brusina. Godina I. Broj 1—3. Sječanj—Lipanj. Zagreb. Vlastničtvo i naklada družtva 1886 (številka: 7, 1886)
  Spominska plošča dr. Jakobu Zupanu (številka: 7, 1886)
  Ivan Dolinar + (številka: 7, 1886)
  Stritarjeva slavnost (številka: 7, 1886)
  Dr. K. Štrekelj (številka: 7, 1886)
  Nova skladba (številka: 7, 1886)
  O pólunoči (številka: 7, 1886)
  Slovstvena zgodovina v slovenski ljudski šoli (številka: 7, 1886)
  Zupanova slavnost (številka: 8, 1886)
  »Philologie und Patriotismus. « (številka: 8, 1886)
  Prizori iz otroškega življenja (številka: 8, 1886)
  Osnovna toplina ljubljanska (številka: 8, 1886)
  Jurij Šubic — Hrvat (številka: 8, 1886)
  Trubarjeva tristoletnica (številka: 8, 1886)
  »Gallus Jakob."; Objavil L. Ž. = L. Žvab (številka: 8, 1886)
  Hrvaška književnost (številka: 9, 1886)
  »Letopis matice srpske.« (številka: 9, 1886)
  Marko (številka: 9, 1886)
  Nimam srébra (številka: 9, 1886)
  Poziv! (številka: 9, 1886)
  Iz mojega detinstva (številka: 11, 1886)
  Naše gospodarstvo (številka: 11, 1886)
  Slovenski drobec iz l.1621; Objavil A.K. =A. Koblar (številka: 11, 1886)
  Na sveti večer; Slika iz tržaškega življenja (številka: 11, 1886)
  Hrvaška književnost (številka: 11, 1886)
  Odcv`eli roži (številka: 11, 1886)
  Novo društvo? (številka: 11, 1886)
  Slovensk rokopis s 1799. leta (številka: 11, 1886)
  »Pro Slavia.« (številka: 11, 1886)
  Listi inu Evangelia (številka: 11, 1886)
  Ljubljansko barjé; Prirodopisna črtica s petimi prilogami. Spisal Ivan Šubic. Natisnila Ig. pl. Kleinmayr et Fed. Bamberg Ljubljani 1886 (številka: 11, 1886)
  Miloš Obilić u narodnim pesmama sa 12 lepih slika.; Narodna pevanija odabrao i uredio Alexandar Sandić. Prvo ilustrovano izdanje latinicam knjižare braće M. Popoviča u Novome Sadu, 1886. - (številka: 11, 1886)
  Matica Srpska (številka: 11, 1886)
  Nevesta (številka: 11, 1886)
  »Der Bergkranz« (Die Befreiung Montenegros); Historisches Gemälde aus dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts von Petar Petrovič Njeguš, Fürst-Bischof von Montenegro. Zum ersten Male aus dem Serbischen übertragen von Phil. Dr. J. Kirste. Wien, 1886. Verlag von Carl Konegen (številka: 11, 1886)
  O šetalíščih mesta ljubljanskega (številka: 11, 1886)
  Nekaj o škofa Hrena spisih (številka: 11, 1886)
  Ločítev (številka: 11, 1886)
  Moja ljubezen (številka: 11, 1886)
  Od dolzega časa zaljubljena (številka: 11, 1886)
  Izvoljena deklica (številka: 11, 1886)
  Prva slovenska ustavna listína Kranjske (številka: 12, 1886)
  Moja oporoka (številka: 12, 1886)
  Janežičev slovar (številka: 12, 1886)
  Bukve božje v naravi; Spisal dr. Alban Stolz, podomačil P. Hrizogon Majar. Maribor 1886 (številka: 12, 1886)
  Izidor, pobožni kmet; Bukvice ljubim kmetom na korist. Iz nemškega preložil L. Dolinar. Drugi popravljeni natis. V Ljubljani 1886. Natisnili in založili J. Blaznikovi nasledniki (številka: 12, 1886)
  Glasi katoliške družbe; Na svetlo dala in založila katoliška družba za Kranjsko. XX. zvezek. V Ljubljani 1886. Natisnila Katoliška. Tiskarna (številka: 12, 1886)
  »Matica Slovenska" (številka: 12, 1886)
  Vega (številka: 12, 1886)
  J. Carli.; »Te Deum laudaznus« op. 3 za mešan zbor. Založil skladatelj. Tiskali Blaznikovi nasledniki (številka: 12, 1886)
  Muzikus (številka: 12, 1886)
  Razne novice (številka: 12, 1886)
  Slavni vojaki slovenski (številka: 12, 1886)
 7. 1887
   158

  številka: 1 (1887)
  številka: 2 (1887)
  številka: 3 (1887)
  številka: 4 (1887)
  številka: 5 (1887)
  številka: 6 (1887)
  številka: 7 (1887)
  številka: 8 (1887)
  številka: 9 (1887)
  številka: 10 (1887)
  številka: 11 (1887)
  številka: 12 (1887)
  Vabilo na naročbo (letnik: 7, 1887)
  Vabilo (letnik: 7, 1887)
  Vabilo k slavnosti sedemdesetletnice Davorina Trstenjaka v Slovenjem Gradci v nedeljo dné 4. septembra 1887 (letnik: 7, 1887)
  Poziv slovenskemu učiteljstvu (letnik: 7, 1887)
  Listnica (letnik: 7, 1887)
  Prva ljubezen (številka: 1, 1887)
  Testament.; Povest (številka: 1, 1887)
  Postillion d&39;amour (številka: 1, 1887)
  Srbska književnost (številka: 1, 1887)
  Najnovejši slikani rimski grobi na Krškem polji (številka: 1, 1887)
  Turški davek in vojaška gránica (številka: 1, 1887)
  Literarna statistika (številka: 1, 1887)
  Avgust Dimitz (številka: 1, 1887)
  Sodni obrazci (številka: 1, 1887)
  Češka književnost (številka: 1, 1887)
  »Popotnikov« koledar za slovenske učitelje; 1887. Sestavil in založil Miha J. Nerat. Tiskarna sv. Cirila (številka: 1, 1887)
  O hrvaški književnosti (številka: 1, 1887)
  Čestitim gg. naročnikom (številka: 1, 1887)
  »Srpska kraljevska akademija u Beogradu (številka: 1, 1887)
  Nekaj o »národnem blágu« (številka: 1, 1887)
  Slovani v nemški književnosti (številka: 1, 1887)
  Kersnikove povesti (številka: 1, 1887)
  Razne novice; Razne novice (številka: 1, 1887)
  Slovani v nemški književnosti (številka: 2, 1887)
  Fran Erjavec + (številka: 2, 1887)
  Poziv (številka: 2, 1887)
  Rusinsko-nemški slovar (številka: 2, 1887)
  Pisma iz Zagreba. XV (številka: 2, 1887)
  Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache. Grammatik. Texte. Glossar. Van A. Leskien. Zweite völlig umgearbeitete Auflage. Weimar 1886 (številka: 2, 1887)
  Društvo v spomin Mihaila Kačkovskega v Lvovu (številka: 2, 1887)
  Srbska književnost (številka: 2, 1887)
  Krilánove poezije (številka: 2, 1887)
  Slovenska Talija; Zbirka dramatičnih del in iger. na svetlo daje Dramatično društvo v Ljubljani, 53. zvezek. Narodna Tiskarna v Ljubljani 1886 (številka: 2, 1887)
  Slovenski pisatelji Liška, Linšker in Cingermajer (številka: 3, 1887)
  V zaščičenje (številka: 3, 1887)
  »Kdaj izidejo zopet Drobtinice? « (številka: 3, 1887)
  Plemstvo in národni razvoj (številka: 3, 1887)
  Der Lautwerth der Nasalvocale im Altpolnischen (številka: 3, 1887)
  Ruska književnost (številka: 3, 1887)
  Rastlinske bolezni (številka: 3, 1887)
  O lepi kraljičini; Národna pripovedka iz Motnika. Zapisal Gašpar Križnik (številka: 3, 1887)
  Iz popotnega dnevnika (številka: 2, 1887)
  Pómlad v srci (številka: 4, 1887)
  Stritarjevi zbrani spisi (številka: 4, 1887)
  Zur Kritik der altslovenischen Dekmäler.; Von Dr. W. Vondárk (številka: 4, 1887)
  »Smotra.« (številka: 5, 1887)
  Beiträge zur altbulgarischen Conjugation, von Oskar Wiedemann; Spb. 1886 (številka: 5, 1887)
  Poezije; Zložil Josef Pagliaruzzi-Krilan. I. zvezek. Založil Anton Klodič-Sabladovski. V Gorici 1887 (številka: 5, 1887)
  Slovani v nemški književnosti (številka: 5, 1887)
  Poljska književnost (številka: 5, 1887)
  Črnelo (številka: 5, 1887)
  »Triglav.«; Slovenske pesmi. Za samospev s spremljanjem klavirja uredil Ant. Foerster. I. zvezek. V Pragi, nakladatel Fr.Urbánek (številka: 5, 1887)
  Češka književnost (številka: 5, 1887)
  Národne pesmi iz Viniškega okraja; Zapisal J. A—č (številka: 5, 1887)
  Književnost hrvaška (številka: 6, 1887)
  Trubarica — Celjanka (številka: 6, 1887)
  Edmondo de Amicis (številka: 6, 1887)
  Nekaj za zgodovino Škofje Loke in njenega okraja (številka: 6, 1887)
  Nov znamenit rimski grob (številka: 6, 1887)
  Anton Hribar (številka: 6, 1887)
  Dr. Weitlof in naš list (številka: 6, 1887)
  Stritarjevi zbrani spisi (številka: 6, 1887)
  Mihovil Pavlinović (številka: 6, 1887)
  Črtice o ljubljanski čitalnici (številka: 6, 1887)
  Zabavišče slovenskim otrokom; Spisal Anton Funtek. Izdala in založila » Narodna Šola«; natisnila Klein in Kovač v Ljubljani 1887 (številka: 6, 1887)
  Slavnomu uredničtvu Ljubljanskoga »Zvona « (številka: 7, 1887)
  Na školji Sv. Pavla v Vipavski dolini (številka: 7, 1887)
  Gledališki oder v Rudolfovem (številka: 7, 1887)
  Pripovedke za mladima; Pripovedke za mladima. Poslovenil J. Markič. »Narodna Tiskarna.« — Založil in izdal M. Gerber v Ljubljani 1887 (številka: 7, 1887)
  Ljudmila.; Roman. Nemški napisala ***. Poslovenil Janko Leban. Tiskarna V. Dolenca v Trstu 1887 (številka: 7, 1887)
  Angeljček, otrokom učitelj in prijatelj.; Izdal Anton Kržič. I. zvezek. Samozaložba. Tiskala » Katoliška tiskarna« v Ljubljani 1887 (številka: 7, 1887)
  »Pedagogiško društvo« v Krškem (številka: 7, 1887)
  Fran Jeriša (številka: 7, 1887)
  Morphologie des Görzer Mittelkarstdialektes mit besonderer Berücksichtigung der Betonungsverhältnisse von Dr. Karl Štrekelj; Wien 1887 (številka: 7, 1887)
  Pisma iz Zagreba. XVII (številka: 7, 1887)
  Dve doslej neznani knjigi (številka: 7, 1887)
  Stritarjevih zbranih spisov I. in II. snopič (številka: 7, 1887)
  Pred svojim pragom! (številka: 7, 1887)
  Nove muzikalije slovenske (številka: 7, 1887)
  + Anton Hribar (številka: 7, 1887)
  Preširnova podoba (številka: 7, 1887)
  Novoprovençalska književnost (številka: 8, 1887)
  Nove knjige slovenske (številka: 8, 1887)
  Viktor Dolenc + (številka: 8, 1887)
  Dva národna praznika (številka: 8, 1887)
  Škratov gozd; Gorenjska bajka. Priobčil A. Mejač (številka: 8, 1887)
  Vabilo k Wolfovi slavnosti, katero priredi narodna čitalnica v Idriji dné 14. avgusta 1887 (številka: 8, 1887)
  Stritarjevi zbrani spisi (številka: 8, 1887)
  Nekaj o našem náglasi (številka: 8, 1887)
  Ivanjske pesmi iz Adlešič; Priobčil J. Š. = I. Šašel (številka: 8, 1887)
  Matej Brenc`e + (številka: 8, 1887)
  Slovenščina v latinskem obredniku iz leta 1830 (številka: 8, 1887)
  Čez deset let; Črtice iz življenja (številka: 9, 1887)
  Davorin Trstenjak (številka: 9, 1887)
  Trubarjeva slika (številka: 9, 1887)
  Michaíl Nikíforovič Katkóv (številka: 9, 1887)
  Wolfova slavnost v Idriji (številka: 9, 1887)
  Cuore (številka: 9, 1887)
  Stapleton; Neznanega prelagatelja evangelija preložena po Stapletonu v XVII. veku (številka: 9, 1887)
  Jezičnik (številka: 9, 1887)
  Grad Predjamski; Krajepisno-zgodovinska črtica (številka: 9, 1887)
  Dodatek k Erjavčevemu životopisu (številka: 9, 1887)
  Iz francoske dôbe; Slovenski uradni spis iz l.1810. Priobčil P. pl. Radics (številka: 9, 1887)
  Die Evangelisch-Reformirte Kirche Cristo Salvatore (vormals S. Silvestro).; Beitrag zur Geschichte des Evangeliums in Triest von A. Venetianer. Triest und Leipzig. Verlag von Julius Dase 1887 (številka: 11, 1887)
  + Fran Levstik (številka: 11, 1887)
  Slavjanska pisma (številka: 11, 1887)
  Zasip, ne Zaspo (številka: 11, 1887)
  Logika; Prijateljem modroslovja napisal dr. Josip Križan. 1887. V založbi »Popotnika«. Tisk tiskarne sv. Cirila in Metoda (številka: 11, 1887)
  Vzpomínka na Lublanskou pout&39; Čechu r. 1887 (številka: 11, 1887)
  Kos v kletki (številka: 11, 1887)
  Jeseni (številka: 11, 1887)
  Užívaj! (številka: 11, 1887)
  Duhovniki slovenski pisatelji (številka: 11, 1887)
  Slovenski recepti (številka: 11, 1887)
  »Slovenščina na ljubljanskem liceju.«; (Po listinah shranjenih v gimnazijskem arhivu.) (številka: 11, 1887)
  Osamdeset sedmog ljeta (številka: 11, 1887)
  Na Jadranskem morji (številka: 11, 1887)
  Pod jáblano (številka: 11, 1887)
  Ivan Zbogar, zgodovinski roman, francoski spisal Charles Nodier, poslovenil J. Križnik (številka: 11, 1887)
  Na oknu (številka: 11, 1887)
  Pravna terminologija (številka: 11, 1887)
  Doslej neznana knjiga slovenska (številka: 11, 1887)
  Pregovori, prilike in reki; Nabral Fran Kocbek. V Ljubljani 1887. Izdal in založil Anton Trstenjak. Natisnila Klein & Kovač (številka: 11, 1887)
  Zvonovi (številka: 11, 1887)
  Poroka (številka: 11, 1887)
  Prošnja za národno blago (številka: 11, 1887)
  Rožica (številka: 11, 1887)
  O treh bratih; Národna pripovedka iz Motnika. Zapisal Gašpar Križnik (številka: 11, 1887)
  »Otroški dohtar.« (številka: 11, 1887)
  Slovenski pisatelji v tujih prevodih (številka: 11, 1887)
  Dr. Jan. Bleiweisovo pismo Vojtehu Kurniku (številka: 11, 1887)
  Triolet (številka: 11, 1887)
  Rječnik hrvatsko-slovenski (številka: 11, 1887)
  »Archiv für slavische Philologie" (številka: 12, 1887)
  »Das Dekanat Drachenburg von Ignaz Orožen« (številka: 12, 1887)
  Prenos Kopitarjevih kostij (številka: 12, 1887)
  »Matica Slovenska" (številka: 12, 1887)
  Fran Levstik + (številka: 12, 1887)
  Vinska bajka (številka: 12, 1887)
  Vragometov študent (številka: 12, 1887)
  S čim in kakó so pisali nekdaj in kakó pišemo zdaj?; Berilo Fr. Orožna v zabavnem večeru »Pisateljskega društva« (številka: 12, 1887)
  »Slovenski pravnik" (številka: 12, 1887)
  Stritarjevi zbrani spisi (številka: 12, 1887)
  Dragotin Ripšl + (številka: 12, 1887)
  »Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild« (številka: 12, 1887)
  Kaj pripovedujejo ob Ložnici (številka: 12, 1887)
 8. 1888
   189

  številka: 1 (1888)
  številka: 2 (1888)
  številka: 3 (1888)
  številka: 4 (1888)
  številka: 5 (1888)
  številka: 6 (1888)
  številka: 7 (1888)
  številka: 8 (1888)
  številka: 9 (1888)
  številka: 10 (1888)
  številka: 11 (1888)
  številka: 12 (1888)
  Iz domače zgodovine (številka: 1, 1888)
  Na počitnicah (številka: 1, 1888)
  Kaj imenujemo bolezen uma? (številka: 1, 1888)
  Dvanajst večerov; Pogovori doktorja Junija(=A.Mahnič) z mladim prijateljem (številka: 1, 1888)
  »Triglav.«; Slovenske pesni. Za samospev s spremljanjem klavirja. Uredil Ant. Foerster. II. zvezek. V Pragi, založnik Fr. Urbanek (številka: 1, 1888)
  »Slovanski svet.« (številka: 1, 1888)
  Učenke v petih delih sveta (številka: 1, 1888)
  Ivan. Drobtinice. XXI. Letnik.; Vredil dr. Franc Lampe. Izdala Katoliška družba za Kranjsko. V Ljubljani, 1887. Tiskala »Katoliška tiskarna« (številka: 1, 1888)
  Ljubljana v ljudopisnem oziru (številka: 1, 1888)
  »Slovan.« (številka: 1, 1888)
  Iz Bremna v New-York (številka: 1, 1888)
  Čakavski drobec z l.1554 (številka: 1, 1888)
  Matica Hrvaška (številka: 1, 1888)
  Poziv (številka: 2, 1888)
  Podpiralna zaloga slovenskih vseučilíšnikov v Gradci (številka: 2, 1888)
  Deželni muzej »Rudofilnum« (številka: 2, 1888)
  Slovanski Svet; Urednik Janko Pajk; izdajatelj in lastnik Fran Podgornik, tisk »Narodne Tiskarne« v Ljubljani 1888 (številka: 2, 1888)
  »Popotnikov« koledar za slovenske učitelje (številka: 2, 1888)
  Jos. Stritarja zbrani spisi. III. zvezek (številka: 2, 1888)
  Osapska dolina (številka: 2, 1888)
  24 fugiranih prediger in poiger v vseh tonovskih načinih dur- in moll-a; Za orglje ali harmonij zložil in slovenskim organistom za uporabo pri službi božji namenil Danilo Fajgelj, op. 29. Izdalo in založilo Cecilijansko društva za goriško nadškofijo. V Ljubljani 1887. Tisk Blaznikovih naslednikov (številka: 2, 1888)
  Sravnitelbnaja morfologija slavjanskihrb jazykov (številka: 2, 1888)
  Slovenski Pravnik; Sodelovanjem odličnih pravnikov izdaje in ureduje Dr. Alfonz Mosche. Natisnili J. Blaznikovi nasledniki v Ljubljani 1888. IV. leto (številka: 2, 1888)
  Dom in Svet; Zabavi in pouki. Izhaja po jedenkrat na mesec. Izdajatelj, lastnik in urednik dr. Fr. Lampe, tiska »Katoliška Tiskarna« v Ljubljani, 1888 (številka: 2, 1888)
  Toplinske razmere Zagreba in Ljubljane; Spisal Ferdinand Seidl. Tiskarski zavod Narodnih Novin« v Zagrebu 1887 (številka: 2, 1888)
  Kočevska okrajno glavarstvo; Zemljepisno- zgodovinski opis. S sodelovanjem nekaterih učiteljev kočevskega okraja opisala Št. Tomšič in Fr. Ivanc. Založila in izdala okrajna učiteljska knjižnica v Kočevji. Natisnila »Narodna Tiskarna« v Ljubljani 1888 (številka: 2, 1888)
  Gundulićeva tristoletnica (številka: 2, 1888)
  Novi grobovi (številka: 2, 1888)
  Osobine današnjega stativskoga narječja (številka: 2, 1888)
  Jezičnik; Knjiga Slovenska v XIX. veku. C. Spisal J. Marn, XXV. leto. Natisnil in založil R. Milic v Ljubljani 1887 (številka: 2, 1888)
  Dr. Gregor Krek (številka: 2, 1888)
  Monsignor Andrej Einspieler (številka: 2, 1888)
  Vrtnar; List s podobami za šolsko vrtnarstvo, vrtnarstvo sploh in za sadjarstvo. Uredniška priloga »Kmetovalcu«. Založba c. kr. kmetijske družbe kranjske; odgovorni urednik Gustav Pirc, tisk J. Blaznikovih naslednikov v Ljubljani 1886 (številka: 2, 1888)
  Izjava »Glasbene Matice« (številka: 3, 1888)
  Ivan Antunovič + (številka: 3, 1888)
  Prva slovenska stalna razstava učil (številka: 3, 1888)
  Krščanski detoljub; List za krščansko vzgojo in rešitev mladine. Izhaja štirikrat na leto. — Vreduje Ant. Kržič. Ljubljana, 1888. Tisk »Kat. Tiskarne« (številka: 3, 1888)
  Jezičnik; KnjigaSLovenska v XIX. veku (številka: 3, 1888)
  Toplinske razmere Zagreba in Ljubljane.; Spisal Ferdinand Seidl. Tiskarski zavod »Narodnih Novin" v Zagrebu. 1887 (številka: 3, 1888)
  Nove knjige za slovensko mladino (številka: 3, 1888)
  Ali znaš?; Zbirka krščanskih resnic in molitev, ki naj bi jih vsak kristjan znal na pamet. V Ljubljani 1888. Založila »Katoliško društvo detoljubov«. — Tiskala Katoliška Tiskarna v Ljubljani (številka: 3, 1888)
  O pegamih (številka: 3, 1888)
  Koroške bukvice; Slovenskemu ljudstvu v poduk in kratek čas 5. in 6. snopič. Izdaja in zaklada Filip Haderlap Jurjev v Celovcu. Tiska J. Krajec v Rudolfovem (številka: 3, 1888)
  Levstikova slika (številka: 3, 1888)
  Stric Tomova koča ali življenje zamorcev v robnih državah svobodne severne Amerike; Angleški spisala Henrieta B. Stowe. Iz nemškega poslovenil Fr. Malavašič. Drugi popravljeni natis. Založil in izdal Janez Giontini v Ljubljani, 1888 (številka: 3, 1888)
  Anton Bonač (številka: 3, 1888)
  J. R. Millitz (številka: 3, 1888)
  Šolske Drobtinice; V petindvajsetletni spomin smrti A. M. Slomšeka učiteljem, odgojiteljem in prijateljem šole spisal Franc S. Jamšek (številka: 3, 1888)
  Frančišek Ksaver Zajec + (številka: 3, 1888)
  Poziv slovenskim skladateljem (številka: 3, 1888)
  Katoliško društvo detoljubov, poseben pripomoček za vzgojo in rešitev mladine; Založilo »Kat. društvo, detoljubov«. — Tiskala »Katoliška Tiskarna« v Ljubljani (številka: 3, 1888)
  Slike iz rudarskega življenja (številka: 3, 1888)
  Beatin dnevnik; Spisala Lujiza Pesjakova. 25. in 26. snopič »Narodne biblioteke«. Natisnil J. Krajec v Rudolfovem 1888 (številka: 4, 1888)
  Nova slovnica slovensko-nemška (številka: 4, 1888)
  Prace filologiczne wydawane przez; Prace filologiczne wydawane przez J. Baudouina de Courtenay, J. Karlowicza, A. A. Kryńskiego i L. Malinowskiego. Tom. I. Warszawa 1885 i 1886. i tom II. — zeszyt I (številka: 4, 1888)
  Poročilo o delovanji cesarjevič Rudolfovega sadjerejskega društva za Spodnji Štajer (številka: 4, 1888)
  Spisje, priredil P. Miklavec, 24. snopič »Narodne biblioteke«.; Natisnil in založil J. Krajec v Rudolfovem 1888 (številka: 4, 1888)
  Razne povesti.; Tisek in založba Blasnikovih naslednikov v Ljubljani 1888 (številka: 4, 1888)
  Račun in poročilo delavskega podpornega društva v Trstu pod pokroviteljstvom Nj. c. vis. cesarjeviča Rudolfa; Tiskarna Dolenčeva v Trstu 1888 (številka: 4, 1888)
  Jos. Stritarja zbrani spisi, IV. zvezek,; pri Ign. pl. Kleinmayrji in Fed. Bambergu v Ljubljani 1888 (številka: 4, 1888)
  Razne pravljice in povesti; Tisek in založba J. Blasnikovih naslednikov v Ljubljani 1886 (številka: 4, 1888)
  Janez Volčič + (številka: 4, 1888)
  »Gorski odmevi«, čveteroglasne pesmi, zložil H; op. 6. Založil skladatelj. Natisnili J. Blaznikovi nasledniki v Ljubljani (številka: 4, 1888)
  Še jedenkrat o Jakobu Petelinu (Gallusu) (številka: 4, 1888)
  Drobtinica sloveInskega liturgijskega jezika na Slovenskem (številka: 4, 1888)
  Za Levstikov nagrobni spomenik (številka: 4, 1888)
  Pesmi (številka: 4, 1888)
  Teoretično-praktična pevska šola; Zložil Anton Förster. Tiskal in založil J. R. Milic v Ljubljani 1888. - Tretji pomnoženi natisek (številka: 4, 1888)
  Nove muzikalije (številka: 4, 1888)
  Slovenske pesmi za mešani zbor, III. zvezek (številka: 4, 1888)
  Josip Kajetan Tyl (številka: 4, 1888)
  V. Mandelcu v spomin (številka: 4, 1888)
  Dodatek spisu »Velesalo« (številka: 5, 1888)
  Knjižen drobec iz protestantske dobe (številka: 5, 1888)
  Še nekaj o baronu Čehovinu (številka: 5, 1888)
  Belokranjsko kolo in nekoliko drugih národnih pesmic in iger z razlago (številka: 5, 1888)
  Slovensko pisateljsko podporno društvo (številka: 5, 1888)
  Zopet nekaj o Gallusu (številka: 5, 1888)
  Občni zbor »Matice Slovenske« (številka: 5, 1888)
  Hrvaška književnost (številka: 5, 1888)
  Josipa Jurčiča zbrani spisi; VII. zvezek. Uredil Fr. Levec. Založila in natisnila »Narodna Tiskarna« v Ljubljani 1888 (številka: 5, 1888)
  Črtica o slovenskem liturgijskem jeziku (številka: 5, 1888)
  Nove muzikalije (številka: 5, 1888)
  Anton Mlakar (številka: 5, 1888)
  Istorija literatury ruskoi, napisav Omeljan Ogonovskij; Čast I. Lvôv 1887. Cir.; (E. Ogonovski, Zgodovina maloruske književnosti.) (številka: 5, 1888)
  Dr. Valentin Zarnik + (številka: 5, 1888)
  Naš cesar 1848—1888; Spomeniški spis za slovensko mladino priredil učitelj. Tiskala in založila Ign. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg v Ljubljani 1888 (številka: 6, 1888)
  Koroške bukvice slovenskemu ljudstvu v poduk in kratek čas; Izdaja in zaklada Filip Haderlap Jurjev v Celovci, 7. in &39;. snopič. Tiska J. Krajec v Rudolfovem 1888 (številka: 6, 1888)
  »Die praktische Philosophie und ihre Bedeutung für die Rechtsstu (številka: 6, 1888)
  Šolske pesmi; Nabral in izdal Gabrijel Majcen. Prva stopnja. Založil Th. Kaltenbrunner v Mariboru 1888 (številka: 6, 1888)
  Naturalizem (številka: 6, 1888)
  Spomin na zimski večer (številka: 6, 1888)
  »Razne pravljice in povesti."; Natisnili in založili J.Blasnikovi nasledniki. — V Ljubljani 1887 (številka: 6, 1888)
  Prvi bolnik moj (številka: 6, 1888)
  Spisje (številka: 6, 1888)
  »Razne povesti«; Abel.Očetov maček (številka: 6, 1888)
  Jos. Cimpermanove »Pesmi« (številka: 6, 1888)
  Cesarjevičevi spisi (številka: 6, 1888)
  Zbirka domačih zdravil, kakor jih rabi slovenski narod; S poljudnim ,opisom človeškega telesa. Izdal in založil D. Hribar; tiskala »Narodna tiskarna« v Ljubljani 1888 (številka: 6, 1888)
  Grška mythologija; Po nemški mythologiji Grkov in Latincev H. V. Stolla poslovenil Lavoslav Koprivšek. »Narodne biblioteke« 27., 28. in 29. snopič. Natisnil in založil J. Krajec. Novomesto 1888 (številka: 6, 1888)
  Usehli cvet (številka: 6, 1888)
  Postojina in sloveča postojinska jama na Kranjskem; S črtežem vseh razdelkov Jame. Po raznih virih sestavil J. B. — Tisek in založba Šeberjeve tiskarne v Postojni 1888 (številka: 6, 1888)
  Zgodovina farâ ljubljanske škofije.; Peti zvezek: Zgodovina Šmarješke fare na Dolenjskem. Spisal + Janez Volčič. Lastna založba. Tiskal J. Krajec v Novem Mestu 1887 (številka: 6, 1888)
  Pesence (številka: 6, 1888)
  Zlá beseda (številka: 6, 1888)
  »Beatin dnevnik.«; Roman. Spisala Lujiza Pesjakova (številka: 6, 1888)
  Levstikova literarna ostalina (številka: 6, 1888)
  Na Gosposvetskem polji (številka: 6, 1888)
  K zgodovini »Popotnika« (številka: 7, 1888)
  Društvo tiskarjev, kamenopiscev in kamenotiskarjev na Kranjskem (številka: 7, 1888)
  Poezije; Zložil Simon Gregorčič. II. zvezek. Založil J. Gorup. Natisnila »Narodna Tiskarna« v Ljubljani 1888 (številka: 7, 1888)
  O kraljedvorskem rokopisu (številka: 7, 1888)
  Spomini o Josipu Jurčiči (številka: 7, 1888)
  Vrtnarstvo s posebnim oziram na obdelovanje in oskrbovanje šolskih vrtov.; Po naročilu visokega c. kr. kmetijskega ministerstva spisal Gustav Pirc. Založila c. kr. kmetijska družba kranjska, natisnili Blaznikovi nasledniki v Ljubljani 1888 (številka: 7, 1888)
  Jos. Stritarja zbrani spisi.; Peti zvezek: Poučni spisi. Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg v Ljubljani 1888 (številka: 7, 1888)
  Nekoliko črtic o Jakopu Gallusu (številka: 7, 1888)
  Zarnikovi zbrani spisi (številka: 7, 1888)
  Spomini na okupacijo Bosne (številka: 7, 1888)
  Občni potopi starih in novih dnij (številka: 7, 1888)
  Ueberblick der Verwaltungs- und Rechtsgeschichte des Landes Krain.; Vortrag des Regierungsrathes A. Globačnik, gehalten am 28. April 1888 bei der Mlonatsversammlung des Musealvereines in Laibach. Laibach 1888 (številka: 8, 1888)
  Dr.Gregor Jožef Plohel, imeniten humanist ali dobrotnik slovenski, njegova domačija in njegov rod v Ivanjkovcih.; Spisala Jakob Meško in dr. Franc Simonič. V Beči tiskali Rudolf Brzezowsky in sinovi, založil dr. Fr. Simonič, 1888 (številka: 8, 1888)
  Stapleton; Neznanega prelagatelja evangelija preložena po Stapletonu v XVII. veku. II. del. Spisal Anton Raič (številka: 8, 1888)
  Pisma iz Zagreba. XVIII (številka: 8, 1888)
  Muzealno društvo kranjsko (številka: 8, 1888)
  »Rimski katolik (številka: 8, 1888)
  Slovenisches Sprach- und Übungsbuch; Nebst Chrestomathie und slovenisch-deutschem und deutsch-slovenischem Wörterverzeichnis. Für den ersten Unterricht bearbeitet von Dr. Jakob Sket. Vierte veränderte Auflage. Druck und Verlag der St. Hermagoras-Buchdruckerei, Klagenfurt 1888 (številka: 8, 1888)
  Črtež rimskega mesta »Neviodunum« (številka: 8, 1888)
  Poziv (številka: 8, 1888)
  Nauk, kako je zasajati vinograde z ameriškimi trtami, da jih trtna uš ne more uničiti; Po naročilu deželnega odbora kranjskega spisal Rihard Dolénc. Založil deželni odbor kranjski, natisnila »Narodna Tiskarna« v Ljubljani 1888 (številka: 8, 1888)
  Ruska opera v Berolinu (številka: 8, 1888)
  Revež (številka: 8, 1888)
  Kako je rabila riječca ,črez` (novo) slavenskoj knjizi do prije 50 godina.; Napisao M.Valjavec. U Zagrebu 1888 (številka: 8, 1888)
  Po noči (številka: 9, 1888)
  Izprememba (številka: 9, 1888)
  Slovenisches Sprach- und Uebungsbuch; Nebst Chrestomathie und Worter-Verzeichnis. Für den ersten Unterricht bearbeitet von dr. Jakob Sket (številka: 9, 1888)
  Cesar Franc Jožef I. 1848—1888.; Na spomin štiridesetletnega vladanja Njega Veličanstva sestavil Ivan Tomšič. Natisnil in založil Karl Rauch na Dunaji. 1888 (številka: 9, 1888)
  Družba sv. Mohorja (številka: 9, 1888)
  Obup (številka: 9, 1888)
  Hypnotizem in njegovi pojavi; Čital stud. med. J. Rakež v seji akad. društva "Triglav" v Gradci (številka: 9, 1888)
  Človeško oko (številka: 9, 1888)
  Lovro Žvab+ (številka: 9, 1888)
  Oj, ljubi me! (številka: 9, 1888)
  V svet (številka: 9, 1888)
  Nove muzikalije (številka: 9, 1888)
  Ob slovési (številka: 9, 1888)
  Grajsko deklé (številka: 9, 1888)
  Mojega prijatelja povest (številka: 11, 1888)
  Statistične črtice o kranjskem duhovništvu (številka: 11, 1888)
  Če bil sem s svojo ljubico (številka: 11, 1888)
  Bajan; Sbornik proizvedenij sovremennych slavjanskich poetov i narodnoj poezij. Vypusk pervyj. Petrograd. Izdannije Krunoslava Jurjeviča Gernca 1888 (številka: 11, 1888)
  Imenik krajepisnih imen slovenskih (številka: 11, 1888)
  Prijatelju na grob (številka: 11, 1888)
  Drobtinice XXII.letnik; Uredil dr. Fr. Lampe. Izdala Katoliška družba za Kranjsko. V Ljubljani 1888 (številka: 11, 1888)
  Kaj je Platonovo leto? (številka: 11, 1888)
  Na Vrbovem (številka: 11, 1888)
  Pedaglogiški letnik II.leto; Uredil Fran Gabršek. Izdala in založilo »Pedagogiško društvo« v Krškem. V Ljubljani. Natisnil J.R.Milic (številka: 11, 1888)
  »Bog ohrani!" (številka: 11, 1888)
  Tešílo (številka: 11, 1888)
  Stapleton (številka: 11, 1888)
  Dogodki iz župnije Vranske.; Ob 20 letnici uvrstitve Vranskega med cesarske trge spisal Ivan Gabršek. Založil pisatelj. Tiskarna sv. Cirila in Metoda 1888 (številka: 11, 1888)
  Anton Raič (številka: 11, 1888)
  V proslavo štiridesetletnega vladanja našega Franca Jožefa I (številka: 11, 1888)
  Beatrice Cenci (številka: 11, 1888)
  Knjige »Matice Slovenske« (številka: 11, 1888)
  Dr. Gregor Jožef Plohel, imeniten humanist ali dobrotnik slovenski, njegova domačija in rod v Ivanjkovcih (številka: 11, 1888)
  Slovenska ekskomunikacija (številka: 11, 1888)
  Dohtar Konec in njegov konj (številka: 12, 1888)
  Koroške bukvice slovenskemu ljudstvu v poduk in kratek čas.; Izdaja in zaklada Filip Haderlap Jurjev v Celovci. 9., 10. in 11. snopič. Tiska J. Krajec v Rudolfovem (številka: 12, 1888)
  Nagrobni spomeník Bož. Raiču in Fr. Levstiku.; -- Nagrobni .spomenik Bož. Raiču in Fr. Lev- stiku (številka: 12, 1888)
  Jakop Volčič + (številka: 12, 1888)
  O nabiranji krajepisnih imen (številka: 12, 1888)
  Iskrice.; Zbirka pesmij in povestij. Spisal in slovenski mladini poklonil Janko Leban. I. zvezek. Založil pisatelj, tiskala »Kat. Tiskarna« v Ljubljani 1888 (številka: 12, 1888)
  Vodníkov spomenik v Ljubljani (številka: 12, 1888)
  Zlati orehi slovenskej mladini v spomin.; Spisal Ivan Tomšič. Drugi popravljeni natisek s podobami. Natisnil in založil J.R. Milic 1888 (številka: 12, 1888)
  Smehljaj se! (številka: 12, 1888)
  Jos. Stritarja zbrani spisi, VI. zvezek.; Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg, Ljubljana 1888 (številka: 12, 1888)
  Rojaki! (številka: 12, 1888)
 9. 1889
   181

  številka: 1 (1889)
  številka: 2 (1889)
  številka: 3 (1889)
  številka: 4 (1889)
  številka: 5 (1889)
  številka: 6 (1889)
  številka: 7 (1889)
  številka: 8 (1889)
  številka: 9 (1889)
  številka: 10 (1889)
  številka: 11 (1889)
  številka: 12 (1889)
  Štiridesetletnica Njega Veličanstva presvetlega cesarja (številka: 1, 1889)
  Dolgost človeškega življenja (številka: 1, 1889)
  Slaven skladatelj (številka: 1, 1889)
  Slovenci in 1848. leto.; Spisal Jos. Apih. —Založila »Matica Slovenska«, tisek Blaznikovih naslednikov v Ljubljani 1888 (številka: 1, 1889)
  Josef Jireček + (številka: 1, 1889)
  Nektera duhovna opravila; Labaci 1888. Sumptibus et literis successorum Blasnik (številka: 1, 1889)
  Vesela vožnja; Humoreska (številka: 1, 1889)
  Imenik krajepisnih imen slovenskih (številka: 1, 1889)
  Pisma iz Zagreba XIX (številka: 1, 1889)
  Listnica (številka: 1, 1889)
  Vabilo na naročbo (številka: 1, 1889)
  Madrigali (številka: 1, 1889)
  List iz kronike Zajčke; Legenda (številka: 1, 1889)
  Odlikovanje slovenskega učenjaka (številka: 1, 1889)
  Muzejsko društvo (številka: 1, 1889)
  Na grobu Njega cesarske Visokosti cesarjeviča Rudolfa, umršega dné 30. januvarija 1889. leta (številka: 2, 1889)
  Cesarjevič Rudolf +.; Nekrolog (številka: 2, 1889)
  Iz življenja; noveleta (številka: 2, 1889)
  Spomin (številka: 2, 1889)
  Jezikoslovne mrvice (številka: 2, 1889)
  Dve knjigi o Bosni in Hercegovini.; Asbóth, Bosnien und die Herzegowina, Wien, Hölder 1888.; Hörnes, Dinarische Wanderungen, Cultur- und Lanschaftsbilder aus Bosnien und der Herzegovina, Wien, Gräser 1888 (številka: 2, 1889)
  Zlata útva (številka: 2, 1889)
  Jugoslovenska akademija (številka: 2, 1889)
  Železnice in njih različni značaj pri posameznih narodih (številka: 2, 1889)
  Listnica (številka: 2, 1889)
  Dr. Roman Jarosiewicz, Über das Euchrologium Sinaiticum.; Kolomea 1888. Prokop Lang, Jazykovědecký rozbor Euchologia Sinajského. I. Pravopis a hl`askorslroví. V Příbrami (številka: 2, 1889)
  Slomškovo pismo z l. 1847 (številka: 2, 1889)
  »Pravniško društvo.« (številka: 2, 1889)
  Spomini o Josipu Jurčiči. II (številka: 2, 1889)
  Presenéčenje (številka: 2, 1889)
  Nekaj o izviru in postanku Orožnovih pesmij (številka: 2, 1889)
  Hrvaška književnost (številka: 2, 1889)
  Zlati očenaš; Objavil Ante Goričljan = dr. A. Medved (številka: 2, 1889)
  Osebne vestí (številka: 3, 1889)
  Pobratimi; Roman. Spisal dr. Josip Vošnjak. V Ljubljani 1889 (številka: 3, 1889)
  Naj bo! (številka: 3, 1889)
  Muzejsko društvo (številka: 3, 1889)
  Listnica (številka: 3, 1889)
  Ilirska tragédija; (L. 10. po Kr.) (številka: 3, 1889)
  O menjavi toplíne v Ljubljani (številka: 3, 1889)
  Triolet (številka: 3, 1889)
  Krasota moje deve (številka: 3, 1889)
  Vrabec (številka: 3, 1889)
  »Matičin« odbor (številka: 3, 1889)
  Luči (številka: 3, 1889)
  Ukrajinska balada (številka: 4, 1889)
  Karl Deschmann + (številka: 4, 1889)
  Kolo, list za zabavu i književnost (številka: 4, 1889)
  Rudolf Habsburški, oče avstrijske cesarske rodovine; Spisal slovenski mladini Fr. Hubad. Izdala in založila »Družba sv. Cirila in Metoda«, tisek J. Blaznikovih naslednikov v Ljubljani 1889 (številka: 4, 1889)
  Triolet (številka: 4, 1889)
  Jožef in Frančišek (številka: 4, 1889)
  Čestokrat v jeseni pôzni (številka: 4, 1889)
  Službovnik nemško-slovenski za cesarsko kraljevo vojsko; Prvi del. Drugi natisek službovnika iz leta 1873. Poslovenil Andrej Comel plemeniti Sočebran. Samozaložba. Natisnila tiskarna družbe sv. Mohorja v Celovci. 1889 (številka: 4, 1889)
  Statistika članov »Matice Slovenske" póleg stanov (številka: 4, 1889)
  Sentimentalec (številka: 4, 1889)
  Osebna vest (številka: 4, 1889)
  Sen (številka: 4, 1889)
  Vita vitae meae (številka: 4, 1889)
  O zvláštnostech češtiny ve starých rukupisech moravských; Přispěvek k dějinám jazyka češkého. Sepsal Josef Jireček. V Praze 1888 (številka: 4, 1889)
  Moja prijateljca (številka: 4, 1889)
  Listnica (številka: 5, 1889)
  V provinciji na Ruskem; potni spomini in vtiski (številka: 5, 1889)
  Janko Jurković (številka: 5, 1889)
  Anton Chittussi (številka: 5, 1889)
  »Ljubljanski Zvon« in njegov urednik pred državnim zborom (številka: 5, 1889)
  A. Janežičeva slovenska slovnica (številka: 5, 1889)
  Od odbora podpornega društva za slovenske visokošolce na Dunaju (številka: 5, 1889)
  Plaznik in kirazir Martin (številka: 5, 1889)
  Janez Šubič + (številka: 5, 1889)
  Nemško-slovenski vežbavnik za cesarsko kraljevo vojsko; II. del. Drugi natisek službovnika iz leta 1873. (Bolna služba.) Poslovenil Andrej Comel pl. Sočebran. Samozaložba. Natisnila »Narodna tiskarna« v 1889 (številka: 5, 1889)
  Muzejsko društvo kranjsko (številka: 5, 1889)
  Godec; Poleg narodne pravljice o vrbskem jezeru. Spisal Anton Funtek. Natisnila in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fedor Bamberg v Ljubljani 1889 (številka: 5, 1889)
  Archaeologische Karte von Krain; Entworfen aus Grand der bisherigen Forschungen von Anton Globočnik. Blasnik, Laibach 1889 (številka: 5, 1889)
  Matej Cigale + (številka: 5, 1889)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 5, 1889)
  Strijčevi darovi (številka: 5, 1889)
  Zbirka obrazcev za slovensko uradovanje pri sodiščih (številka: 5, 1889)
  Bótra; Balada po národnem motivu (številka: 5, 1889)
  Akrostihon v Prešérnovih sonetih (številka: 5, 1889)
  Dramatično društvo v Ljubljani (številka: 5, 1889)
  Slavia italiana; Le vicinie. Spisal odvetnik Carlo Podrecca, natisnil Fulvio Giovanni v Čedadu 1887. l (številka: 6, 1889)
  Levstik in Hozhevar (številka: 6, 1889)
  V slovo (številka: 6, 1889)
  Janez Hozhevar (številka: 6, 1889)
  Slavnostni govor gospoda c. kr. gimnazijskega ravnatelja Fr. Wiesthalerja rob lodkritji Vodníkovega spomenika v Ljubljani dné 30. junija 1889 (številka: 6, 1889)
  Miklošičevo odlikovanje (številka: 6, 1889)
  Godec; Poleg narodne pravljice o Vrbskem jereru. Spisal Anton Funtek. Natisnila in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fedor Bamberg v Ljubljani. 1889 (številka: 6, 1889)
  Vodniku; Slavnostna kantata (številka: 6, 1889)
  Véli moj cvet (številka: 6, 1889)
  Janežičeva slovenska slovnica; Za srednje šole priredil in predelal dr. Jakob Sket. Šesta predelana izdaja. V Celovcu 1889. Tiskala in založila tiskarna družbe sv. Mohorja v Celovcu (številka: 6, 1889)
  Šolska slovnica slovenska (številka: 6, 1889)
  Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni (številka: 6, 1889)
  Attila in slovenska kraljíca; Pesem beneškega Slovenca (številka: 7, 1889)
  Vzdihi (številka: 7, 1889)
  V svet (številka: 7, 1889)
  Dež in solnce (številka: 7, 1889)
  Slavnost Vodníkova v Ljubljani dné 28., 29. in 30. junija 1889 (številka: 7, 1889)
  Listine in pisma iz Vodníkovega življenja (številka: 7, 1889)
  Vetrec (številka: 7, 1889)
  O slovesnem odkritji spomenika Valentinu Vodniku (številka: 7, 1889)
  Prvi slovanski časnikarski shod (številka: 7, 1889)
  Grajski pisár; Zodovinska podoba (številka: 7, 1889)
  Domovini (številka: 7, 1889)
  Nekaj o novem »svetovnem« jeziku (številka: 8, 1889)
  Novi češki naučni slovnik (številka: 8, 1889)
  Slovani v Nemcih (številka: 8, 1889)
  Prijateljíca Puškinova (številka: 8, 1889)
  K zgodovini 1848. l (številka: 8, 1889)
  Lehrpläne für die Volksschulen des Küstenlandes in deutscher, italienischer, slovenischer und kroatischer Sprache (številka: 8, 1889)
  Levstikova slavnost v Vélikih Laščah (številka: 8, 1889)
  K nazivu: »Narobe Katón.« (številka: 8, 1889)
  V hrvaški književnosti (številka: 8, 1889)
  Ruska književnost (številka: 8, 1889)
  Naša potovka (številka: 8, 1889)
  »Matica Hrvatska" (številka: 8, 1889)
  V hladníci (številka: 8, 1889)
  Poljska književnost (številka: 8, 1889)
  Neuvelo cvieće; Izabrane popievke slavnoga hrvatskoga glasbotvorca Vatroslava Lisinskoga (številka: 8, 1889)
  Gajbija, turški prerok (številka: 8, 1889)
  Slavček; Zbirka šolskih pesmij. Uglasbil Ant. Nedvěd (številka: 9, 1889)
  Ivan Kukuljević Sakcinski in Adolfo Veber (številka: 9, 1889)
  Konvulziven trenutek (številka: 9, 1889)
  Levstikov spomenik (številka: 9, 1889)
  Pedagogiški letnik. III.leto.; Uredil Fr. Gabršek. Izdalo in založilo Pedagogiško društvo v Krškem. - V Ljubljani. Natisnil J. R. Milič (številka: 9, 1889)
  Vijolice; Pesmi za mladost. Zložila Lujiza Pesjakova. Tiskal in založil J. R. Milic v Ljubljani 1889 (številka: 9, 1889)
  Oče in hči (številka: 9, 1889)
  Logaško okrajno glavarstvo; Zemljepisni in zgodovinski spis. Uredil Vojteh Ribnikar. Izdala »Društvo. učiteljev in šolskih prijateljev okraja logaškega«, natisnila R. Šeber v Postojini 1889 (številka: 11, 1889)
  Razpis nagrad (številka: 11, 1889)
  Slovnica italijanskega jezika; Spisal Jožef Križman. Založila in na svetlo dala »Matica Slovenska«. Natisnili J. Blaznikovi nasledniki v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Ilustrovan národni koledar za navadno leto 1890.; Uredil, izdal in založil Dragotin Hribar. Tiskala »Narodna tiskarna« v Ljubljani, 1889 (številka: 11, 1889)
  Muzejsko društvo (številka: 11, 1889)
  »Avstrija 1889.« (številka: 11, 1889)
  Doma in na tujem; Povest iz preteklega stoletja. Spisal **. Založil J. Giontini, natisnila Kleinmayr in Bamberg v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Orgeljski odmevi; Zbirka prediger in poiger za orglje ali harmonij. Za uporabo v cerkvi, šoli in na domu. Zložil in visokorodnemu gospodu Antonu Klodiču, vit. Sabladoskemu... udano poklonil Danilo Fajgelj. Op. 40. Založil Fran Govekar. V Ljubljani natisnili Blaznikovi nasledniki. 1889 (številka: 11, 1889)
  Ruska književnost (številka: 11, 1889)
  Rodbinska sreča; Roman. Ruski spisal grof L. N. Tolstoj,_ poslovenil P. M. Podravski = P. Miklavec ; založil in izdal J. Giontini, natisnil Šeber v Postojini 1889 (številka: 11, 1889)
  Frana Erjavca izbrani spisi; Uredil Fr. Levec Prvi del: Pripovedni spisi. V Ljubljani. Založila »Matica Slovenska«. Tiskala »Katoliška tiskarna«. 1888 (številka: 11, 1889)
  Koprnenje (številka: 11, 1889)
  Smrt; Stara národna pesem iz Idrije (številka: 11, 1889)
  Kresna noč (številka: 11, 1889)
  George Stephenson, oče železnic; Po W. Massliebu Vladiboj Šarec. Tisk, založba in naprodaj pri J. Blazniku 1889 (številka: 11, 1889)
  Izdajalec domovine; Povest. Spisal V. Kredba. Poslovenil in za slovensko ljudstvo priredil H. Podkrajšek. Založil J. Giontini, natisnila Kleinmayr in Bamberg v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Pisma iz Zagreba.XX (številka: 11, 1889)
  Zbirka avstrijskih zakonov v slovenskem jeziku; I. zvezek: Kazenski zakon o hudodelstvih, pregreških in prestopkih z dné 27. maja 1852., št. 117. drž. zakonika z dodanim tiskovnim zakonom z dné 27. decembra 1862., št. 6. drž. zak. ex 1863 in drugimi novejšimi zakoni kazenskopravnega obsega. Izdalo društvo »Pravnik«. Natisnila in založila »Nar (številka: 11, 1889)
  Narodne pesni koroških Slovencev; Zbral in na svetlo&39;dal I. Scheinigg. Tiskala in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Božični večer na Kranjskem (številka: 11, 1889)
  Pravljice in pripovedke za mladino; Zbral Dominicus = F. Nedeljko. Založil J. Giontini. Natisnila Kleinmayr in Bamberg v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Družba sv. Mohorja (številka: 11, 1889)
  Prihajač; Spisal Fr. Dolinar = F. Detela. V Ljubljani 1888. Založila »Matica Slovenska«. Tiskala R. Miličeva tiskarna (številka: 11, 1889)
  Učenke v petih delih sveta; Spisala Elizabeta Berthet, prevel Anton Sušnik, III. zvezek. Založil J. Giontini, natisnila Kleinmayr in Bamberg v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Književne novice iz Bosne (številka: 11, 1889)
  Postojinsko okrajno glavarstvo.; Zemljepisni in zgodovinski opis s pridelanim zemljevidom. Postojina, R. Šeber 1889 (številka: 11, 1889)
  Še nekoliko opazk k Janežič-Sketovi »Slovenski slovnici« (številka: 11, 1889)
  Letopis Matice Slovenske za leto 1888; Uredil dr. Lovro Požar. Založila in na svetlo dala »Matica Slovenska«. V Ljubljani.Natisnila »Narodna tiskarna«.1888 (številka: 11, 1889)
  Die slavischen, magyarischen und rumunischen Elemente im türkischen Sprachschatze; Von dr. Franz Miklosich. Wien 1889. Tempsky (številka: 11, 1889)
  Bajni gôstje (številka: 11, 1889)
  »Stariši, podpirajte šolo!«; Nekoliko besedij o skupnem vzgojnem delovanji domače hiše in šole. »Narodna tiskarna« v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Slovenska čitanka za prvi razred ljudskih šol.; I. zvezek. Sestavil in izdal dr. Jakob Sket. Tiskala in založila tiskarna družbe sv. Mohorja v Celovci 1889 (številka: 11, 1889)
  Bolníkova molitev (številka: 11, 1889)
  Na grobu nádej (številka: 11, 1889)
  Janežičev nemško-slovenski slovar; Deutsch - slovenisches Worterbuch von Anton Janežič. Dritte, vollständig umgearbeitete und vermehrte Auflage bearbeitet von Anton Bartel unter Mitwirkung der Collegen A. Kaspret, M. Petelin, I. Pichler, L. Pintar, M. Suhač, A. Tavčar. Druck und Verlag der Buchdruckerei der St. Hermagoras - Bruderschaft, Klagen (številka: 11, 1889)
  Domače in tuje živali v podobah; Slovenski mladini v pouk in kratek čas popisal Fr. Erjavec. I. zvezek. Četveronoge živali. Drugi natisek. Na svetlo dala »Družba sv. Moharja« v Celovci 1889 (številka: 11, 1889)
  O borzi in borzni trgovini; V »Slovenskem klubu« na Dunaji govoril prof (številka: 11, 1889)
  Duhovna lekarna za vse, ki hočejo večno živeti; Poučna knjižica, katera je izdal dr. Ernest Müller, poslovenil Fr. Zbašnik, založila in natisnila »Katoliška tiskarna« v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Knez črni Juri (Kara Petrovič), osvoboditelj Srbije; Zgodovinska povest. Iz nemškega preložil Ivan Urbanec. Založil J. Giontini, natisnila Kleinmayr in Bamberg v Ljubljani, 1889 (številka: 11, 1889)
  Nekaj iz ostaline Prešérnove (številka: 11, 1889)
  Vestnik šolske družbe sv. Cirila in Metoda, III. zvezek.; Izdalo in založilo vodstvo. Tiskala »Katoliška tiskarna« v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Strijc Tomova koča ali življenje zamorcev v robnih državah svobodne severne Amerike; Angleški spisala Henrieta B. Stowe. Iz nemškega poslovenil Fr. Malavašič. Drugi popravljeni natis. Založil ini izdal Janez Giontini. Tiskala Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg v Ljubljani. 1888 (številka: 12, 1889)
  Národne pesni koroških Slovencev; Zbral in na svetlo dal prof. J. Scheinigg. Tiskala in založila Kleinmayr & Bamberg. V Ljubljani 1889 (številka: 12, 1889)
 10. 1890
   176

  številka: 1 (1890)
  številka: 2 (1890)
  številka: 3 (1890)
  številka: 4 (1890)
  številka: 5 (1890)
  številka: 6 (1890)
  številka: 7 (1890)
  številka: 8 (1890)
  številka: 9 (1890)
  številka: 10 (1890)
  številka: 11 (1890)
  številka: 12 (1890)
  Zur Geschichte der nominalen Declination im Slovenischen (številka: 1, 1890)
  Gódčeva balada (številka: 1, 1890)
  »Popotnikov« koledar za slovenske učitelje s popolnim šematizmom šolskih oblastev, učiteljišč, ljudskih šol in učiteljskega osobja po Južna-Štirskem, Kranjskem,Primorskem in slovenskem delu Koroškega po staji v začetku šolskega1889/90 (številka: 1, 1890)
  Jezik v Mat. Ravnikarja »Sgodbah ivetiga sa mlade ljudi« (številka: 1, 1890)
  Nova slika Valentina Vodnika (številka: 1, 1890)
  Ivana Kobilca in nje slike (številka: 1, 1890)
  Odgovor na J. Lendovšekove opazke o moji izdaji Janežičeve slovnice (številka: 1, 1890)
  »Slovenska beseda" (številka: 1, 1890)
  Kmetska smrt (številka: 1, 1890)
  Planínar (številka: 1, 1890)
  Šolska poročila (številka: 1, 1890)
  Pisma iz Zagreba; XXI (številka: 1, 1890)
  Prešéren pri Rusih (številka: 1, 1890)
  Matica hrvatska (številka: 1, 1890)
  Iz arhiva; Povest (številka: 1, 1890)
  Otrovne ali nalezljive bolezni in njih pravi vzroki (številka: 1, 1890)
  Lovec (številka: 1, 1890)
  Na gosposvétskem polji (številka: 1, 1890)
  Nemški spisi slovenskih pisateljev (številka: 1, 1890)
  Razpis častnega darila (številka: 1, 1890)
  Ant. Vramcza Predechtva i Postilla (številka: 1, 1890)
  Cerkovnica (številka: 1, 1890)
  Pred nastopom; Prizor iz umetnikovega življenja (številka: 1, 1890)
  Tako mine (številka: 2, 1890)
  Nezvestoba (številka: 2, 1890)
  Nekdáj - sedáj (številka: 2, 1890)
  Oblačku (številka: 2, 1890)
  O tebi (številka: 2, 1890)
  Nekaj svete staríne na nebu in na zemlji (številka: 2, 1890)
  Narodopisne posebnosti (številka: 2, 1890)
  Iz življenja mlade umetnice; Novela (številka: 2, 1890)
  Endimijon; Povest (številka: 2, 1890)
  »Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild." (številka: 2, 1890)
  Nébu (številka: 2, 1890)
  Véla róžica (številka: 2, 1890)
  Rezija in Rezijani (številka: 2, 1890)
  Davorin Trstenjak + (številka: 3, 1890)
  Avstrijsko srednje šolstvo; Statistična studija (številka: 3, 1890)
  Mihael Žolgar + (številka: 3, 1890)
  Iskarijót; Legenda (številka: 3, 1890)
  Pismo (številka: 3, 1890)
  Henry Moreton Stanley (številka: 3, 1890)
  Trstenjakov spominski večer (številka: 4, 1890)
  Komarovljeva karta slavjanskih narodnostij (številka: 4, 1890)
  O gluhonemcih; Berilo I.Hönigmanna v seji »Slovenskega kluba« na Dunaji (številka: 4, 1890)
  Plemenita ustanova (številka: 4, 1890)
  Spomini (številka: 4, 1890)
  Grundzüge der theoretischen Astronomie (številka: 4, 1890)
  Pepelúhar; Národna pravljica. Zapisal na Temljinah Jožef Kenda (številka: 4, 1890)
  Vzduh in njega vpliv na človeško zdravje (številka: 4, 1890)
  Marka Fabija Kvintilijana govorniški pouk (številka: 4, 1890)
  Z dóma (številka: 4, 1890)
  Muzejsko društvo (številka: 4, 1890)
  Valvasor kot zgodovinar (številka: 4, 1890)
  V spomin (številka: 4, 1890)
  Pesnik Gorazd (številka: 4, 1890)
  Narodne pripovjesti u Varaždinu i okolici (številka: 5, 1890)
  Na grobu Jožefa Ogrinca (številka: 5, 1890)
  Iz priróde (številka: 5, 1890)
  Slaveni u davnini (številka: 5, 1890)
  Molitvena knjiga (številka: 5, 1890)
  O Aškerčevih »Baladah in romancah« (številka: 5, 1890)
  Slovenska proklamacija francoskega brigadnega generala Frianta iz leta 1797 (številka: 5, 1890)
  Spomini o Jožefu Jurčiči; III. Jurčičeva bolezen in smrt (številka: 5, 1890)
  Duh Trstenjakov po »Ljubljanskem Zvonu« (številka: 5, 1890)
  Občni zbor »Pisateljskega podpornega društva v LJubljani« (številka: 5, 1890)
  Peter Podreka; Beneško-slovenski rodoljub in pesnik (številka: 5, 1890)
  Madrigal (številka: 5, 1890)
  Zádruga; Povest (številka: 5, 1890)
  Národno blagó iz kom^endske okolice; Nabral Andrej Mejač (številka: 6, 1890)
  Ponôčna pótnica; Balada po národnem motivu (številka: 6, 1890)
  Kakó sem prvikrat rómal; Povest (številka: 6, 1890)
  Pečnikovo predavanje (številka: 6, 1890)
  Tri deklice (številka: 6, 1890)
  Ravnikarjeva slavnost (številka: 6, 1890)
  Nisi še védela (številka: 6, 1890)
  O rokopisni zapuščini Davorina Trstenjaka (številka: 6, 1890)
  Poet (številka: 6, 1890)
  »Slovenska Beseda (številka: 6, 1890)
  Balade in romance (številka: 6, 1890)
  Baraga svoji sestri (številka: 6, 1890)
  »II Diritto Croato« in Sabičev italijanski prevod Prešérnovih pesmij (številka: 7, 1890)
  Bosánka; Berila c. kr. stotnika Ig. Kaša v »Slovenskem klubu na Dunaji« (številka: 7, 1890)
  Ognjeslav Utješenović-Ostrožinski (številka: 7, 1890)
  Pisma iz Zagreba. XXII (številka: 7, 1890)
  Kakó je doktor Janez Smukáč zaslúl (številka: 7, 1890)
  Firduzi in derviš; Romanca (številka: 7, 1890)
  Resnične sanje (številka: 7, 1890)
  Zemljepis za prvi razred srednjih šol (številka: 7, 1890)
  Nje obraz (številka: 7, 1890)
  Občni zbor »Matice Slovenske« (številka: 7, 1890)
  Njega listek (številka: 7, 1890)
  Rastlinski vpliv pri tvorbi rôdne zemlje (številka: 7, 1890)
  Mittheilungen des Musealvereins für Krain III. Jahrgang (številka: 7, 1890)
  Nevihta (številka: 7, 1890)
  Preklic (številka: 8, 1890)
  V spomin slovesne poroke Njega c. in kr. Visokosti nadvojvode Frančiška Salvatorja in Nje. c. in kr. Visokosti nadvojvodnice Marije Valerije dné 31. malega srpana leta 1890 (številka: 8, 1890)
  Poletna slika (številka: 8, 1890)
  Národne pripovedke iz Motnika; Zapisal Gašpar Križnik (številka: 8, 1890)
  Mladenič nezvest (številka: 8, 1890)
  Pevčevo slovó (številka: 8, 1890)
  Letopis Matice Slovenske za leto 1889 (številka: 8, 1890)
  Mrtvi godec.; Temljinska pravljica. Zapisal J. Kenda (številka: 8, 1890)
  Po tristo letih (številka: 8, 1890)
  V gôrah (številka: 8, 1890)
  Vesel dan v cesarski rodovini (številka: 8, 1890)
  V spomin Matevžu Ravníkarju (številka: 8, 1890)
  Na Črni prsti (številka: 8, 1890)
  Statistična črtica dijaštva avstrijskih visokih šól (številka: 8, 1890)
  Prijateljem slovenske glasbe (številka: 8, 1890)
  Hrvaški »Vienac« o našem pesniku (številka: 8, 1890)
  Jernej Križaj-Severjev + (številka: 8, 1890)
  »Matica Slovenska" (številka: 8, 1890)
  Reformacija v Slovencih (številka: 8, 1890)
  Romeo in Julija (številka: 9, 1890)
  Tržaško-koprski škof Matej Ravnikar, slavni pisatelj in pedagog slovenski (številka: 9, 1890)
  Angeljček. Otrokom učitelj in prijatelj.; V.zvezek (številka: 9, 1890)
  Za »Narodni Dom« (številka: 9, 1890)
  Narodne legende za slovensko mladino (številka: 9, 1890)
  Jožef Cimperman (številka: 9, 1890)
  Dragojila Milek+ (številka: 9, 1890)
  Erjavec in njegov pomen za národno odgojo (številka: 9, 1890)
  Spomini (številka: 9, 1890)
  Slovenski zemljepisni atlas.; (Vabilo na naročbo.) (številka: 9, 1890)
  Vežbovnik (Exercier-Reglement) za cesarske in kraljeve peš-čete (številka: 9, 1890)
  V. Jagić, Glagolitica (številka: 9, 1890)
  Spisi Krištofa Šmida; Hmeljevo cvetje (številka: 9, 1890)
  Prirodopisne novice (številka: 9, 1890)
  Najlepša čestitka (številka: 9, 1890)
  Grška in rimska mythologija (številka: 9, 1890)
  Slovensko petje v preteklih dobah (številka: 9, 1890)
  Jurij Šubic + (številka: 11, 1890)
  Dodatki slovenski gramatiki; Ablativi (številka: 11, 1890)
  Jugoslovenska akademija v Zagrebu (številka: 11, 1890)
  Hrvatska književnost (številka: 11, 1890)
  O Voduškovi astronomični knjigi (številka: 11, 1890)
  Romeo in Julija (številka: 11, 1890)
  Zôri (številka: 11, 1890)
  Jednajsta stoletnica Pavla Dijakona (številka: 11, 1890)
  Ilustrovani narodni koledar za navadna leto 1891; Uredil, izdal in založil Dragotin Hribar (številka: 11, 1890)
  Teoretična-praktična klavirska šola (številka: 11, 1890)
  Izgubljeno zlató; balada (številka: 11, 1890)
  Ob citrah (številka: 11, 1890)
  Pisma iz Zagreba.XXIII (številka: 11, 1890)
  Listina iz l. 1170—1190 (številka: 11, 1890)
  Jezdečeva nevesta; Balada po národnem motivu (številka: 11, 1890)
  Cantica Sacra; Zbirka cerkvenih pesmi za moški zbor, uredil Ant. Foerster (številka: 11, 1890)
  Kapela (številka: 11, 1890)
  Poziv slovenskim pisateljem! (številka: 12, 1890)
  Pouke moralne i gradjanske (številka: 12, 1890)
  Die Volksstämme im Gebiete von Triest und Istrien (številka: 12, 1890)
  Dete še bi hotel biti (številka: 12, 1890)
  Odlikovanje (številka: 12, 1890)
  Jurij Kob`e (številka: 12, 1890)
  Nove muzikalije (številka: 12, 1890)
  Razpis častnih daril (številka: 12, 1890)
  Doktor Štefan Kočevar, rodoljub in pisatelj slovenski (številka: 12, 1890)
  Dva kratka rokopisa iz 17. stoletja (številka: 12, 1890)
  Pevčeva zahvala (številka: 12, 1890)
  Don Kišot iz la Manche, vitez otožnega lica (številka: 12, 1890)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 12, 1890)
  Šolska poročila leta 1890 (številka: 12, 1890)
  J. Giontinijeva knjižnica za otroke (številka: 12, 1890)
  Aškerc v nemškem prevodu (številka: 12, 1890)
 11. 1891
   368

  številka: 1 (1891)
  številka: 2 (1891)
  številka: 3 (1891)
  številka: 4 (1891)
  številka: 5 (1891)
  številka: 6 (1891)
  številka: 7 (1891)
  številka: 8 (1891)
  številka: 9 (1891)
  številka: 10 (1891)
  številka: 11 (1891)
  številka: 12 (1891)
  Starodobna ladja na barji ljubljanskem (številka: 1, 1891)
  Vodne razmere na Notranjskem (številka: 1, 1891)
  Pripovedke za mladino (številka: 1, 1891)
  Kolíne; Povest (številka: 1, 1891)
  Osebne novice (številka: 1, 1891)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1891)
  Gg. naročnikom in sotrudnikom "Ljubljanskega Zvona« (številka: 1, 1891)
  »Matica Slovenska« (številka: 1, 1891)
  Razpis nagrad (številka: 1, 1891)
  Pouk in vzgoja slepcev; Berilo J. Hönigmanna v seji »Slovenskega kluba« na Dunaji, dne 8. listopada leta 1890 (številka: 1, 1891)
  »Slovenska Talija« (številka: 1, 1891)
  Podporno društvo za slovenske visokošolce na Dunaji (številka: 1, 1891)
  Levstikove poezije (številka: 1, 1891)
  Pevčev zagovor (številka: 1, 1891)
  Hrvaško gledališče (številka: 1, 1891)
  Razpis nagrade (številka: 1, 1891)
  Iz sodnih aktov (številka: 1, 1891)
  Iz muzejskega društva (številka: 1, 1891)
  Cuore (številka: 1, 1891)
  Razstava národnih noš na Dunaji (številka: 1, 1891)
  Fran Levstik; Berilo Fr. Levca v ljubljanski čitalnici dné 25. sušca 1888. leta v prid Levstikovemu nadgrobnemu spomeníku (številka: 1, 1891)
  Dr. Emil Holub (številka: 1, 1891)
  Listnica (številka: 1, 1891)
  V spominski knjigi (številka: 1, 1891)
  Slovniški razgovori (številka: 1, 1891)
  Ne smem! (številka: 1, 1891)
  Družba sv. Mohorja (številka: 1, 1891)
  Slovenske učne knjige (številka: 1, 1891)
  Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild (številka: 1, 1891)
  Nova ruska opera (številka: 2, 1891)
  Božič pridnim otrokom (številka: 2, 1891)
  Posljednja straža (številka: 2, 1891)
  Utrínki (številka: 2, 1891)
  Na obáli; (Novela.) (številka: 2, 1891)
  Spomenik Dobrovskemu (številka: 2, 1891)
  Anton Dvořak (številka: 2, 1891)
  Umrša pisatelja slovanska (številka: 2, 1891)
  Nova tiskarna (številka: 2, 1891)
  »Brivec.« (številka: 2, 1891)
  Fr. Prešern; Slavnostni govor dr. M. Murka pri Prešernovi devetdesetletnici na Dunaju dne 3. grudna 1890 (številka: 2, 1891)
  Slovenske učne knjige za ljudske, obrtne in srednje šole (številka: 2, 1891)
  Književnost hrvaška (številka: 2, 1891)
  Naši vaščánje (številka: 2, 1891)
  Črtice iz južne Dalmacije: Ercegnovi in dolenje Krivošije; Berilo c. kr. stotnika Iga Kaša v »Slov. klubu na Dunaji« (številka: 2, 1891)
  Spomin mrlíčev (številka: 2, 1891)
  Henrik Sienkiewicz (številka: 2, 1891)
  Nos; Zdravoslovna črtica (številka: 2, 1891)
  Osaméla gréda (številka: 2, 1891)
  Kitajska lakota (številka: 2, 1891)
  Srbsko gledališče (številka: 2, 1891)
  Izdajalec (številka: 2, 1891)
  Slovanska knjižnica (številka: 2, 1891)
  »Popotnikov koledar za slovenske učitelje, 1891" (številka: 2, 1891)
  Das Sonett (številka: 2, 1891)
  Ne očitaj! (številka: 2, 1891)
  »Matica Slovenska" (številka: 2, 1891)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1891)
  Kje so moje rožice? (številka: 2, 1891)
  Listnica (številka: 2, 1891)
  Muzej za Bosno in Hercegovino (številka: 2, 1891)
  Odkod ima Šiška svoje ime (številka: 2, 1891)
  »Balkanska carica" (številka: 2, 1891)
  Obča bibliografija (številka: 2, 1891)
  Trojen s`en (številka: 3, 1891)
  Iz muzejskega društva (številka: 3, 1891)
  Národu slovenskemu! (številka: 3, 1891)
  »Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild.« (številka: 3, 1891)
  Listnica (številka: 3, 1891)
  Deutsch-slovenisches Wörter-Verzeichnis zu Prosch und Wiedenhofers deutschen Lesebuche für die I (številka: 3, 1891)
  Slovensko gledališče (številka: 3, 1891)
  Podpiralna zaloga slovenskih vseučiliščnikov v Gradci (številka: 3, 1891)
  Róžarica (številka: 3, 1891)
  Vilharjeva slavnost v Gospiči (številka: 3, 1891)
  Izvor pomládi (številka: 3, 1891)
  Spomeník Vodníku v Koprivniku (številka: 3, 1891)
  Pégaz in ôsel; Starogrška basen (številka: 3, 1891)
  Dva poljska romana (številka: 3, 1891)
  Domači zvonovi (številka: 3, 1891)
  Bibliografija slovenska (številka: 3, 1891)
  Vojakova nevesta (številka: 3, 1891)
  »Slovenska čitanka« za drugi razred srednjih šol (številka: 3, 1891)
  Pevski zbor »Glasbene Matice" (številka: 3, 1891)
  Prebivalstvo ljubljansko po občevalnem jeziku (številka: 3, 1891)
  Vraže v tržaški okolici; Priobčil D. M. Obalovič = D. Martelanc (številka: 3, 1891)
  Dekoracijska dela za novo gledališče ljubljansko (številka: 3, 1891)
  Izkaz darov za Prešérnov spomeník (številka: 3, 1891)
  Njegova Prevzvišenost preblagorodni gospod jurist et phil. dr. Frančišek vitez Miklosich (številka: 4, 1891)
  »Matica Hrvaška." (številka: 4, 1891)
  »Gorski vienac.« (številka: 4, 1891)
  Fr. S. Vilhar (številka: 4, 1891)
  Moja cvetíca (številka: 4, 1891)
  Hrvaško stenografsko društvo (številka: 4, 1891)
  Umetniške stipendije (številka: 4, 1891)
  Osebna novica (številka: 4, 1891)
  Nova češka opera (številka: 4, 1891)
  Razmere gorenjskih kmetov okolo leta 1500; Po arhivnih virih spisal (številka: 4, 1891)
  Listnica (številka: 4, 1891)
  Sa Lovćeva (številka: 4, 1891)
  Na stara leta (številka: 4, 1891)
  Spomenik Ljudevitu Gaju (številka: 4, 1891)
  Podporno društvo za slovenske visokošolce na Dunaji (številka: 4, 1891)
  »Toaleta." (številka: 4, 1891)
  Razpis nagrad (številka: 4, 1891)
  O Lambergarji in Pegamu (številka: 4, 1891)
  Slovensko gledališče (številka: 4, 1891)
  »Drobiž.«; Naznanilo (številka: 4, 1891)
  »Kakó je izginil gozd.« (številka: 4, 1891)
  Biser (številka: 4, 1891)
  Dr. Jožef Poklukar (številka: 4, 1891)
  Móžu vzórniku (številka: 4, 1891)
  Češka akademija znanostij (številka: 4, 1891)
  Vienac o Miklosichi (številka: 4, 1891)
  Miklosichev večer v slovanskem seminaru na Dunaji (številka: 4, 1891)
  Spomeník Andreju Kačiču-Miošiču (številka: 4, 1891)
  Ob stari listíni (številka: 4, 1891)
  »Oblici njemačkoga jezika« za srednje škole i slične im zavode (številka: 4, 1891)
  Pedagoško društvo na Krškem (številka: 4, 1891)
  »Iz uvela lišća.« (številka: 4, 1891)
  Godčeva pesem (številka: 4, 1891)
  Dalmatinske povesti; VI. Križ na poti (številka: 4, 1891)
  Fonov nemško-slovenski slovar za prvošolce (številka: 5, 1891)
  Brez srcá (številka: 5, 1891)
  Pop Pero; Črtica iz Bosne (številka: 5, 1891)
  Pedagogiški letnik.IV.leto 1890 (številka: 5, 1891)
  Tristoletnica Komenskega (številka: 5, 1891)
  Nagajíva ptica (številka: 5, 1891)
  Jurij Eisenhut (številka: 5, 1891)
  Strte gósli (številka: 5, 1891)
  Slovensko gledališče (številka: 5, 1891)
  Pomladanski glasi posvečeni slovenski mladini; Uredil in založil Cirilski. V Ljubljani, 1891. Tiskala Katoliška tiskarna v Ljubljani (številka: 5, 1891)
  Hrvaško pevsko društvo »Kolo« Zagrebu (številka: 5, 1891)
  Sreča in bogastvo (številka: 5, 1891)
  »Matica Slovenska" (številka: 5, 1891)
  Absalom (številka: 5, 1891)
  Slovarski páberki (številka: 5, 1891)
  O »Matici Hrvaški.« (številka: 5, 1891)
  Spomeník Milutinoviču (številka: 5, 1891)
  Nádeja in spomin (številka: 5, 1891)
  Stenograf (številka: 5, 1891)
  Listnica (številka: 5, 1891)
  Jelka (številka: 5, 1891)
  Koncert »Glasbene Matice« (številka: 5, 1891)
  »Domovina.«; članek (številka: 5, 1891)
  Dr. Jožef Mislej, slovanski modroslovec (številka: 5, 1891)
  Nova izdaja Vodníkovih pesnij (številka: 5, 1891)
  O dvanajstih bratih in sestrah (številka: 5, 1891)
  »Cithara octochorda " (številka: 5, 1891)
  Slovenska čitanka za drugi razred srednjih šol (številka: 5, 1891)
  Dramatično društvo (številka: 6, 1891)
  Táhi (številka: 6, 1891)
  »Narodne legende za slovensko mladino."; Nabral, izdal in založil Anton Kosi. III. zvezek. V Ptuji. Natisnil W. Blanke. 1891 (številka: 6, 1891)
  Poljska ustava z dné 3. maja (številka: 6, 1891)
  Pulj; vizija (številka: 6, 1891)
  Muzejsko društvo za Kranjsko (številka: 6, 1891)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 6, 1891)
  Koncert »Glasbene Matice« (številka: 6, 1891)
  Zapuščena (številka: 6, 1891)
  Na neposvečeni prsti (številka: 6, 1891)
  Tkalčev Anton (številka: 6, 1891)
  Nove knjige za poučevanje v petji (številka: 6, 1891)
  Loza in slavec (številka: 6, 1891)
  Jelka in bršlj`an (številka: 6, 1891)
  Ivan Jenka (številka: 6, 1891)
  Rakita in potok (številka: 6, 1891)
  Bor in grm (številka: 6, 1891)
  Shod slovanskih stenografov v Pragi (številka: 6, 1891)
  Listi — nádele (številka: 6, 1891)
  Listnica (številka: 6, 1891)
  + Anton Chittussi (številka: 6, 1891)
  Iz muzejskega društva (številka: 6, 1891)
  Denar in njegova vrednost okolo Škofje Loke v minulih dveh stoletjih (številka: 6, 1891)
  Vabilo na XXVI. redni véliki zbor Matice Slovenske" (številka: 7, 1891)
  Moška solza (številka: 7, 1891)
  Potnik (številka: 7, 1891)
  Slepár Valvasor (številka: 7, 1891)
  Bleiweisova slavnost v Ljubljani (številka: 7, 1891)
  Tri reke (številka: 7, 1891)
  Razbita čaša (številka: 7, 1891)
  Pri molitvi (številka: 7, 1891)
  Sén (številka: 7, 1891)
  »Jager na lovu šraja.." (številka: 7, 1891)
  Iz dnevnika (številka: 7, 1891)
  Obči zbor muzejskega društva (številka: 7, 1891)
  Zrna (številka: 7, 1891)
  Dežélno gledališče v Ljubljani (številka: 7, 1891)
  Pri starem žrtveníku (številka: 7, 1891)
  »Slike sv. Križa pri Mariboru.« 42 10951 (številka: 7, 1891)
  Zur Ortsnamenforschung in Kärnten (številka: 7, 1891)
  Izvestja muzejskega društva za Kranjsko (številka: 7, 1891)
  Rovaš-raboš (številka: 7, 1891)
  Nevarni studenec (številka: 7, 1891)
  »Matica Hrvaška" (številka: 7, 1891)
  Ob Terku (številka: 7, 1891)
  »Iz Crne Gore i Hercegovine.«; Uspomene vojevanja za narodno oslobodjenje 1876. Napisao A. Pajević. U Novom Sadu. Izdanje i štampa A. Pajevića 1891 (številka: 7, 1891)
  Kakó so Turki osvojili Bihač (številka: 7, 1891)
  »Gorski vienac.« (številka: 7, 1891)
  »Srce.«; Spisal Edmondo de Amicis. Z dovoljenjem pisateljevim preložila Janja Miklavčič. V Ljubljani, 1891. Založil Janez Giontini (številka: 7, 1891)
  Miroslav i Bogoljuba (številka: 7, 1891)
  Listnica (številka: 7, 1891)
  Izprememba (številka: 8, 1891)
  Pisma iz Zagreba. XXIV (številka: 8, 1891)
  XXVI. redni véliki zbor "Matice Slovenske" (številka: 8, 1891)
  Dva nova poljska groba (številka: 8, 1891)
  Jagićeva tridesetletnica (številka: 8, 1891)
  Prijateljem (številka: 8, 1891)
  Slovenski zemljevidi (številka: 8, 1891)
  Vanda (številka: 8, 1891)
  Češki zakladi v Aziji (številka: 8, 1891)
  Le jeden! (številka: 8, 1891)
  Srčni glási (številka: 8, 1891)
  Listnica (številka: 8, 1891)
  Ogenj svetega Elma (številka: 8, 1891)
  Roka in noga (številka: 8, 1891)
  Na vrtu (številka: 8, 1891)
  Gospodična Ivana Kobilca (številka: 8, 1891)
  Upravništvo, »Matice Slovenske« za dóbo 1891/92 (številka: 8, 1891)
  hrvaška opera (številka: 8, 1891)
  Mažuraničeva dela (številka: 8, 1891)
  Gallusova tristoletnica (številka: 8, 1891)
  H. J. Bidermann, Steiermarks Beziehungen zum kroatisch slavon.; Königreich im XVI. und XVII. Jahrhundert (številka: 8, 1891)
  + Dr. Jan Peter Jordan (številka: 8, 1891)
  Na šetališči; List iz dnevnika (številka: 8, 1891)
  Bleiweisova slavnost v Ljubljani (številka: 8, 1891)
  »Pofzlan je Angel Gabriel" (številka: 8, 1891)
  Die Einfalle der Turken in Krain und Istrien (Von Franz Levec, Laibach 1891) (številka: 8, 1891)
  Grof Lev Tolstoj (številka: 8, 1891)
  Iz odborove seje »Matice Slovenske« (številka: 8, 1891)
  Listnica (številka: 9, 1891)
  Načrtek za propoved z leta 1573; Objavil P. Radics (številka: 9, 1891)
  Národni pesenci; V Podzemlji zapisal -`e =J. Barl`e: (številka: 9, 1891)
  Osebna novica (številka: 9, 1891)
  Dežélno gledališče v Ljubljani (številka: 9, 1891)
  Tvoja slika (številka: 9, 1891)
  Koledarji za leta 1892 (številka: 9, 1891)
  Ponôči (številka: 9, 1891)
  Nesrečna junaška kri; Črtiva iz Bosne (številka: 9, 1891)
  »Pesni Valentina Vodnika«; Uredil Fran Wiesthaler.V Ljubljani.Izdala in založila " Družba sv. Cirila in Metoda" (številka: 9, 1891)
  Uebersicht der Slavenreste in Tirol von Dr. H. Ihn. Bidermann (številka: 9, 1891)
  Vir (številka: 9, 1891)
  Povesti za mladino (številka: 9, 1891)
  Družba sv. Mohorja (številka: 9, 1891)
  Nasprotno (številka: 9, 1891)
  Potnikova usoda (številka: 9, 1891)
  Levstikovi zbrani spisi (številka: 9, 1891)
  Naš dom (številka: 9, 1891)
  Luka Robič (številka: 9, 1891)
  »Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild." (številka: 9, 1891)
  Pri vinski kaplji (številka: 9, 1891)
  Zur Erklärung einiger grammatischer Formen im Neuslovenischen (številka: 9, 1891)
  Jan Neruda (številka: 9, 1891)
  Spomeník Kačičev (številka: 9, 1891)
  Vasilije Živković (številka: 9, 1891)
  XVIII knjiga »Starih pisaca hrvatskih« (številka: 9, 1891)
  Blaga oporoka (številka: 9, 1891)
  Operne predstave hrvaške (številka: 9, 1891)
  Vrbe in vrbarstvo (številka: 9, 1891)
  Nove šolske knjige (številka: 9, 1891)
  Stepan Zlatović (številka: 9, 1891)
  Stojan Novaković (številka: 9, 1891)
  »Rodoljub.« (številka: 9, 1891)
  »Srpske narodne pjesme."; Skupilo i na svijet izdao Vuk Stef. Karadžić. Knjiga prva, u kojoj su različne ženske pjesme. (Državno izdante.) Biograd, štamparija kraljevine Srbije, 1891 (številka: 9, 1891)
  Od rojstva že (številka: 9, 1891)
  O zakletih bratih in o izdanih gospodičinah; Pripovedka iz Motnika; zapisal Gašper Križnik (številka: 9, 1891)
  Lepa nagrada (številka: 9, 1891)
  Alenka Prešérnova (številka: 9, 1891)
  W. Vondrák, ueber einige orthographische und lexiicalische Eigenthumlichkeiten des Codex Suprasliensin im Verhaltniss zu den anderen altslovenischen Denkmalern.; Wien,1891 (številka: 11, 1891)
  Utrníla se je zvezd (številka: 11, 1891)
  Poziv slovenskim pevcem (številka: 11, 1891)
  Schlusswort zur Ortsnamenforschung in Kärnten (številka: 11, 1891)
  O rokopisni ostalini Davorina Trstenjaka; Objavil Anton Brezovnik (številka: 11, 1891)
  M. Zavadlal, Die Sprache in Kastelec&39; »Bratovske Bvqvice S. Roshenkranza« (številka: 11, 1891)
  Himna Černohorská a piseň »Onam, Onamo!" (številka: 11, 1891)
  Poslednji dan (številka: 11, 1891)
  J. A. Gončarov (številka: 11, 1891)
  Na vási (številka: 11, 1891)
  »Dijaški koledar.« (številka: 11, 1891)
  Še jedenkrat : Fonov nemško-slovenski slovar za prvošolce (številka: 11, 1891)
  Razne željé (številka: 11, 1891)
  Odkritje spomeníka Gajevega (številka: 11, 1891)
  Zveza Hrvaških pevskih društev (številka: 11, 1891)
  Kratka povestnica slovenskega pravopisa (številka: 11, 1891)
  Iz muzejskega društva (številka: 11, 1891)
  Osamelke tožba (številka: 11, 1891)
  Na rôjstveni dan (številka: 11, 1891)
  Resnične sanje; Balada (številka: 11, 1891)
  IzveštaJ Matice Hrvatske za upravno leto 1890 (številka: 11, 1891)
  »Schlusswort zur Ortsnamenforschung in Kärnten" (številka: 11, 1891)
  Ob studenci (številka: 11, 1891)
  Amerikanski Slovenec (številka: 11, 1891)
  Listnica (številka: 11, 1891)
  »Šestdeset malih povesti za otroke."; Poleg italijanskega izvirnika spisal Janko Leban. V Ljubljani, 1891. Založil Janez Giontini (številka: 11, 1891)
  Obči zbor »Glasbene Matice« (številka: 11, 1891)
  Bolníci (številka: 11, 1891)
  Ogenj sv. Elma (številka: 11, 1891)
  Poeziji (številka: 11, 1891)
  Némi listi (številka: 11, 1891)
  »Obrtno spisje."; Sestavil Anton Funtek. V Celji. Natisnil in založil Dragotin Hribar. 1891 (številka: 11, 1891)
  Nove muzikalije (številka: 11, 1891)
  Spomeník Milutinovičev (številka: 11, 1891)
  Puška repetirka v vprašanjih in odgovorih s slovarčkom cesarskim in kraljevim vojakom v pouk; Spisal in založil Andrej Komel pl.Sočebran. V Ljubljani, 1891. Tisek »Narodne Tiskarne« (številka: 11, 1891)
  Moja sreča (številka: 11, 1891)
  Zadruga Malović (številka: 11, 1891)
  »Lepa Vida« (številka: 11, 1891)
  Samotarjeva zgodovina (številka: 11, 1891)
  Listnica (številka: 11, 1891)
  Odgovor g. Štritofu, ocenjevalcu nemško-slovenskega slovarja za prvošolce (številka: 11, 1891)
  »Pred 125 leti: Zanimivosti iz prve dobe c. kr. kmetijskega društva v Gorici." (številka: 11, 1891)
  »Cavalleria rusticana" (številka: 11, 1891)
  Blaž Potočnik (številka: 11, 1891)
  Na izprehodu (številka: 11, 1891)
  Prisega iz leta 1627 (številka: 11, 1891)
  Spomeník Ljudevitu Gaju (številka: 11, 1891)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1891)
  Níklot (številka: 11, 1891)
  Srečen (številka: 11, 1891)
  Dr. Jan Peter Jordan (številka: 11, 1891)
  Vse so lepe! (številka: 11, 1891)
  »Martin Krpan« v ruskem prevodu (številka: 11, 1891)
  »Materin blagoslov" (številka: 11, 1891)
  Dr. Anton Dvořak (številka: 12, 1891)
  Češka národopisna razstava (številka: 12, 1891)
  M. Murko, Zur Erklärung einiger grammatischer Formen im Neuslovenischen. 1891 (številka: 12, 1891)
  Zlata Praha (številka: 12, 1891)
  »Nova hrvatska zabavna biblioteka.« (številka: 12, 1891)
  »Sírota dijete."; Tragedija u 3 čina od Namik Kemala, preveo s&39; osmanlijskog Hilmi Mukibbić (številka: 12, 1891)
  Od pluga do krone (številka: 12, 1891)
  Bajka (številka: 12, 1891)
  Teofil Kwiatkowski (številka: 12, 1891)
  Še nenatisnjen sonet Prešérnov (številka: 12, 1891)
  O ljudskem štetji leta 1890 (številka: 12, 1891)
  »Russkaja biblioteka.« (številka: 12, 1891)
  »Narodni koledar za prestopno leto 18"92; Uredil in izdal Dragotin Hribar v Celji (številka: 12, 1891)
  Hrvati i Hrvatska, studile Vjekoslava Klaića; I. Ime Hrvat u historiji slavenskih naroda. U Zagrebu 1890 (številka: 12, 1891)
  Snéžec, beli snéžec (številka: 12, 1891)
  »Glasbena Matica.« (številka: 12, 1891)
  Marekovičeva »Ruska biblioteka« (številka: 12, 1891)
  Listnica (številka: 12, 1891)
  Potem — umr`em (številka: 12, 1891)
  Osebna novica (številka: 12, 1891)
  Mittheilungen des Musealvereins für Krain. IV. Jahrgang (številka: 12, 1891)
  »Bilder aus Krain I."; Im Gebiete der Steiner Bahn, von Johann Sima, illustriert von Ladislaus Benesch (številka: 12, 1891)
  I. Letopis slovenskih posojilnic 1890 (številka: 12, 1891)
  Slovanska knjigarna (številka: 12, 1891)
  4000; povest (številka: 12, 1891)
  Življenja modrost (številka: 12, 1891)
  »Vanda.« (številka: 12, 1891)
  »Majske noći.« (številka: 12, 1891)
  Knjiga zgodovine (številka: 12, 1891)
  Iz muzejskega društva (številka: 12, 1891)
  Vestnik šolske družbe sv. Cirila in Metoda; V. Izdalo in založilo vodstvo. V Ljubljani. Tiskala »Katoliška Tiskarna« (številka: 12, 1891)
  Slovensko gledališče (številka: 12, 1891)
  Družba sv. Mohorja (številka: 12, 1891)
  Leonhard Masing, Zur Laut- und Akzentlehre der macedoslavischen Dialekte. Fin Beitrag zur Kritik derselben. SPbg. 1891 (številka: 12, 1891)
  Koledarji »Narodne Tiskarne« (številka: 12, 1891)
  Dunajske pesmi (številka: 12, 1891)
  Slovenska pravna terminologija (številka: 12, 1891)
 12. 1892
   327

  številka: 1 (1892)
  številka: 2 (1892)
  številka: 3 (1892)
  številka: 4 (1892)
  številka: 5 (1892)
  številka: 6 (1892)
  številka: 7 (1892)
  številka: 8 (1892)
  številka: 9 (1892)
  številka: 10 (1892)
  številka: 11 (1892)
  številka: 12 (1892)
  Otróku (številka: 1, 1892)
  Matica hrvaška (številka: 1, 1892)
  »Popotnikov koledar za slovenske učitelje" (številka: 1, 1892)
  Zvezdi (številka: 1, 1892)
  Biríča Suhodlaka najhujši pot (številka: 1, 1892)
  Jana Nerude zbrani spisi (številka: 1, 1892)
  Mirza; Romanca (številka: 1, 1892)
  »Od pluga do krone«; Zgodovinski roman (številka: 1, 1892)
  Misli s česke razstave (številka: 1, 1892)
  Češka književnost (številka: 1, 1892)
  Anton Červ (številka: 1, 1892)
  »Matica Slovenska.« (številka: 1, 1892)
  Pozimi (številka: 1, 1892)
  »Stražilovo.« (številka: 1, 1892)
  Iz muzejskega društva (številka: 1, 1892)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1892)
  Novo gledališče v Zagrebu (številka: 1, 1892)
  »Uspomena na izlet Srba i Čeha iz Srbije na izložbu u zlatni Prag." (številka: 1, 1892)
  Jurčičevi zbrani spisi (številka: 1, 1892)
  Šola za gledališke igralce v Pragi (številka: 1, 1892)
  Kdaj solnce sine mi? (številka: 1, 1892)
  Na Gosposvétskem polji (številka: 1, 1892)
  Poljski roman; roman (številka: 1, 1892)
  Nov glasben list hrvaški (številka: 1, 1892)
  Jesénsko listje (številka: 1, 1892)
  Dr. Vincencij Franul de slovenski pisatelj (številka: 1, 1892)
  Kakó pišimo lastna staroklasiška imena? (številka: 1, 1892)
  Sedanji zemljevid Afrike (številka: 1, 1892)
  Nov roman Evgenija Kumičiča (številka: 1, 1892)
  Dva nova grobova (številka: 1, 1892)
  »Slavjanskoje Obozrenije.« (številka: 1, 1892)
  Levstikovi zbrani spisi (številka: 1, 1892)
  Prisega (številka: 1, 1892)
  Bolna ljubezen (številka: 1, 1892)
  Listnica (številka: 1, 1892)
  Poezije; Zbirka liričnih pesem, fantazij, humorističnih balad, rapsodij, satir, pripodob, basnij, prislovic, epigramov, balad in junaških pesem. Zložil: Fran Andrejevič Zakrajski = F. Zakrajšek. V Gorici 1891. Založil Anton Jeretič. Tiskal A. M. Obizzi (številka: 1, 1892)
  Akademija češka in jugoslovanska (številka: 1, 1892)
  Obča glasbena in gledališka razstava (številka: 1, 1892)
  Stari naslanjáč (številka: 1, 1892)
  »Balkanska carica" (številka: 1, 1892)
  Ponôči (številka: 1, 1892)
  Dr. M. Murko: 1.; Književna poročila (številka: 1, 1892)
  Tristoletnica Komenskega (številka: 1, 1892)
  Haranova želja; Romanca (številka: 1, 1892)
  Zimska vožnja (številka: 1, 1892)
  Snegu (številka: 1, 1892)
  4000 (številka: 1, 1892)
  Slike V. V. Vereščagina (številka: 1, 1892)
  Geološke razmere župnije starotrške in nje bližnje okolice (številka: 1, 1892)
  Iz odborove seje »Matice Slovenske« (številka: 1, 1892)
  književna poročial; Levstikovi zbrani spisi (številka: 1, 1892)
  Kolésarjeva snubitev (številka: 2, 1892)
  Krišna; Indska legenda (številka: 2, 1892)
  Pravljica (številka: 2, 1892)
  Pri slovesi (številka: 2, 1892)
  Slovensko časopisje (številka: 2, 1892)
  Pesmi S. Jenka (številka: 2, 1892)
  Listnica (številka: 2, 1892)
  Nova češka opera (številka: 2, 1892)
  Pegam in Lambergar; povest (številka: 2, 1892)
  Improvizacije Ivana Mažuraniča (številka: 2, 1892)
  Kováč (številka: 2, 1892)
  Listek; + Ivan Železnikar (številka: 2, 1892)
  Muzejsko društvo (številka: 2, 1892)
  Bolna noč (številka: 2, 1892)
  Grof Lev Tolstoj (številka: 2, 1892)
  Šivilja (številka: 2, 1892)
  Levstikovi zbrani spisi (številka: 2, 1892)
  Dr.Th. Elze, Zur Geschichte der Reformation in Krain (številka: 2, 1892)
  Novi grobovi (številka: 2, 1892)
  Nauk, kako zasajati vinograde z ameriškimi trtami (številka: 2, 1892)
  Senanus (številka: 2, 1892)
  Poezije; Zbirka liričnih pesem, fantazij, humorističnih balad, rapsodij, satir, pripodob, basnij, prislovic, epigramov, balad in junaških pesem (številka: 2, 1892)
  Strunár (številka: 2, 1892)
  »Slavjanskaja Muza.« (številka: 2, 1892)
  Pokončna pisava (številka: 2, 1892)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1892)
  Bolgarski almanah (številka: 2, 1892)
  Pavliha (številka: 2, 1892)
  Svetílki (številka: 2, 1892)
  Fizijološki pomen vode za rastlinstvo (številka: 2, 1892)
  Zgodovina Novega Mesta (številka: 3, 1892)
  »Luči« (številka: 3, 1892)
  Kriva vera o usodnih dneh (številka: 3, 1892)
  Skupno število vseh Slovencev (številka: 3, 1892)
  + Dr. Fr. Gross (številka: 3, 1892)
  Braníslava Wolska (številka: 3, 1892)
  Zabavna knjižnica za slovensko mladino (številka: 3, 1892)
  t Fran Cegnar (številka: 3, 1892)
  Slovenske šolske knjige (številka: 3, 1892)
  Studenec bistri, teci (številka: 3, 1892)
  Višja ukazuje moč (številka: 3, 1892)
  Ilirska dôba v arheologiji (številka: 3, 1892)
  Pri trpinovem pogrebu (številka: 3, 1892)
  Našli so rokopise; (Leta 1890) (številka: 3, 1892)
  Padec Krupe leta 1565 (številka: 3, 1892)
  Slovensko gledališče (številka: 3, 1892)
  Wolfov slovensko-nemški slovar (številka: 3, 1892)
  »Istorija srpskoga naroda.« (številka: 3, 1892)
  Plodpiralna zaloga vseučiliščnikov v Gradci (številka: 3, 1892)
  Slávina (številka: 3, 1892)
  Šolstvo in kulturni zavodi na Hrvaškem (številka: 3, 1892)
  V odgovor (številka: 4, 1892)
  Slovensko gledališče (številka: 4, 1892)
  Na grobu (številka: 4, 1892)
  Slovenske šolske knjige (številka: 4, 1892)
  Nebeški in pozemeljski ogenj (številka: 4, 1892)
  Kazákova žena; balada (številka: 4, 1892)
  Tristoletnica Komenskega (številka: 4, 1892)
  »Črna Gora.« (številka: 4, 1892)
  V obrambo (številka: 4, 1892)
  Aforizmo o ljubljezni.; Berilo gospé Pavline Pajkove dné 9. prosinca 1892. leta v Slovenskem klubu na Dunaji (številka: 4, 1892)
  Koncert »Glasbene Malice« (številka: 4, 1892)
  Gorske cvetlice (številka: 4, 1892)
  Razvila se je roža (številka: 4, 1892)
  Iz muzejskega društva (številka: 4, 1892)
  Listnica (številka: 4, 1892)
  + Dr. Blaž Lorković (številka: 4, 1892)
  Sence nočí (številka: 4, 1892)
  Življenje - trpljenje (številka: 4, 1892)
  Jesenski spomini (številka: 4, 1892)
  Nov dijaški list »Vesna« (številka: 4, 1892)
  Osebne novice (številka: 4, 1892)
  »Valjevske novine.« (številka: 5, 1892)
  Levstikovi zbrani spisi (številka: 5, 1892)
  Lisjakova hči; povest (številka: 5, 1892)
  Zgodovinske povesti za meščanske šole in višje razrede ljudskih šol, spisal prof. Ivan Vrhovec, natisnili Blasnikovi nasledniki (številka: 5, 1892)
  Zmaj Jovanović (številka: 5, 1892)
  Stoletnica slovenskega pisatelja (številka: 5, 1892)
  Nove šolske knjige (številka: 5, 1892)
  »Lacroma.« (številka: 5, 1892)
  »Hrvatski album" (številka: 5, 1892)
  Povest o sedmih modercih (številka: 5, 1892)
  Pisma iz Zagreba XXV (številka: 5, 1892)
  Mladi pevki v spomin (številka: 5, 1892)
  O početku imen Sachsenfeld in Žalec (številka: 5, 1892)
  Mrtvaški zvon (številka: 5, 1892)
  Stoletnica Rossinijeva (številka: 5, 1892)
  Iz muzejskega društva (številka: 5, 1892)
  Podporno društvo za slovenske visokošolce na Dunaji (številka: 5, 1892)
  Nil Aleksandrovič Popov (številka: 5, 1892)
  Spomeník Daničičev (številka: 5, 1892)
  + Anton Knez (številka: 5, 1892)
  Slovensko gledališče (številka: 5, 1892)
  »Mea Kulpa ! « (številka: 5, 1892)
  Srbska opera (številka: 5, 1892)
  Važne listine z vseučilišča dorpatskega (številka: 5, 1892)
  Obrtno knjigovodstvo s kratkim poukom o menicah.; Učna knjiga za obrtne nadaljevalne šole, ob jednem priročna knjiga za obrtnike. Spisal dr. Tomaž Romih. Celje 1892. 1. Založil in tiskal Dragotin Hribar (številka: 5, 1892)
  Primera (številka: 5, 1892)
  S Ptuja na Rogaško goro (številka: 5, 1892)
  »Slavorum carmina epica selecta.« (številka: 5, 1892)
  Slovanstvo ve svych zpěvech (številka: 5, 1892)
  Okolo svetá (številka: 5, 1892)
  Gunduličev spomeník (številka: 5, 1892)
  »Svétem slovanským.« (številka: 5, 1892)
  »Das älteste datierte slovenische Sprachdenkmal." (številka: 5, 1892)
  Dokaz (številka: 6, 1892)
  Zbirka narodnih pripovedek za mladino (številka: 6, 1892)
  Iz pariškega »Salona« (številka: 6, 1892)
  Odlikovanje slovenskega skladatelja (številka: 6, 1892)
  Dr. V. Oblak, »Das älteste datirte slovenische Sprachdenkmal" (številka: 6, 1892)
  Mati (številka: 6, 1892)
  Jugoslovanska akademija v Zagrebu (številka: 6, 1892)
  Osnovni nauki iz fizike in kemije za ljudske in meščanske šole (številka: 6, 1892)
  »Kratkij obzor slovénskoj literatury" (številka: 6, 1892)
  Listnica (številka: 6, 1892)
  Spomeník Preradoviču (številka: 6, 1892)
  Obči zbor »Pisateljskega podpornega društva« (številka: 6, 1892)
  Spomeík Radeckega na Dunaji (številka: 6, 1892)
  Mlinarjev Janez slovenski junak ali vplemenitba Teharjanov (številka: 6, 1892)
  Zanimljive številke iz dvojezične dežele (številka: 6, 1892)
  Roža življenja (številka: 6, 1892)
  Il Confine italiano verse l&39;Austria slovena, spisal Michele Leicht, natisnili bratje Drucker v Veroni-Padovi 1892 (številka: 6, 1892)
  Národna biblioteka (številka: 6, 1892)
  Grof Paližna (številka: 6, 1892)
  Dr. Fr. Rački, češki akademik (številka: 6, 1892)
  Némi pevec (številka: 6, 1892)
  Češka dramatiška književnost (številka: 6, 1892)
  Spomeník Milutinoviču (številka: 6, 1892)
  Prekásno! (številka: 6, 1892)
  Jezikoslovne drobnosti (številka: 6, 1892)
  Obrtno knjigovodstvo (številka: 6, 1892)
  Jért, irt, irta (številka: 6, 1892)
  Izvestja muzejskega društva za Kranjsko (številka: 6, 1892)
  Fr. Ondřiček (številka: 6, 1892)
  Jaroslav Vrchlický (številka: 6, 1892)
  Osebne novice (številka: 6, 1892)
  »Bibliographische Uebersicht über die slavische Philologie." (številka: 6, 1892)
  Obči zbor »Dramatičnega društva« v Ljubljani (številka: 6, 1892)
  Nova češka opera (številka: 6, 1892)
  Še jedenkrat: Frančišek Lavenčič (številka: 6, 1892)
  Spomeník Vuku Karadžiču (številka: 6, 1892)
  XXVII. redni véliki zbor »Matice Slovenske" (številka: 7, 1892)
  Novi grobovi (številka: 7, 1892)
  Češko národno gledališče (številka: 7, 1892)
  Bibliographische Uebersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (številka: 7, 1892)
  »Glasbena Matica« v Ljubljani (številka: 7, 1892)
  Listnica (številka: 7, 1892)
  Osnovni nauki iz fizike in kemije za ljudske in meščanske šole (številka: 7, 1892)
  »Národni Dom« v Ljubljani (številka: 7, 1892)
  Osebne novice (številka: 7, 1892)
  Janez Ziegler (številka: 7, 1892)
  O Vrazovoj kritici (številka: 7, 1892)
  Zanimljiv prevod slovenske balade (številka: 7, 1892)
  Vodomet (številka: 7, 1892)
  Glasbena dôba 16. stoletja in Jakop Gallus; V spomin njegove tristoletnice (številka: 7, 1892)
  Prirodopis za ljudske in meščanske šole v treh delih (številka: 7, 1892)
  Nje slika (številka: 7, 1892)
  Obči zbor muzejskega društva (številka: 7, 1892)
  P. Vojteh Pakosta (številka: 8, 1892)
  Vôdni grad; balada (številka: 8, 1892)
  Češka akademija znanostij (številka: 8, 1892)
  Zieglerjeva slika (številka: 8, 1892)
  Odbor »Matice Slovenske« (številka: 8, 1892)
  Matica »Srpska« v Budišinji (številka: 8, 1892)
  Češka opera na Ruskem (številka: 8, 1892)
  Češka jubilejna razstava (številka: 8, 1892)
  Vabilo (številka: 8, 1892)
  + Dr. Fr. Skofič (številka: 8, 1892)
  O metodiškem pouku nemščine v I. in II. razredu slovensko-utrakvistiških gimnazij (številka: 8, 1892)
  Krajčeva »Narodna biblioteka« (številka: 8, 1892)
  Továrišem (številka: 8, 1892)
  »Gorski vienac.« (številka: 8, 1892)
  Srpski tehnički list (številka: 8, 1892)
  Molčeči govor (številka: 8, 1892)
  Na cesti (številka: 8, 1892)
  Krakovska akademija znanostij (številka: 8, 1892)
  »Pedagogiški letnik.« (številka: 8, 1892)
  »Nebeszki pasztir pogublyenu ovczu ische." (številka: 8, 1892)
  Pisma iz Zagreba.XXVI (številka: 8, 1892)
  Srpska književna zadruga (številka: 8, 1892)
  Spomeník Danteju (številka: 8, 1892)
  Dve pripovedki kraljice Natalije (številka: 8, 1892)
  »Jasmina i Irena.« (številka: 8, 1892)
  »Beiträge zur slavischen Fremdwörterkunde" (številka: 8, 1892)
  Želja (številka: 8, 1892)
  Ein Defraudationsprocess aus dem Jahre 1782 (številka: 8, 1892)
  »Narodni zemaljski glasbeni zavod« v Zagrebu (številka: 8, 1892)
  Utve (številka: 8, 1892)
  Listnica (številka: 8, 1892)
  Slovó (številka: 8, 1892)
  Zabavna knjižnica za slovensko mladino (številka: 8, 1892)
  Listnica (številka: 9, 1892)
  Junaki (številka: 9, 1892)
  Matija Majar (številka: 9, 1892)
  Marí (številka: 9, 1892)
  Argo (številka: 9, 1892)
  V kletki (številka: 9, 1892)
  Poziv (številka: 9, 1892)
  Nemški književni koledar (številka: 9, 1892)
  Novi grobovi (številka: 9, 1892)
  Vukov slovar (številka: 9, 1892)
  Kateri bo? (številka: 9, 1892)
  Die Gewässer in Krain und ihre nutzbare Fauna (številka: 9, 1892)
  »Fr. Levstik kao pesnik.« (številka: 9, 1892)
  Družba sv. Mohorja (številka: 9, 1892)
  Književnost hrvaška (številka: 9, 1892)
  Slavjanskoe obozrénije; Isto (številka: 9, 1892)
  Prolog (številka: 9, 1892)
  Pavel Knobelj, slovenski pisatelj in skladatelj (številka: 9, 1892)
  Iz srca (številka: 9, 1892)
  Gunduličev spomeník (številka: 9, 1892)
  Družba sv. Mohorja (številka: 11, 1892)
  Slovarski páberki (številka: 11, 1892)
  Listnica (številka: 11, 1892)
  Spomenik Vaclavu Benešu Třebizskemu (številka: 11, 1892)
  Pevski zbor »Glasbene Matice« (številka: 11, 1892)
  Pri vodnjaku (številka: 11, 1892)
  Tožno jézero (številka: 11, 1892)
  Slovenska čitanka za tretji razred srednjih šol (številka: 11, 1892)
  Gradišči pri Dvoru in Mačkovci blizu Žužemberka (številka: 11, 1892)
  Listnica (številka: 11, 1892)
  Janez Cigler, slovenski pisatelj (številka: 11, 1892)
  Koroša, Korošíca, Korošec (številka: 11, 1892)
  Maksimiljan I., cesar mehikanski (številka: 11, 1892)
  »Matica Srpska« v Novem Sadu (številka: 11, 1892)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1892)
  Signor Giannino; humoreska (številka: 11, 1892)
  Glasbene novice (številka: 11, 1892)
  Prijevodna beletristika u Srbâ od god.1777.-1847 (številka: 11, 1892)
  Okó (številka: 11, 1892)
  Ponôči (številka: 11, 1892)
  Spomini na znamenite može slovenske (številka: 11, 1892)
  Tri ljubice (številka: 11, 1892)
  Národna gledališče v Pragi (številka: 11, 1892)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1892)
  »Matica Hrvaška" (številka: 11, 1892)
  Osebna novica (številka: 11, 1892)
  Žarki spomina (številka: 11, 1892)
  Dijaški koledar za navadno leto 1893 (številka: 11, 1892)
  Obči zbor »Glasbene Matice« (številka: 11, 1892)
  Novo dežélno gledališče v Ljubljani (številka: 11, 1892)
  U zatišju (številka: 11, 1892)
  Seminar za slovansko jezikoslovje v Gradci (številka: 11, 1892)
  Izvestja muzejskega društva (številka: 11, 1892)
  Skladatelj opere »Črnogorci« (številka: 11, 1892)
  Andrej baron Winkler (številka: 11, 1892)
  Grof Lev Tolstoj (številka: 11, 1892)
  Znana bolezen (številka: 11, 1892)
  Slovenci v starem dežélnem gledališči (številka: 11, 1892)
  Psalmi (številka: 11, 1892)
  »Hrvatska Zora.« (številka: 11, 1892)
  Bolni car (številka: 11, 1892)
  Operni pevec J. K. Tertnik (številka: 11, 1892)
  Školjke (številka: 11, 1892)
  Ljubezni sreča (številka: 12, 1892)
  Jurij Juričič (številka: 12, 1892)
  Jesén (številka: 12, 1892)
  »Kaj si gozd šepeče.«; Slika (številka: 12, 1892)
  Tržáščan, Tržáčan, tržáški (številka: 12, 1892)
  Moja Ana; črtica (številka: 12, 1892)
  Drévče — spomin (številka: 12, 1892)
  Prof. Magdić in hrvaška scenografija (številka: 12, 1892)
  Dravi (številka: 12, 1892)
  Valvazorjeva rodbinska rakev v Polšniku (številka: 13, 1892)
 13. 1893
   241

  številka: 1 (1893)
  številka: 2 (1893)
  številka: 3 (1893)
  številka: 4 (1893)
  številka: 5 (1893)
  številka: 6 (1893)
  številka: 7 (1893)
  številka: 8 (1893)
  številka: 9 (1893)
  številka: 10 (1893)
  številka: 11 (1893)
  številka: 12 (1893)
  + Dr. Fr. vitez Močnik (številka: 1, 1893)
  Pisma iz Zagreba. XXVII (številka: 1, 1893)
  Zimsko pópje (številka: 1, 1893)
  Môrda vé (številka: 1, 1893)
  Šopek (številka: 1, 1893)
  Pogubni malik svetá (številka: 1, 1893)
  Ne glej me, d`ekle, tí! (številka: 1, 1893)
  Jara gospoda (številka: 1, 1893)
  Iz lepših dnij (številka: 1, 1893)
  Granitna miza (številka: 1, 1893)
  Anton Linhart (številka: 1, 1893)
  Slovniške drobtine (številka: 1, 1893)
  Pramloča (številka: 1, 1893)
  Zvezda (številka: 1, 1893)
  Moj pot (številka: 1, 1893)
  -W. Vondrák, Altslovenische Studien Wien 1890 (številka: 1, 1893)
  Prstan (številka: 1, 1893)
  Gazele (številka: 1, 1893)
  Slovensko časopisje (številka: 2, 1893)
  Listnica (številka: 2, 1893)
  Prešlim upom (številka: 2, 1893)
  Satanova smrt (številka: 2, 1893)
  V tihi dol (številka: 2, 1893)
  Stoletnica Resslova (številka: 2, 1893)
  Zbirka zakonov, zadevajočih posle občinskega področja.; I. zvezek. Priredil dr. Ivan Dečko. V Celju, 1892. Tiskal in založil Dragotin Hribar (številka: 2, 1893)
  Znameniti grobovi (številka: 2, 1893)
  Kratek nauk o glasbi.; Spisal Anton Nedvěd. V Ljubljani. Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg. 1893 (številka: 2, 1893)
  K prvemu sešitku slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 2, 1893)
  Josip Marn (številka: 2, 1893)
  Popotnikov koledar za slovenske učitelje (številka: 2, 1893)
  Jurčičevi zbrani spisi (številka: 2, 1893)
  Zakoni, ukazi in naredbe o: davčnih olajšavah ter o državni podpori za vinorodne kraje, koder je trtna uš.; V Ljubljani 1892. Založil in izdal deželni odbor kranjski (številka: 2, 1893)
  Anton Janežičev slovensko-nemški slovar (številka: 2, 1893)
  M^eni ž`al srce krepí (številka: 2, 1893)
  Razpis pisateljskih nagrad (številka: 2, 1893)
  Domači zdravnik po naukih in izkušnjah župnika Kneippa (številka: 2, 1893)
  Prvi koncertni večer »Glasbene Matice« (številka: 2, 1893)
  Levstikovi zbrani spisi (številka: 2, 1893)
  Slovenska zemlja; Opis skih pokrajin v prirodoznanskem, stiškem, kulturnem in zgodovinskem obziru. 1. del. Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska. Spisal S. Rutar. Izdala "Matica Slovenska« (številka: 2, 1893)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1893)
  Književnost Hrvaška (številka: 2, 1893)
  Valčku (številka: 2, 1893)
  Nad njivo (številka: 3, 1893)
  Tržäčan, tržáški, Tržáščan (številka: 3, 1893)
  Balada o smrti (številka: 3, 1893)
  Titus Marcus; Arheološka legenda (številka: 3, 1893)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 3, 1893)
  Prinos k slovenskemu knjištvu (številka: 3, 1893)
  Črtice o priímkih (številka: 3, 1893)
  O pomenu naših krajevnih imen (številka: 3, 1893)
  Stanley in njegovo potovanje po Afriki; V Ljubljani. Tiskali in založili J. Blaznikovi nasledniki. 1892 (številka: 4, 1893)
  Gregorij Jereb (številka: 4, 1893)
  O jeziku Prešérnovem (številka: 4, 1893)
  Hrepenenje (številka: 4, 1893)
  Razpis častnega darila (številka: 4, 1893)
  Iz odborove seje »Matice Slovenske« (številka: 4, 1893)
  Pesniki, pripovedovalci in učenjaki slovenski (številka: 4, 1893)
  Društvo za podporo onemoglih srbskih umetnikov in njih rodbin (številka: 4, 1893)
  Jeremija (številka: 4, 1893)
  Izvestja muzejskega društva za Kranjsko (številka: 4, 1893)
  Ganglova dela (številka: 4, 1893)
  Znameniti grobovi (številka: 4, 1893)
  »Tragedija« in »Komedija« na pročelji novega gledališča (številka: 4, 1893)
  »Vatrogasac.« (številka: 4, 1893)
  Ljubo Nenadović (številka: 4, 1893)
  Naše škodljive rastline v podobi in besedi.; Opisal Martin Cilenšek. Izdala in založila družba sv. Mohorja v Celovcu 1892 (številka: 4, 1893)
  Podporno društvo za slovenske visokošolce na Dunaji (številka: 4, 1893)
  K zgodovini Wolfovega slovensko-nemškega slovarja (številka: 4, 1893)
  Listnica (številka: 4, 1893)
  Čemú? (številka: 4, 1893)
  Slovensko gledališče (številka: 4, 1893)
  Nova češka opera (številka: 4, 1893)
  Grešnik (številka: 4, 1893)
  »Luna sije« v italijanskem prevodu (številka: 4, 1893)
  Slovenske učne knjige (številka: 4, 1893)
  Podpiralna zaloga slovenskih vseučiliščnikov v Gradci (številka: 4, 1893)
  Glazba.; List za .sv Jetovnu i crkvenu glazbu i dramatsko umjetnost. Uredjuje prof. Vacl. Novak. Tisk i naklada knjižare Lav (številka: 4, 1893)
  Drugi glasbeni večer »Glasbene Matice« (številka: 4, 1893)
  Stabat Mater (številka: 4, 1893)
  Prosvjeta; List za zabavu, znanost i umjetnast (številka: 4, 1893)
  »Javor. « (številka: 4, 1893)
  Slovensko gledališče; Zgodovina gledaliških predstav in dramatične književnosti slovenske. Spisal Anton Trstenjak. Izdalo in založilo Dramatično društvo v Ljubljani. V Ljubljani. Natisnila »Národna Tiskarna«. 1892 (številka: 4, 1893)
  Matica Hrvaška (številka: 4, 1893)
  Nova pesem kneza Nikole (številka: 4, 1893)
  O slovenskih in nemških čitankah na naših srednjih šolah (številka: 5, 1893)
  Balada o vinu (številka: 5, 1893)
  + Dr. Fr. V. Jeřabek (številka: 5, 1893)
  Olga (številka: 5, 1893)
  Stoletnica Kollárjeva; Beležka (številka: 5, 1893)
  »Slovenski Narod" (številka: 5, 1893)
  Koncert " Glasbene Matice" (številka: 5, 1893)
  Gledališke novice (številka: 5, 1893)
  Nove hrvaške skladbe (številka: 5, 1893)
  La geografia per tutti (številka: 5, 1893)
  Listnica (številka: 5, 1893)
  Slovenska stenografija; Po sestavu Frančiška Ks. Gebelsbergerja priredil profesor Anton Bezenšek. Drugi popravljeni natis. Ljubljana. Izdala »Matica Slovenska« 1893. Tiskal C. Albrecht v Zagrebu (številka: 5, 1893)
  Slovensko gledališče (številka: 5, 1893)
  Slovensko planinsko društvo (številka: 5, 1893)
  Radoslav Lapašić (številka: 5, 1893)
  Popravki k »Baladam in Romancam" (številka: 5, 1893)
  Balada o zvončkih (številka: 5, 1893)
  Pozdrav istarskog Hrvata; Prve pjesme spjevao Rikard Katalinić-Jeretov (Veljko Jeretov). Zagreb 1891 (številka: 5, 1893)
  Večerna (številka: 5, 1893)
  Pomladni glasi; Posvečeni slovenski mladini. III. Uredil Alojzij Stroj. Založili sotrudniki v Ljubljani. Tiskala Katoliška Tiskarna 1893 (številka: 5, 1893)
  Odlikovna pesnika (številka: 5, 1893)
  Stenograf (številka: 6, 1893)
  Jožef Cimperman (številka: 6, 1893)
  Jasnemu nebu (številka: 6, 1893)
  Mirko Bogović (številka: 6, 1893)
  Iz muzejskega društva (številka: 6, 1893)
  Novo hrvaško gledališče v Spletu (številka: 6, 1893)
  Bajka o sodprtem nebu (številka: 6, 1893)
  Slovanske starine (številka: 6, 1893)
  Národni dom (številka: 6, 1893)
  Pridi zapet, čas pomládi! (številka: 6, 1893)
  XXVIII. redni veliki zbor »Matice slovenske« (številka: 6, 1893)
  Obči zbor »Dramatičnega društva« (številka: 6, 1893)
  Večne luči (številka: 6, 1893)
  Listnica (številka: 6, 1893)
  Obči zbor »Pisateljskega podpornega društva« (številka: 6, 1893)
  Grammatica della lingua slovena (številka: 6, 1893)
  Prenos posmrtnih ostankov Janka Draškovića (številka: 6, 1893)
  Izvestja muzejskega društva (številka: 6, 1893)
  Postojna, sloveča postojnska jama in njena okolica; Pomnožena izdaja. Po raznih virih spisal J. B. Postojna. Tiskal in založil Rihard Šeber. 1893 (številka: 6, 1893)
  Gunduličev spomenik (številka: 6, 1893)
  Kakó se branijo rastline nepoklicanih gostov (številka: 7, 1893)
  + Dr. Gjuro Pilar (številka: 7, 1893)
  K prvemu sešitku slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 7, 1893)
  Slovnik jezyka pomorskiego czyli kaszubskiego (številka: 7, 1893)
  Koncert " Glasbene Matice" (številka: 7, 1893)
  Ljudevit pl. Vukotinović (številka: 7, 1893)
  Odbor »Matice Slovenske«; Beležka o konstituiranju (številka: 7, 1893)
  Neznan rokopis v deželnem muzeji goriškem (številka: 7, 1893)
  Pozdravi ljubici (številka: 7, 1893)
  Stoletnica Jana Kollárja (številka: 7, 1893)
  Pozdrav (številka: 7, 1893)
  Kmetijsko gospodarstvo; Učna knjiga za kmetijske šole, ob jednem priročna knjiga za praktične gospodarje. Spisal Viljem Rohrman. Celje, 1893. Tiskal in založil Dragotin Hribar (številka: 7, 1893)
  XXVIII. veliki zbor »Matice Slovenske« (številka: 7, 1893)
  Podoknica iz »Teharskih plemičev« (številka: 7, 1893)
  Déklici (številka: 7, 1893)
  Tristoletnica zmage pri Sisku (številka: 7, 1893)
  K drugemu sešitku slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 7, 1893)
  Prešéren v nemškem prevodu (številka: 7, 1893)
  Štiristoletnica »Obodske štamparije« (številka: 7, 1893)
  Ljubezen do mamice (številka: 7, 1893)
  Jezdec (številka: 8, 1893)
  Jan Kollár 1793—1852; Sborník statí o životě, pusobení a literární činnosti pěvce »Slávy Dcery« (številka: 8, 1893)
  »Slovenska stenografija.« (številka: 8, 1893)
  Skladbe Miroslava Vilharja (številka: 8, 1893)
  Spominska slavnost Vodníkova na Koprivniku (številka: 8, 1893)
  Rusi na Kavkazu (številka: 8, 1893)
  Gunduličev spomenik v Dubrovniku (številka: 8, 1893)
  Nekoliko slovenskih priímkov z Goriškega (številka: 8, 1893)
  Iz slovanskih nebes (številka: 8, 1893)
  Balada o prepelici (številka: 8, 1893)
  Petdesetletnica »Novic« (številka: 8, 1893)
  Vilharjevi »Hrvaški plesi« (številka: 8, 1893)
  Na kmetih (številka: 8, 1893)
  Pesem o pesmi (številka: 8, 1893)
  »Matica Hrvaška" (številka: 8, 1893)
  Listnica (številka: 8, 1893)
  Barvaste črepinje; Zbirka povestij in pesmij. V prozi češki spisal J. Vrchlický. Preložil J. Skalar= F. Gestrin. V Ljubljani. 1893. Založil in prodaja Janez Giontini (številka: 8, 1893)
  Žál in k`es (številka: 8, 1893)
  Gradualia tractus et sequentiae pro dominicis et festis ecclesiastici cum vesperis in sabbato sancto (številka: 9, 1893)
  Nova pesem (številka: 9, 1893)
  Spomini (številka: 9, 1893)
  Fran Gestrin (številka: 9, 1893)
  Vele cvetice (številka: 9, 1893)
  Dvestoletnica smrti Valvasorjeve (številka: 11, 1893)
  IzvestJa »Muzejskega društva za Kranjsko« (številka: 11, 1893)
  »Balkanska carica.« (številka: 11, 1893)
  Jutro (številka: 11, 1893)
  Dijaški koledar za navadno leto, 1894; III.letnik. Izdala in založila »Narodna Tiskarna« (številka: 11, 1893)
  Nov domač umetnik (številka: 11, 1893)
  Studenec (številka: 11, 1893)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1893)
  Zbrani spisi Pavline Pajkove (številka: 11, 1893)
  Móž slovó (številka: 11, 1893)
  Dr. h. c. Teodor Elze (številka: 11, 1893)
  Hrvaško-slovenska pesmarica (številka: 11, 1893)
  Listnica; Freuens (številka: 11, 1893)
  Najboljši sv`et (številka: 11, 1893)
  Ivan Kacijanar (številka: 11, 1893)
  Vodníkova slavnost na Koprivniku (številka: 11, 1893)
  Nova srbska drama (številka: 11, 1893)
  Prešérnove poezije v cirilici (številka: 11, 1893)
  Utrinek (številka: 11, 1893)
  Milje i omilje Milica i Nevenka (številka: 11, 1893)
  Trtna uš in trtoreja; Navod, kako se je mogoče vkljub trtni uši s trtorejo uspešno baviti. Po najnovejših skušnjah spisal Ivan Belé. Celje 1893:. Tiskal in založil Dragotin Hribar (številka: 11, 1893)
  Herkulov kip; Starogrška parábola (številka: 11, 1893)
  Stara povest (številka: 11, 1893)
  Goethejev »Faust« v hrvaškem prevodu (številka: 11, 1893)
  Triolet (številka: 11, 1893)
  Listnica (številka: 11, 1893)
  Sketove čitanke (številka: 11, 1893)
  Slovanska knjižnica (številka: 11, 1893)
  Nov slovenski list (številka: 11, 1893)
  Nov slovenski list v Ameriki (številka: 11, 1893)
  Praška »Politik« o Aškerci (številka: 11, 1893)
  Srbske skladbe (številka: 11, 1893)
  V mraku (številka: 11, 1893)
  Dve Aškerčevi pesmi v nemškem prevodu (številka: 11, 1893)
  Nova slovenska opera (številka: 11, 1893)
  III. Letopis slovenskih posojilnic 1892.; Sestavil po naročilu načelstva »Zveze slovenskih posojilnic« Ivan Lapajne (številka: 11, 1893)
  Urota Zrinsko-Frankopanska (številka: 11, 1893)
  Pri vinu (številka: 11, 1893)
  Abadon (številka: 11, 1893)
  Matica Hrvaška (številka: 11, 1893)
  Michal Hornik (številka: 11, 1893)
  Trtna uš in trtoreja (številka: 11, 1893)
  Znameniti grobovi (številka: 11, 1893)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1893)
  Družba sv. Mohorja (številka: 11, 1893)
  Obči zbor »Glasbene Matice« (številka: 12, 1893)
  Slovanska knjižnica (številka: 12, 1893)
  Izvestja muzejskega društva (številka: 12, 1893)
  Knjige "Družbe sv. Mohorja" (številka: 12, 1893)
  Zlatá Praha (številka: 12, 1893)
  Znameniti grobovi (številka: 12, 1893)
  »Plesanka" (številka: 12, 1893)
  Dornen; Von Simon Gregorčič (številka: 12, 1893)
  »Glasbena Matica.« (številka: 12, 1893)
  Slovensko gledališče (številka: 12, 1893)
  Gledališko društvo (številka: 12, 1893)
  Uveli list (številka: 12, 1893)
  Zvezdica, polka—mazurka za klavir; Zložil H. Volarič. Op. 9. Založil L. Schwentner. Knjigarna v Brežicah. Kamenotisk: Jos. Eberle in dr. na Dunaji (številka: 12, 1893)
  Ljubezen (številka: 12, 1893)
  Češki kvartet v Ljubljani (številka: 12, 1893)
  Cerkveno leto, to je njegovi sveti časi in dnevi.; Spisal prof. Ivan Komljanec. v Ljubljani. Tiskali in založili J. Blasnika nasledniki (številka: 3, 1893)
 14. 1894
   317

  številka: 1 (1894)
  številka: 2 (1894)
  številka: 3 (1894)
  številka: 4 (1894)
  številka: 5 (1894)
  številka: 6 (1894)
  številka: 7 (1894)
  številka: 8 (1894)
  številka: 9 (1894)
  številka: 10 (1894)
  številka: 11 (1894)
  številka: 12 (1894)
  Otec Stanislav Škrabec (številka: 1, 1894)
  Ptici (številka: 1, 1894)
  Jos.Freuensfeld (številka: 1, 1894)
  Iz domače zgodovine (številka: 1, 1894)
  Svatba na Selih (številka: 1, 1894)
  Zabavnik; Zbirka iger za v sobi in pod milim nebom. Nabral in izdal Anton Brezovnik. Celje 1893 l.Tiskal in založil Dragotin Hribar (številka: 1, 1894)
  Nove pesmi (številka: 1, 1894)
  Iz hrvaške književnosti (številka: 1, 1894)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1894)
  Drobne novice (številka: 1, 1894)
  Trije vojaki; Balada (številka: 1, 1894)
  Jež (številka: 1, 1894)
  Dve stari slovenski pesmi (številka: 1, 1894)
  Album 12 pesmij za višji glas s spremljevanjem klavirja; zložil Anton Nedvěd. Izdala in založila »Glasbena Matica« v Ljubljani 1893. Natisnila Jos. Eberle in dr. na Dunaji (številka: 1, 1894)
  Kipar (številka: 1, 1894)
  K tretjemu sešitku Wolfovega slovarja (številka: 1, 1894)
  Slovensko časopisje (številka: 1, 1894)
  Očetov greh (številka: 1, 1894)
  Vestnik šolske družbe sv. Cirila in Metoda (številka: 1, 1894)
  Dve novi deli Ganglovi (številka: 1, 1894)
  »Slovanska knjižnica.« (številka: 1, 1894)
  Natanova prikazen; Legenda (številka: 1, 1894)
  Sketove čitanke I.—IV (številka: 1, 1894)
  Novi Rim in ostanki starega Rima (številka: 1, 1894)
  Dvojno potovanje (številka: 1, 1894)
  Jezikoslovne črtice (številka: 1, 1894)
  Iz šolskih izvestij (številka: 1, 1894)
  Ilustrovani národni koledar za navadno leto 1894 (številka: 1, 1894)
  V Zali (številka: 1, 1894)
  Hrvaška dramatika (številka: 1, 1894)
  Herondovi mimiambi (številka: 1, 1894)
  Koncert "Glasbene Matice " (številka: 1, 1894)
  Naročilo (številka: 1, 1894)
  Avstrijska vojna proklamacija z leta 1813 (številka: 1, 1894)
  Strte peruti; Novela (številka: 1, 1894)
  Slutnja (številka: 2, 1894)
  Mittheilungen des Musealvereines für Krain (številka: 2, 1894)
  Minilo (številka: 2, 1894)
  Znameniti grobovi (številka: 2, 1894)
  Aus dem Süden (številka: 2, 1894)
  Razlika (številka: 2, 1894)
  IzvestJa muzejskega društva za Kranjsko (številka: 2, 1894)
  Listnica (številka: 2, 1894)
  Podporno društva za slovenske velikošolce na Dunaji (številka: 2, 1894)
  Istórija o miru (številka: 2, 1894)
  »Matica Hrvaška.« (številka: 2, 1894)
  Slovó (številka: 2, 1894)
  Hrvaška književnost (številka: 2, 1894)
  Naše škodljive rastline v podobi in besedi (številka: 2, 1894)
  Iz odborove seje »Matice Slovenske« (številka: 2, 1894)
  Megla (številka: 2, 1894)
  Ptičkam (številka: 2, 1894)
  Andrej Jožef Lavrin (številka: 2, 1894)
  Dvestoletnica črnogorske dinastije (številka: 2, 1894)
  Popievke za četiri mužka grla (številka: 2, 1894)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1894)
  Moja zvezda (številka: 2, 1894)
  Triolet (številka: 2, 1894)
  Maurus Jókai (številka: 2, 1894)
  Iz hrvaškega gledališča (številka: 2, 1894)
  Staroslovenski spomeniki (številka: 3, 1894)
  Akademiško društva »Slovenija« (številka: 3, 1894)
  Letopis »Matice Slovenske« za leto 1893; Uredil Anton Bartel. Založila in izdala »Matica Slovenska«. V Ljubljani. Natisnila »Narodna Tiskarna« (številka: 3, 1894)
  Omladina (številka: 3, 1894)
  Razpis pisateljske nagrade (številka: 3, 1894)
  Znameniti grobovi (številka: 3, 1894)
  Perunov žrec; Legenda (številka: 3, 1894)
  Listnica (številka: 3, 1894)
  Odprto nebó (številka: 3, 1894)
  Podpiralna zaloga slovenskih vseučiliščnikov v Gradci (številka: 3, 1894)
  Stari zemljevidi dežele kranjske v národni knjižnici pariški (številka: 3, 1894)
  Zur Würdigung des Altslovenischen (številka: 3, 1894)
  Slovensko gledališče (številka: 3, 1894)
  Kaj mi je okó zmračilo (številka: 3, 1894)
  Obči zbor »Muzejskega društva« (številka: 3, 1894)
  Društvo »Pravnik« (številka: 3, 1894)
  Slovenska čitanka za četrti razred srednjih šol; Sestavil in izdal dr. Jakob Sket. V Celovcu 1893. Tiskala in založila tiskarna Družbe sv. Mohorja (številka: 3, 1894)
  Iz šolskih izvestij (številka: 3, 1894)
  Slovenska Talija (številka: 3, 1894)
  Družba sv. Moharja (številka: 3, 1894)
  Stenograf; Glasilo hrvatskog stenografskog društva u Zagrebu (številka: 3, 1894)
  Slovanska knjižnica (številka: 3, 1894)
  Vprašanje (številka: 4, 1894)
  Glaván (številka: 4, 1894)
  Prinos k Prešérnovem tolmaču (številka: 4, 1894)
  Slovensko planinsko društvo (številka: 4, 1894)
  Pri vinu (številka: 4, 1894)
  Etwas von Peter Einsam = J. Stritar (številka: 4, 1894)
  Gledališke novice (številka: 4, 1894)
  Tri dni ob Sprevi (številka: 4, 1894)
  Izvestja muzejskega društva (številka: 4, 1894)
  Prvi poljub (številka: 4, 1894)
  Nauk slovenskim gospodarjem, kakó je zboljšati rejo goveje živine (številka: 4, 1894)
  Krvava solza (številka: 4, 1894)
  Slovensko gledališče (številka: 4, 1894)
  Brez besed (številka: 4, 1894)
  Koncert »Glasbene Matice« (številka: 4, 1894)
  Iz odborove seje »Matice Slovenske« (številka: 4, 1894)
  Glagolitica II. Grškovičev odlomak glagolskog apostola.; Izdano i ocijenio prof. V. Jagić. U Zagrebu 1893 (številka: 4, 1894)
  Vabilo slovenskim pisateljem (številka: 4, 1894)
  Peter Bučar (številka: 4, 1894)
  Obljuba.; Povest iz národnega življenja (številka: 4, 1894)
  Po pogrebu (številka: 4, 1894)
  Znameniti grobovi (številka: 4, 1894)
  Luč (številka: 4, 1894)
  Zabavna knjžnica (številka: 4, 1894)
  Koncert pianista A. Foersterja iz Lipskega (številka: 4, 1894)
  Književnost v Bosni (številka: 4, 1894)
  Operni pevec J. K. Tertnik (številka: 5, 1894)
  Narodopisna razstava v Pragi (številka: 5, 1894)
  Balada o sv. Martinu (številka: 5, 1894)
  Sodba (številka: 5, 1894)
  Dve novi knjigi za pouk o petji (številka: 5, 1894)
  Iz hrvaške književnosti (številka: 5, 1894)
  Knjige »Matice Hrvaške« (številka: 5, 1894)
  »Češka svatba" (številka: 5, 1894)
  Dve novi razpravi dr. V. Oblaka (številka: 5, 1894)
  Hrvaško stenografsko društvo (številka: 5, 1894)
  Album za gasilce (številka: 5, 1894)
  Ruski kipar M. M. Antokolskij (številka: 5, 1894)
  O Prešérnu (številka: 5, 1894)
  Mednarodna umetniška razstava na Dunaji (številka: 5, 1894)
  Petdesetletnica firme J. Giontini v Ljubljani (številka: 5, 1894)
  Igre in pesmi za otroška zabavišča in ljudske šole; Uredil Ivan Mercina. V Ljubljani. Izdala in založila »Družba sv. Cirila in Metoda« 1893 (številka: 5, 1894)
  Največja knjiga na svetu (številka: 5, 1894)
  Slovenska zemlja.; Opis slovenskih pokrajin v prirodoznanskem, statistiškem, kulturnem in zgodovinskem oziru. I. del. Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska.. Spisal S. Rutar. Izdala »Matica Slovenska« (številka: 5, 1894)
  Glagolita Clozuv; Vydal dr. Václav Vondrák. V Praze 1893 (številka: 5, 1894)
  Listnica (številka: 5, 1894)
  Jagićev »Archiv« (številka: 5, 1894)
  Bolnik in cvetje (številka: 5, 1894)
  Slovanska ornamentika in nje uporaba v umetnem obrtu; Studija; narisbe zvršil C. Mís (številka: 5, 1894)
  Društvo sv. Jeronima v Zagrebu (številka: 5, 1894)
  Cerkvena glasba (številka: 5, 1894)
  Slovanska knjižnica (številka: 5, 1894)
  Razstava slikarskih in kiparskih del (številka: 5, 1894)
  Ivan Tomšič (številka: 5, 1894)
  Didaktika Jana Amosa Komenskega (številka: 6, 1894)
  »Slovanska knjižnica" (številka: 6, 1894)
  XXIX. véliki zbor »Matice Slovenske« (številka: 6, 1894)
  Feldmaršal grof Radecki; Sestavil Fr. N. = F. Nedeljko. V Ljubljani 1893. Založil Janez Giontini (številka: 6, 1894)
  Kamnik, zemljepisno-zgodovinski spis,; Sestavil, izdal in založil Ljudevit Stiasny, tiskal Kleinmayr & Bamberg v Ljubljani 1894 (številka: 6, 1894)
  Potovanje v Liliput; Čudovite zgodbe. Poslovenil Vinko Bregar. V Ljubljani 1894.Založil Janez Giontini (številka: 6, 1894)
  P. Florentin Hrovat (številka: 6, 1894)
  Iz srbske književnosti (številka: 6, 1894)
  Češka slikarska akademija (številka: 6, 1894)
  Listnica (številka: 6, 1894)
  Obči zbor »Pisateljskega podpornega društva« (številka: 6, 1894)
  Razpis pisateljske nagrade (številka: 6, 1894)
  Najnavadnejše jezikovne napake učencev ptujskega okrajnega glavarstva in kakó je naj učitelj iztrebi; Govoril dne 7. avgu-sta 1893. pri uradni učit. konferenciji v Ptuji Anton Kosi (številka: 6, 1894)
  Književnost v Bosni (številka: 6, 1894)
  Iz odborove seje »Matice Slovenske« dne 26. malega travna t.l (številka: 6, 1894)
  Drobne novice (številka: 6, 1894)
  Na skalini (številka: 6, 1894)
  Nôči (številka: 6, 1894)
  Izrvestja Muzejskega društva za Kranjsko (številka: 6, 1894)
  Iz hraške književnosti (številka: 6, 1894)
  Buddhova čudes; Indska legenda (številka: 6, 1894)
  Triolet (številka: 6, 1894)
  Graščine in hiše rodovine Valvasorjeve na Kranjskem (številka: 7, 1894)
  Nova slovenska skladba (številka: 7, 1894)
  Družba sv. Moharja v Celavci (številka: 7, 1894)
  Moja ura (številka: 7, 1894)
  + Frančišek Kosar (številka: 7, 1894)
  Stjepan Buzolić (številka: 7, 1894)
  Iz hrvaške književnosti (številka: 7, 1894)
  Pouk o črtežih (planih).; Spisal in z 39 podobami pojasnil Jos. Bezlaj. Drugi pomnoženi natis(ek). V Celji 1894. Založilo »Pedagogiško društvo v Krškem«. Natisnil Drag. Hribar v Celji (številka: 7, 1894)
  Nova češka opera (številka: 7, 1894)
  Doktor Dragan (številka: 7, 1894)
  Hrvaško národno gledališče (številka: 7, 1894)
  Balada o maku (številka: 7, 1894)
  Koncert »Glasbene Matice«; O koncertu 7. junija 1894. Solist K. Jeraj (številka: 7, 1894)
  K Tebi! (številka: 7, 1894)
  Izprememba (številka: 7, 1894)
  Glasbene novice (številka: 7, 1894)
  Črtica iz sedanje dˇobe (številka: 7, 1894)
  Pesem starega pevca (številka: 7, 1894)
  K etimologiji besede očitati (številka: 7, 1894)
  Obči zbor »Matice Hrvaške« (številka: 7, 1894)
  Triolet (številka: 7, 1894)
  Zakaj o tebi pojem? (številka: 7, 1894)
  Nemško-slovenska pravna terminologija (številka: 7, 1894)
  Prah (številka: 7, 1894)
  Orehovski Bračko pa »Slovenski Gospodar«.; Svojim gornjeradgonskim krajanom na presodbo spisal J. Žitek. Maribor 1894. Založil pisatelj. Trsek tiskarne sv. Cirila (številka: 7, 1894)
  K četrtemu sešitku Wolfovega slovarja (številka: 7, 1894)
  Ruske národne pesmi (številka: 7, 1894)
  Osnovni nauki iz fizike in kemije za meščanske šole; V treh stopnjah. Spisal Andrej Senekovič. II. stopnja. V Ljubljani. Tiskala in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg, 1894 (številka: 7, 1894)
  Zgodovinske povesti za meščanske šole, II. stopnja; Sestavil Ivan Vrhovec (številka: 7, 1894)
  Rokopis (številka: 7, 1894)
  Apolonova himna (številka: 7, 1894)
  Spomenica o petindvajsetletnici akad. društva »Slovenija« na Dunaji.; Sestavil jur. Janko Vencajz. V Ljubljani 1894. Izdala in založilo akad. društvo »Slovenija« na Dunaji. Natisnila »Narodna Tiskarna« (številka: 7, 1894)
  Slovanska knjižnica (številka: 7, 1894)
  Obči zbor »Dramatičnega društva« (številka: 7, 1894)
  Izvestja »Muzejskega društva« za Kranjsko (številka: 7, 1894)
  Zimsko cvetje (številka: 7, 1894)
  Jugoslovanska akademija (številka: 7, 1894)
  Kancijoni (številka: 7, 1894)
  Stariši, podpirajte šolo! (številka: 7, 1894)
  Cerkvena pesmarica iz leta 1784 (številka: 7, 1894)
  Evropski mednárodni čas (številka: 7, 1894)
  In vender (številka: 8, 1894)
  Slika (številka: 8, 1894)
  Davorin Trstenjak; Doneski k njegovemu životopisu (številka: 8, 1894)
  Pesmi — ivje (številka: 8, 1894)
  Osnovni nauki iz fizike in kemije za meščanske šole; V treh stopnjah. Spisal. Adrej Senekovič. II. Stopnja. V Ljubljani. Tiskala in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg. 1894 (številka: 8, 1894)
  Obči zbor »Matice Hrvaške« (številka: 8, 1894)
  Trije jahači; Melodram na pesem Nikolaja Lenaua (slovenski prevod A. Funtka), zložil za klavir Karol Hoffmeister. Založila L. Schwentnerjeva knjigarna v Brežicah (številka: 8, 1894)
  Balada o svetišči (številka: 8, 1894)
  Nekaj o naši umetnosti (številka: 8, 1894)
  Ločitev (številka: 8, 1894)
  Spomeník dr. Fr. Račkemu (številka: 8, 1894)
  Cigaletov spomeník (številka: 8, 1894)
  Legenda so roži; (Pripoveduje star samotar.) (številka: 8, 1894)
  Atene (številka: 8, 1894)
  Iz šolskih izvestij (številka: 8, 1894)
  Od Drave do Dravinje (številka: 8, 1894)
  Ob spominih (številka: 9, 1894)
  I Codici Paleoslavi della R. biblioteca nazionale di san Marko (Venezia) descritti del prof. Domenico Ciampoli (številka: 9, 1894)
  Pefem od lvetiga Alfonsa (številka: 9, 1894)
  Goslarju (številka: 9, 1894)
  Vladislav Vežić (številka: 9, 1894)
  Krško in Krčani; Zgodovinske in spominske črtice. Spisal Ivan Lapajne. Krško, 1894. Založil »Odbor za olepšanje mesta« Krškem. Tiskal Dragotin Hribar v Celji (številka: 9, 1894)
  Pokora (številka: 9, 1894)
  Riflessi di poesia e prosa slovena.; V Trstu, tiskarna Dolenc, založil Fran Pirman (številka: 9, 1894)
  Znameniti grobovi (številka: 9, 1894)
  »Slovanska knjižnica.« (številka: 9, 1894)
  Iz srbske književnosti (številka: 9, 1894)
  Drobne novice (številka: 9, 1894)
  Sreča (številka: 9, 1894)
  Znamenitosti na sv. Kumu (številka: 9, 1894)
  Iz hrvaške književnosti (številka: 9, 1894)
  Grof Tolstoj (številka: 9, 1894)
  Fata morgana (številka: 9, 1894)
  Dve spominski slavnosti (številka: 9, 1894)
  Pokop (številka: 9, 1894)
  Bolgarsko časopisje (številka: 9, 1894)
  Hrvaški misal iz leta 1494 (številka: 9, 1894)
  Nazorni pouk v ljudski šoli I. del (številka: 9, 1894)
  Iz zborovanja »Zaveze slovenskih učiteljskih društev« (številka: 9, 1894)
  Kajkavački dijalekat u Prigorju (številka: 9, 1894)
  Kosa (številka: 9, 1894)
  Dovolj bi bilo cvetje (številka: 11, 1894)
  Listnica (številka: 11, 1894)
  Zlate jagode; Zbirka basnij za slovensko mladino in preprosto ljudstvo. Nabral Anton Kosi. V Ljubljani. Izdala in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg. 1894 (številka: 11, 1894)
  Balada o cipresi (številka: 11, 1894)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1894)
  Je pa davi slanca pala (številka: 11, 1894)
  Sén (številka: 11, 1894)
  Morála (številka: 11, 1894)
  Noire ou blanche; novela (številka: 11, 1894)
  Staroslovenska čitanka za višje razrede srednjih šol; Sestavil dr. Jakob Sket. Na Dunaju. V c. kr. zalogi šolskih knjig (številka: 11, 1894)
  Čarovnik (številka: 11, 1894)
  Ženin Martinek (številka: 11, 1894)
  Slovanska bibliografija (številka: 11, 1894)
  Petdesetletnica Simona Gregorčiča (številka: 11, 1894)
  Izvestja »Muzejskega društva« za Kranjsko (številka: 11, 1894)
  Hrvaške novice (številka: 11, 1894)
  Nova šolska knjiga (številka: 11, 1894)
  Svet, ki se je pogubil (številka: 11, 1894)
  Drobtinica o Reichenburgu (številka: 11, 1894)
  Zgodovina starega veka; Po Fr. M. Mayerjevi knjigi za nižje razrede srednjih šol priredil Anton Kaspret. V Ljubljani. Založila in natisnila Ig. pl. Kleinmayr in Fed. Bamberg. 1894 (številka: 11, 1894)
  Sestrica (številka: 11, 1894)
  Župniški izpit iz leta 1750 (številka: 11, 1894)
  Solze ni (številka: 11, 1894)
  Slovenske pesmi za štiri moške glasove; Zložil in slavnemu pevskemu društvu »Nabrežina« udano poklonil H. Volarič. Op. 10. Tiskali Eberle in dr. na Dunaji (številka: 11, 1894)
  Der Dialect von Lastovo (številka: 11, 1894)
  Caligulove igrače; Starorimska romanca (številka: 11, 1894)
  Pred gostilno (številka: 11, 1894)
  Knjige za mladino in preprosto ljudstvo (številka: 11, 1894)
  Nove muzikalije (številka: 11, 1894)
  Očrtki in profili iz modernega češkega pesništva; Književne studije (številka: 11, 1894)
  Jagičev »Archiv für slav. Philologie" (številka: 11, 1894)
  »Slovanska knjižnica" (številka: 11, 1894)
  Znameniti grobovi (številka: 11, 1894)
  Znameniti grobovi (številka: 11, 1894)
  Vodnik za Savinjske planine in najbližjo okolico.; Spisala Fr. Kocbek in M. Kos. Izdala in založilo »Slovenskoplaninsko društvo« (številka: 11, 1894)
  Moji spomini (številka: 11, 1894)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1894)
  Iz šolskih izvestij (številka: 11, 1894)
  Krscsánszko katholicsanszke cerkvene peszmi sz potrejbnimi molitvami i vnógimi vogerszkimi peszmami za, skolnike, katholicsánszko mladézen, ino za vszákoga pobozsnoga krscsenika; Vö dáne od drüstva szvétoga Stevana. Prvi natísz. Budapest, 1893 (številka: 11, 1894)
  Iz hrvaške književnosti (številka: 11, 1894)
  Archiv für slavische Philologie. XVI. Bd. 3. u. 4. Heft. 1894 (številka: 11, 1894)
  Khevenhülerjeva vojska na Turke leta 1578 (številka: 11, 1894)
  Sence (številka: 12, 1894)
  Družba sv. Cirila in Metoda (številka: 12, 1894)
  Znameniti grobovi (številka: 12, 1894)
  Aforizmi o prijateljustvu (številka: 12, 1894)
  Levstikovi zbrani spisi (številka: 12, 1894)
  Mrak (številka: 12, 1894)
  Rokopisna slovenska pesmarica iz I.1781 (številka: 12, 1894)
  Vkreber (številka: 12, 1894)
  Marjetica; Idila.Spisal Anton Koder. Drugi natis. V Ljubljani, 1894. Založil in prodaja Anton Turk (številka: 12, 1894)
  Domoznanstvo v ljudski šoli; Metodično navodilo. Spisal Jakob Dimnik. Založilo in izdalo »Slovensko učiteljsko društva« v Ljubljani (številka: 12, 1894)
  Knjige »Družbe sv. Mohorja (številka: 12, 1894)
  Ivje (številka: 12, 1894)
  Napoved (številka: 12, 1894)
  Prvi redni koncert »Glasbene Matice« (številka: 12, 1894)
  Izvestja »Muzejskega društva za Kranjsko « (številka: 12, 1894)
  Ilustrovani narodni koledar za navadno leto 1895.; Uredil in izdal Dragotin Hribar v Celji (številka: 12, 1894)
  Slovó bi vzel (številka: 12, 1894)
  Slovensko gledališče (številka: 12, 1894)
  Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengijića.; Protumačio F. Cherubin Šegvić. U Zagrebu. Tisak dioničke tiskare. 1894 (številka: 12, 1894)
  »Pozdrav Gorenjskej.« (številka: 12, 1894)
  Teoretično praktična pevska šola; Četrti natis. Spisal Anton Foerster. Tiskal in založil R. Milic (številka: 12, 1894)
  Pogrebec; Črtica (številka: 12, 1894)
  Nova pota; Čital- v slovenskem klubu na Dunaji dné 17. sušca 1894 (številka: 7, 1894)
 15. 1895
   236

  številka: 1 (1895)
  številka: 2 (1895)
  številka: 3 (1895)
  številka: 4 (1895)
  številka: 5 (1895)
  številka: 6 (1895)
  številka: 7 (1895)
  številka: 8 (1895)
  številka: 9 (1895)
  številka: 10 (1895)
  številka: 11 (1895)
  številka: 12 (1895)
  Roman starega samca (številka: 1, 1895)
  Zgodovinsko-heraldiški almanah hrvaškega plemstva (številka: 1, 1895)
  K petemu sešitku Wolfovega slovarja (številka: 1, 1895)
  Afanasij Sjemjonovič; Balada po ruskih národnih motivih (številka: 1, 1895)
  Ungnadovi gostje; Romanca (številka: 1, 1895)
  Ilustrirana izdaja Prešérnovih pesmij (številka: 1, 1895)
  Slovensko časopisje (številka: 1, 1895)
  Gluhonemi.; Zgodovina in sedanja metoda njih vzgojevanja. Spisal Anton Rudež. V Gorici 1894. Tiskala in z. »Goriška tiskarna« A. Gabršček (številka: 1, 1895)
  V galeriji slik (številka: 1, 1895)
  O raznesilih (številka: 1, 1895)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1895)
  Prvi hribolazci na Triglavu v dôbi 1778. do 1837 (številka: 1, 1895)
  Triindvajset cerkvenih napevov za moški zbor.; Zložil Ign. Hladnik. Op. 21. Natisnil in založil R. Milic (številka: 1, 1895)
  Gospodom sotrudnikom na znanje (številka: 1, 1895)
  Slovanska knjižnica (številka: 1, 1895)
  Mrtvoj majci.; Posvetio Rikard Katalinić- Jeretov. Zagreb 1894. Vlastitom nakladom. Tisak Karla Albrechta u Zagrebu (številka: 1, 1895)
  O raznesilih (številka: 1, 1895)
  Sirota (številka: 1, 1895)
  »Jugoslavjanski Stenograf.« (številka: 1, 1895)
  Nove pésmi (številka: 1, 1895)
  Doslej pogrešana Repeževa pesmarica iz 1757. leta (številka: 1, 1895)
  Mačka (številka: 1, 1895)
  Popotnikov koledar za slovenske učitelje; Sestavil in založil Mihael J. Nerat (številka: 1, 1895)
  Ljubici (številka: 1, 1895)
  Iz domače zgodovine (številka: 1, 1895)
  Izpit (številka: 1, 1895)
  Groga in drugi (številka: 1, 1895)
  Umetniška razstava hrvaških slikarjev in kiparjev (številka: 1, 1895)
  Srčne želje (številka: 1, 1895)
  Znameniti Slovenci; 4.Doktor Frančišek Karpe (številka: 2, 1895)
  Knjige »Slovenske Matice« (številka: 2, 1895)
  Gluhonemi; Zgodovina in sedanja metoda njih vzgojevanja. Spisal Anton Rudež. V Gorici. Tiskala in založila "Goriška tiskarna" (številka: 2, 1895)
  Hrvatski ilustrovani leposlovni listi (številka: 2, 1895)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1895)
  Zakaj? - Zato! Zbirka pravljic,; pripovedk in legend za šolo in dom. Nabral in izdal Anton Brezovnik. V Ljubljani 1894. Založil Janez Giontini (številka: 2, 1895)
  »Matice slovenske«; CI. odborova seja (številka: 2, 1895)
  »Planinski Vestnik." (številka: 2, 1895)
  Drugi hrvaški časopisi (številka: 2, 1895)
  Jugoslavjanski stenograf in glasnik.; Celje meseca januvarija 1895 (številka: 2, 1895)
  V burji (številka: 2, 1895)
  Osvojitev Kaniže po Turkih leta 1600 (številka: 2, 1895)
  Pri viru (številka: 2, 1895)
  »Izvestja muzejskega društva za Kranjsko (številka: 2, 1895)
  Trubadur; Opera v štirih dejanjih. Spisal S. Cammarano, uglasbil J. Verdi. Poslovenil A. Štritof. Izdalo in založilo Dramatično društvo v Ljubljani 1894 (številka: 2, 1895)
  Listnica uredništva (številka: 2, 1895)
  Knjige Matice hrvaške leto za leto 1894 (številka: 2, 1895)
  Očitanje (številka: 2, 1895)
  Pevski večer »Glasbene matice« (številka: 2, 1895)
  Kaznovani paša; (L.187*.) (številka: 2, 1895)
  Zvonovi! (številka: 2, 1895)
  Ulomki; Sevničan (številka: 2, 1895)
  A. D. Slavjanski Agrenjev (številka: 2, 1895)
  Znameniti Slovenci. 1. Jurij Mihelec (številka: 2, 1895)
  »Prilozi sintetičko-analitičkom postupku geografske metode."; Napisao dr. Hinko Hranilović. Zemun, naklada piščeva, tisak Karemeta 1893 (številka: 2, 1895)
  Naše dekle (številka: 2, 1895)
  »Slovanske knjižnice" (številka: 2, 1895)
  Drugi del Gogoljevih »Mrtvih duš« (številka: 2, 1895)
  Nove slovenske muzikalije (številka: 2, 1895)
  Nekdaj — sedaj (številka: 2, 1895)
  Poročilo o delovanji in stanji podpiralne zaloge slovenskih vseučiliščnikov v Gradci za akademična leto 1893/4; Založil in objavil tačasni odbor. V Gradci 1894. Natisnila tiskarna družbe sv. Mohorja v Celovci (številka: 3, 1895)
  Bibliographische Seltenheiten der Truberliteratür v. Friedrich Ahn. Graz 1894 (številka: 3, 1895)
  Učitelj Gregor (številka: 3, 1895)
  Zdravilo (številka: 3, 1895)
  Mittheilungen des Musealvereines für Krain, VII. Jahrgang, erste Abtheilung: Historischer Theil (številka: 3, 1895)
  Slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 3, 1895)
  Bibliografija slovenska (številka: 3, 1895)
  Doneski k zgodovini Škofje Loke in njenega okraja.; Spisal dr. Fr. Kos. Založila »Matica Slovenska«. Tisk J. Blasnikovih naslednikov (številka: 3, 1895)
  Fra Grga Martić (številka: 3, 1895)
  Radi primanjkovanja časa in prostora (številka: 3, 1895)
  Stanka Vraza prednjiki - Korošci! (številka: 3, 1895)
  Najnovejša ogersko-slovenska pesem (številka: 3, 1895)
  Drugi časopisi (številka: 3, 1895)
  Miklošičev prevod Mickjevičevega krimskega soneta: »Domovina." (številka: 3, 1895)
  Levstikovih zbranih spisov (številka: 3, 1895)
  Njiva (številka: 3, 1895)
  Dekličje oči (številka: 4, 1895)
  književno poročilo; Zgodovina slovenskega slovstva I. del (številka: 4, 1895)
  Češka književnost (številka: 4, 1895)
  Zakaj je v brlogu nastal nemir; Basen (številka: 4, 1895)
  Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti v Zagrebu (številka: 4, 1895)
  Zabavna knjižnica za slovensko mladino.; Urejanje in izdaja Anton Kosi . IV. zvezek. V Ljubljani 1895. Samozaložba. Natisnila Katoliška Tiskarna (številka: 4, 1895)
  Izvestja muzejskega društva za Kranjsko (številka: 4, 1895)
  Slovanske knjižnice 36. snopič (številka: 4, 1895)
  Južnoslovanski časopisi in knjige (številka: 4, 1895)
  Znameniti grobovi (številka: 4, 1895)
  Rezijanski katekizem (številka: 4, 1895)
  »Die Zeit" (številka: 4, 1895)
  Šesto letno poročilo podpornega društva za slovenske visokošolce na Dunaji (številka: 4, 1895)
  Slavische Anthologie.; In deutschen Uebersetzungen. Mit Einleitung von Gregor Krek (številka: 4, 1895)
  »Oesterreichisch-Ungarische Revue.« (številka: 4, 1895)
  Ivan pl. Zajc (številka: 4, 1895)
  Doneski k zgodovini Škofje Loke in njenega okraja (številka: 4, 1895)
  Slovensko planinska društvo (številka: 4, 1895)
  Znameniti Slovenci; 13. Joahim Košutnik (številka: 4, 1895)
  Moje srce (številka: 4, 1895)
  Čez leto dnij (številka: 4, 1895)
  Ivan Navratil (številka: 4, 1895)
  Drugi koncert »Glasbene Matice« (številka: 4, 1895)
  Poljub (številka: 4, 1895)
  Cvetje z vrtov sv. Frančiška (številka: 5, 1895)
  Razpis častnih nagrad (številka: 5, 1895)
  Jugoslovanski časopisi in knjige (številka: 5, 1895)
  Nikolaj Semenovič L^eskov; ( M. Stebnickij) (številka: 5, 1895)
  Slavische Anthologie (številka: 5, 1895)
  Histoire de l`Autriche-Hongrie, par Louis Leger; (Paris. Hachette. 1895.) (številka: 5, 1895)
  Dr. Vatroslav Oblak (številka: 5, 1895)
  Pečnak, Localchronik der Edlinge von Tüchern; Cilli 1894. Hribar (številka: 5, 1895)
  Sakuntâla (številka: 5, 1895)
  Znameniti Slovenci; 16. Bernard Hribarnik (številka: 5, 1895)
  Lovec (številka: 5, 1895)
  V pojasnilo (številka: 5, 1895)
  Smrtni klic (številka: 5, 1895)
  T.G.Masaryk, Česká otázka.; Snahy a tužby n`erodniho oborozeni. V Praze. Nákladem "Času". 1995 (številka: 5, 1895)
  Svesda treh kraljov (številka: 5, 1895)
  Pisma iz Zagreba. XXIX (številka: 5, 1895)
  Tretji koncert »Glasbene Matice« (številka: 5, 1895)
  Aleksander Sergejevič Gribojedov (številka: 5, 1895)
  Višnjeva pola (številka: 6, 1895)
  »Slovenski citrar" (številka: 6, 1895)
  Iz hrvatskih leposlovnih časopisov (številka: 6, 1895)
  »Goriška Tiskarna« (številka: 6, 1895)
  Sv. Antoniju (številka: 6, 1895)
  Slovanske knjižnice 37. snopič (številka: 6, 1895)
  Izvestij muzejskega društva za Kranjsko (številka: 6, 1895)
  Slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 6, 1895)
  Češka književnost; II. »Naše doba.« — Masarykove »Časové směry a tužby« (številka: 6, 1895)
  Potresi na Kranjskem in Primorskem (številka: 6, 1895)
  Dies irae, dies illa! (številka: 6, 1895)
  Znameniti Slovenci (številka: 6, 1895)
  Tja ne morem! (številka: 6, 1895)
  Ilustrovani modni listi skladišča dunajskih oblek (številka: 6, 1895)
  Listek; Ljubljanski potres (številka: 6, 1895)
  Kje si tí država? (številka: 6, 1895)
  Po konci gláve! (številka: 6, 1895)
  Moja svetilka (številka: 6, 1895)
  Slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 7, 1895)
  Pred zrcalom (številka: 7, 1895)
  Znameniti Slovenci; 34. Dr. Martin Virnik (Pegius, Pegeus) (številka: 7, 1895)
  Stoletnica Pavla Jos. Šafařika (številka: 7, 1895)
  Odgovor na Oblakovo oceno o I. zvezku (številka: 7, 1895)
  Opera Avguste Holm`esove (številka: 7, 1895)
  »Nada.« (številka: 7, 1895)
  Preradovičevo slavje (številka: 7, 1895)
  Gročanski rokopisni katekizem iz minolega stoletja (številka: 7, 1895)
  Prof. Andra Gavrilović (številka: 7, 1895)
  Slavina (številka: 7, 1895)
  Slovenska citrarska šola (številka: 7, 1895)
  Listek; Izbrane pesmi Funtkove (številka: 7, 1895)
  Akademijin predsednik, ki piše za kmete (številka: 7, 1895)
  Korotan (številka: 7, 1895)
  Nov srbski časopis (številka: 7, 1895)
  Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti v Zagrebu (številka: 7, 1895)
  Zore (številka: 7, 1895)
  Stoletnica Linhartove smrti (številka: 7, 1895)
  Dalmatinova »BIBLIA« v drja; Glaserja »Zgodovini slov. slovstva« (številka: 7, 1895)
  Listnica uredništva (številka: 7, 1895)
  Knjižnica za mladino (številka: 7, 1895)
  Dunajska pisma (številka: 7, 1895)
  Uskok (številka: 7, 1895)
  Zbornika »Mittheilungen des Musealvereines für Krain« (številka: 7, 1895)
  Sama svoja; Novela (številka: 7, 1895)
  Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (številka: 8, 1895)
  Znameniti Slovenci; 35. Gospodje Grimšiči (številka: 8, 1895)
  Bele noči; Sentimentalen roman. (Iz spominov sanjalca.) Ruski spisa Th. M. Dostojevskij. Poslovenil J. J. Kogej. V Gorici. Tiskala, izdala in založila »Goriška tiskarna« A. Gabršček. 1895. - (številka: 8, 1895)
  Kapelica na Friškovcu (številka: 8, 1895)
  Dunajska pisma II (številka: 8, 1895)
  Rešiteljica sužnjeva; Balada (številka: 8, 1895)
  Odbor pisateljskega društva (številka: 8, 1895)
  Knjižnica za mladino (številka: 8, 1895)
  Usoda ka-li (številka: 8, 1895)
  »Šolskih izvestij.« (številka: 8, 1895)
  Slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 8, 1895)
  Slovanske knjižnice (številka: 8, 1895)
  Angleške krožeče knjižnice (številka: 8, 1895)
  V zaporu (številka: 9, 1895)
  Matija Kunc (številka: 9, 1895)
  Slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 9, 1895)
  Krempljeva slavnost (številka: 9, 1895)
  Slovanska knjižnica (številka: 9, 1895)
  Elegija (številka: 9, 1895)
  Slovenskim kmetom v poduk in prevdarek.; Poleg Dra. Ingwer-ja za Slovence priredil M.T. =Rok Drofenik ?. - 1985. Založil in prodaja Rok Drofenik v Celji. Tiskal J. Rakusch V Celji (številka: 9, 1895)
  Vodnikova koča (številka: 9, 1895)
  Archiv für slavische Philologie; Siebzehnter Band. Erster und zweites Heft. Berlin 1895 (številka: 9, 1895)
  Vodnik kot turist (številka: 9, 1895)
  Srbi i Hrvati; Napisao dr. Milovan Gj. Milovanović. Beograd. Parna radikalna štamparija 1895 (številka: 9, 1895)
  Planinska molitev (številka: 9, 1895)
  Slovensko-angleška slovnica; Spisal Peter Jos. Jeram. Založila in tiskala tiskarna »Amerikanskega Slovenca«. 1895. Tower, Minn. U. S. America (številka: 9, 1895)
  »Cesta kolem světa.« (številka: 9, 1895)
  Listnica uredništva (številka: 9, 1895)
  Nesreča (številka: 9, 1895)
  Šolskih izvestij (številka: 9, 1895)
  Ob grobu tiranovem; Romanca (številka: 9, 1895)
  Dunajska pisma. III (številka: 9, 1895)
  Dunajska pisma. IV (številka: 11, 1895)
  Občni zbor slov. pisateljskega podpornega društva (številka: 11, 1895)
  Pesnik Josip Pagliaruzzi-Krilan (številka: 11, 1895)
  Ob novini 1844 (številka: 11, 1895)
  Venceslav Mařik (številka: 11, 1895)
  Nove pesmi Gregorčičeve, objavljene v srbsko-hrvaškem listu (številka: 11, 1895)
  Zbrani spisi Pavline Pajkove.; Drugi zvezek. v Celji, 1895. Tiskal, izdal in založil Dragotin Hribar v Celji (številka: 11, 1895)
  Listnica uredništva (številka: 11, 1895)
  Kaj je hujše? (številka: 11, 1895)
  Vodiški samotar (številka: 11, 1895)
  Listek; Novi grobovi (številka: 11, 1895)
  Smrt kneza Olega (številka: 11, 1895)
  Poslednji žarki (številka: 11, 1895)
  Knjižnica za mladino (številka: 11, 1895)
  Samski spomini (številka: 11, 1895)
  Giontinijeva knjigarnica (številka: 11, 1895)
  Pisma o književnosti u Slovenaca; Napisao prof. Andra Gavrilović. U Beogradu. Štamparija Petra K. Tanaskovića do delijske česme. 1895 (številka: 11, 1895)
  Strelec (številka: 11, 1895)
  Listek; Knjižnica za mladino (številka: 11, 1895)
  »Ki« V Prešernovih pesmih (številka: 11, 1895)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1895)
  Vtiski z narodopisne razstave češkoslovanske (številka: 11, 1895)
  Archiv für slavische Philologie, XVII. Band, 3. in 4. Heft (številka: 11, 1895)
  Znameniti Slovenci; 42. Dr. Aldobrand Jakob Košak (številka: 11, 1895)
  Bajramska legenda (številka: 11, 1895)
  Delo.; List za nauku, književnost i društveni život. Godina druga. Urednik dr. M. Gj. Milovanović. Beograd (številka: 11, 1895)
  Nove muzikalije (številka: 11, 1895)
  Odlomki iz narodnega gospodarstva.; Spisal Anton Kupljen. V Ljubljani 1895. - Samozaložba. - Tisek R. Milič-eve tiskarne (številka: 11, 1895)
  Čuvajmo svoje prastarine (številka: 11, 1895)
  Nekaj opazk k dr. Glaserja" "Odgovoru" (številka: 12, 1895)
  Poleti, ko so lepi dnevi (številka: 12, 1895)
 16. 1896
   232

  številka: 1 (1896)
  številka: 2 (1896)
  številka: 3 (1896)
  številka: 4 (1896)
  številka: 5 (1896)
  številka: 6 (1896)
  številka: 7 (1896)
  številka: 8 (1896)
  številka: 9 (1896)
  številka: 10 (1896)
  številka: 11 (1896)
  številka: 12 (1896)
  Helena (številka: 1, 1896)
  Sveti ogenj; Perzijska legenda (številka: 1, 1896)
  Dušne borbe (številka: 1, 1896)
  Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (številka: 1, 1896)
  Carigrad (številka: 1, 1896)
  Ilustrovani narodni koledar za prestopno leto. Leto VIII.; Uredil in izdal Dragotin Hribar (številka: 1, 1896)
  Kakó je bilo (številka: 1, 1896)
  Mittheilungen des Musealvereines für Krain (številka: 1, 1896)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1896)
  Životopisni obrazi iz obsega obrta, umetnosti in industrije (številka: 1, 1896)
  Slovanska knjižnica (številka: 1, 1896)
  Družba sv. Mohorja (številka: 1, 1896)
  Dunajska pisma. V (številka: 1, 1896)
  Materino srce (številka: 1, 1896)
  Znameniti Slovenci; 52. Anton Špendal (Spendou) (številka: 1, 1896)
  Na plesu (številka: 1, 1896)
  V krvi; Perzijska legenda (številka: 1, 1896)
  Domača vzgoja.; Slovenskim materam, vzgojiteljicam, učiteljicam, vzgojiteljem in učiteljem po najboljših virih spisal Jakob Dimnik. Izdalo in založilo »Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta v Ljubljani«. — V Ljubljani 1895. — Tiskarna Rud. Milič-eva (številka: 1, 1896)
  Koledar za prestopno leto 1896; Veljaven sosebno v goriški nadškofiji. II. letnik. V Gorici. Nat., izdala in založila »Goriška tiskarna« A. Gabršček. 1895 (številka: 1, 1896)
  + Dr. Bogoslav Šulek (številka: 1, 1896)
  Knjižnica za mladino (številka: 1, 1896)
  Dela po narodopisni razstavi češkoslovanski (številka: 1, 1896)
  Tadej Kosciuško (številka: 1, 1896)
  Slovanska knjižnica (številka: 2, 1896)
  Die Slovenen und das österreichische Verfassungswerk von 1848/9; Von Prof. J. Apih (številka: 2, 1896)
  Podpornega društva za slovenske visokošolce na Dunaji, ustanovljenega l.1888. o vladarski štiridesetletnici Njegova Veličastna cesarja Frančiška Jožefa I., sedmo letno poročilo.; Na Dunaji 1895. Izdalo in založilo društvo (številka: 2, 1896)
  Sneg (številka: 2, 1896)
  Prešernova nova izdaja (številka: 2, 1896)
  Materialien zur sudslavischen Dialektologie und Ethnographie. I. Resianische Texte, gesammelt in den JJ. 1872, 1873 und 1877, geordnet und übersetzt von J. Baudouin de Courtenay. Nebst Beilagen von Ella von Schoultz-Adaiewski. St. Petersburg, 1895 (številka: 2, 1896)
  Matice hrvaške knjige za l. 1895 (številka: 2, 1896)
  Pisma iz Zagreba. XXX (številka: 2, 1896)
  Prešernovih treh nemških sonetov slovenski prevod (številka: 2, 1896)
  Narodna pesem (številka: 2, 1896)
  Nova protestantovska knjiga (številka: 2, 1896)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1896)
  Listnica uredništva (številka: 2, 1896)
  Iz pesmarice neznanega siromaka (številka: 2, 1896)
  Cvetica (številka: 2, 1896)
  Dr. Fran Celestin (številka: 2, 1896)
  Slovenska Matica (številka: 2, 1896)
  Lekcii po slavjanskomu jazykoznanju Timofea Florinskago (številka: 2, 1896)
  Vabilo k družbi sv. Mohorja (številka: 2, 1896)
  Slovanske knjižnice (številka: 3, 1896)
  Slovensko gledališče (številka: 3, 1896)
  »Ilirija oživljena« v francoskem prevodu (številka: 3, 1896)
  Zeitschrift für österreichische Volkskunde (številka: 3, 1896)
  Socijalist!; Slika iz delavskega življenja (številka: 3, 1896)
  Doslej neznan rokopis Jenkovih pesmi (številka: 3, 1896)
  Velikorusskija narodnyja pjesni (številka: 3, 1896)
  »Domače pesmi.« (številka: 3, 1896)
  Hrvatska stenografija (sustav Gabelsbergerov); Priredio Franjo Magdić. Treće preradjeno izdanje. Zagreb, 1895. Autotipografski tisak Jul. Hühna u Zagrebu (številka: 3, 1896)
  Knjižnice za mladino snopič 12 (številka: 3, 1896)
  Knjige Matice hrvatske (številka: 3, 1896)
  Hrvaško protestantovsko sv. pismo v latinici (številka: 3, 1896)
  Elzejev spis o slovenskem protestantovskem slovstvu (številka: 3, 1896)
  A. Gangl (številka: 3, 1896)
  »Slovenske Matice« knjige (številka: 3, 1896)
  Slovenska pesmarica (številka: 3, 1896)
  Dva koncerta »Glasbene Matice« (številka: 4, 1896)
  Slovensko gledališče (številka: 4, 1896)
  Kumičić Evgenij; Urota Zrinsko-Franko- panska (številka: 4, 1896)
  Nad nama cvetoči kostanj (številka: 4, 1896)
  Ptici (številka: 4, 1896)
  Zabavna knjižnica za slovensko mladino.; v zvezek (številka: 4, 1896)
  Majka u rada za Boga i Hrvatsku ili dar hrvatskim ženam poklanja Ivan Nep. Jemeršić (številka: 4, 1896)
  Sultanove sandale (številka: 4, 1896)
  Zabavna knjižnica (številka: 4, 1896)
  Obnarodimo še nekaj (številka: 4, 1896)
  Vstajenje Kristusovo. Ploskvorezba Alojzija Progarja (številka: 4, 1896)
  Skala v Savini (številka: 4, 1896)
  Dunaj v zgodovini slovenskega slovstva (številka: 4, 1896)
  Kameneni dež (številka: 4, 1896)
  Znameniti Slovenci; 57. Valentin Črne (številka: 4, 1896)
  Planinski cvet (številka: 4, 1896)
  Slovensko gledališče (številka: 5, 1896)
  Ilustrovana izdaja Jenkovih pesmi (številka: 5, 1896)
  Listnica uredništva (številka: 5, 1896)
  Popravki k članku »Dunaj zgodovini slovenskega slovstva« (številka: 5, 1896)
  »Lublani.«; Čeští spisovatelé Slovincům. Spořadal Jaroslav Vrchlický. Ve slovanske Praze. Tiskem E. Beauforta. Nakladem vlastnim. 1896 (številka: 5, 1896)
  Knezova knjižnica (številka: 5, 1896)
  Srečavanja (številka: 5, 1896)
  Dunajska pisma Konec! Vl.pismo (številka: 5, 1896)
  Zgodovina slovenskega slovstva (številka: 5, 1896)
  Knjižnice za mladino (številka: 5, 1896)
  »Glasbena Matica« na Dunaju (številka: 5, 1896)
  Šolska družba sv. Cirila in Metoda (številka: 5, 1896)
  Slovanske knjižnice je izšel snopič 48.—49 (številka: 5, 1896)
  Na blejskem otoku (številka: 5, 1896)
  Fotografovanje supraselskega rokopisa (številka: 5, 1896)
  Vem (številka: 5, 1896)
  Dr. Vatroslav Oblak (številka: 5, 1896)
  Zadnje dunajsko pismo! (številka: 5, 1896)
  Sirota (številka: 5, 1896)
  Hrast (številka: 5, 1896)
  Biser — ljubav zlasti za Slovane (številka: 5, 1896)
  Drei Vorträge über die ethnographische Ausstellung in Prag. 1895 (številka: 6, 1896)
  O pokojnem V. Oblaku (številka: 6, 1896)
  Šaljivi Slovenec (številka: 6, 1896)
  Monsignore Luka Jeran (številka: 6, 1896)
  Slike in sličice iz življenja (številka: 6, 1896)
  Pomladanski odmevi, pesmi za sopran, alt, tenor in bas, uglasbil Janez Laharnar. - (številka: 6, 1896)
  Popravek (številka: 6, 1896)
  V pojasnilo (številka: 6, 1896)
  Slovenske narodne pesmi (številka: 6, 1896)
  Nadvojvoda Karol Ludovik (številka: 6, 1896)
  Soneti (številka: 6, 1896)
  Pouk v igranji na citrah, sestavil Fran Sal. Koželjski =F. Korun, II. zvezek.; Založila L. Schwentnerjeva knjigarna v Brežicah ob Savi. - (številka: 6, 1896)
  Jenko v novi izdaji (številka: 6, 1896)
  Josip Škofic (številka: 6, 1896)
  Upori gorenjskih kmetov v 17. in 18.stoletju.; Po arhivskih virih spisal - (številka: 6, 1896)
  Zemljevid kamniškega okraja (številka: 6, 1896)
  Hrvaških narodnih pesmi prva knjiga (številka: 6, 1896)
  Umetniško potovanje po Italiji; Odlomki iz prijateljevih pisem. Priobčuje V. H--z. = V. Holz (številka: 6, 1896)
  Vrabci (številka: 7, 1896)
  Žanjica (številka: 7, 1896)
  Iz naroda in o narodu (številka: 7, 1896)
  Dela pesnika Josipa Pagliaruzzija (Krilana) (številka: 7, 1896)
  Narodna vzgoja.; Slovenskemu narodu spisal Josip Ciperle. Izdalo »Slovensko učiteljsko društvo v Ljubljani« kot V. zvezek »Pedagogiške knjižnice«. V Ljubljani. 1896. Tiskala R. Miličeva tiskarna (številka: 7, 1896)
  Najcenejša in najhitrejša obnovitev opustočenih vinogradov; Spisal Frančišek Gombač. V Ljubljani 1896. Tisk J. Blasnika naslednikov. Založil deželni odbor kranjski (številka: 7, 1896)
  Prošnja (številka: 7, 1896)
  Dr. Benjamina Ipavca nova skladba: Nezakonska mati (številka: 7, 1896)
  Znameniti Slovenci; 62. Dr. Janez Frančišek Papler (številka: 7, 1896)
  Praktische Philosophie; Ein Hilfsbuch für öffentliche und private Erziehung. Von Dr. Johann Pajk. Wien. Im Selbstverlage des Verfassers. 1896 (številka: 7, 1896)
  Občni zbor »Matice Slovenske« za leto 1895 (številka: 7, 1896)
  Še nekaj pojasnila (številka: 7, 1896)
  Najnovejše kiparsko delo Alojzija Gangla (številka: 7, 1896)
  Anton Nedvěd (številka: 7, 1896)
  V katedrali (številka: 7, 1896)
  Na svatbenem potovanju; Balada (številka: 7, 1896)
  Izvestij Muzejskega društva za Kranjsko letnika VI; sešitka I in II (številka: 7, 1896)
  V izjasnenje in utrjenje (številka: 7, 1896)
  Tja na križec (številka: 7, 1896)
  Ribič; beneška narodna balada (številka: 7, 1896)
  Smrti (številka: 7, 1896)
  Dve noči; Romanca (številka: 7, 1896)
  Slovanska knjižnica (številka: 7, 1896)
  Na ,otčevem grobu (številka: 7, 1896)
  Moderni suženj (številka: 8, 1896)
  Prešernovega soneta nemški prevod (številka: 8, 1896)
  Sibirska železnica (številka: 8, 1896)
  Podporno društvo za slovenske visokošolce na Dunaju (številka: 8, 1896)
  Listnica uredništva (številka: 8, 1896)
  Trnje in lavor (številka: 8, 1896)
  Pomladni spomin (številka: 8, 1896)
  Njena pisma (številka: 8, 1896)
  Lirske in epske poezije; Napisal A. Aškerc (številka: 8, 1896)
  Je li vse prastarima? (številka: 8, 1896)
  Deželni zbor goriški; Prvo zasedanje leta 1895.—96. (Važniši predlogi, sklepi, interpelacije in govori.) Izdalo slov. narodno politično društvo »Sloga«. Tisk. in zal. »Goriška tiskarna« A. Gabršček. 1896 (številka: 8, 1896)
  Še nekaj glede jezika v Stritar-Jurčičevi izdaji Prešernovih »Poezij« (številka: 8, 1896)
  Znameniti Slovenci; 68. Gospodje (Gačnik — Kačnik) (številka: 8, 1896)
  Jagićevega zbornika (številka: 8, 1896)
  Planinski vestnik (številka: 8, 1896)
  Nekdo (številka: 8, 1896)
  Izvestij Muzejskega društva za Kranjsko letnika VI. sešitek drugi (številka: 8, 1896)
  »Pedagogiško društva« v Krškem (številka: 8, 1896)
  Šolskih letnih poročil (številka: 8, 1896)
  Materino delo za Boga in domovino (številka: 8, 1896)
  Slovenska »CERKOVNA ORDNINGA« (številka: 8, 1896)
  Knjižnice za mladino snopič 17.-18 (številka: 8, 1896)
  Železničarji in socijalna demokracija; Spisal dr. V. Ellenbogen, založila "Delavca" (številka: 8, 1896)
  Prešernovih štirih nemških sonetov slovenski prevod (številka: 8, 1896)
  Letno izvestje c. kr. obrtnih strokovnih šol.; (Strokovna šola za obdelovanje lesa z javno risarsko šolo in strokovna šola za umetna vezenje in čipkarstvo) v Ljubljani v šolskem letu 1895./96. Na svetlo dal c. kr. direktor Ivan Šubic. V Ljubljani 1896. Založili c. kr. obrtni strokovni šoli. Natisnila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (številka: 9, 1896)
  Knjižnice za mladino (številka: 9, 1896)
  Prelep dogodek je osrečil vaju (številka: 9, 1896)
  Prevara; Idila (številka: 9, 1896)
  Znameniti Slovenci; 78. Jožef Vršič (številka: 9, 1896)
  Brankovo kolo (številka: 9, 1896)
  Dr. I. Tavčarja zbrane spise (številka: 9, 1896)
  Materino delo za Boga in domovino; Hrvaški spisal Ivan Nep. Jemeršič. S pisateljevim dovoljenjem po tretji izdaji (številka: 9, 1896)
  Pedagogiški letnik.VI. tečaj 1896 (številka: 9, 1896)
  Planinskega Vestnika (številka: 9, 1896)
  Listnica uredništva (številka: 9, 1896)
  Nova slovenska učila za zemljepisni pouk (številka: 9, 1896)
  Kmetiška ljubezen (številka: 9, 1896)
  Izvestij zadnji,VI. letnika 3. sešitek (številka: 9, 1896)
  Zbornika »Mittheilungen« (številka: 9, 1896)
  Ne boj se več (številka: 9, 1896)
  Mladi mornar (številka: 9, 1896)
  Zora II. letnik, 2. zvezek (številka: 9, 1896)
  Spomenik D. Trstenjaku (številka: 9, 1896)
  Še enkrat Fischerjeva izdaja Fr. Prešerna (številka: 9, 1896)
  Palinur (številka: 9, 1896)
  Gojitev opere in operete v Slovencih (številka: 9, 1896)
  Vida (številka: 11, 1896)
  Azrael (številka: 11, 1896)
  Nekrolog. + Dr. Vatroslav Oblak (številka: 11, 1896)
  Prešeren v šolah (številka: 11, 1896)
  Listnica uredništva (številka: 11, 1896)
  Svetcu o 70-letnici (številka: 11, 1896)
  Josip Pagliaruzzi-Krilan (številka: 11, 1896)
  Knjižnica za mladino (številka: 11, 1896)
  Pesem (številka: 11, 1896)
  Herbard X. Turjaški. (1613— 1669.) - 1896 (številka: 11, 1896)
  Slovenka (številka: 11, 1896)
  Pesem (številka: 11, 1896)
  Tri narodne slavnosti (številka: 11, 1896)
  Nasvet o nedeljskih popoldanskih gledaliških predstavah (številka: 11, 1896)
  Prof. Šime Ljubić+ (številka: 11, 1896)
  Die Literatur zum hundertjährigen Jubiläum P.J. Šafařik&39;s .M. Murko; (Ponatisk iz "Arch. f. slav. Philologie") (številka: 11, 1896)
  »Archiv für slavische Philologie." (številka: 11, 1896)
  Poziv slovenskim skladateljem (številka: 11, 1896)
  Portretne karikature (številka: 11, 1896)
  Anton Aškerc (številka: 11, 1896)
  Svetcu o 70-letnici (številka: 11, 1896)
  Faustissime nozze Clodig-Herzen (številka: 11, 1896)
  Knjige družbe sv. Mohorja za I. 1897 (številka: 11, 1896)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1896)
  Matica Hrvatska (številka: 11, 1896)
  Svetčeva slavnost (številka: 11, 1896)
  Vzor (številka: 11, 1896)
  O novih slovstvenih strujah v Slovencih (številka: 11, 1896)
  Poziv na naročbo uglasbenih, zlasti mladinskih pesmi (številka: 11, 1896)
  Knjižnica za mladino (številka: 11, 1896)
  Najnovejše struje v slovenskem slovstvu (številka: 11, 1896)
  Novi slovenski operi (številka: 11, 1896)
  Zunaj (številka: 11, 1896)
  Pesem o zvestobi (številka: 11, 1896)
  Posvečenje (številka: 12, 1896)
  Svetec Podgorski v slovenskem slovstvu (številka: 12, 1896)
  Alfred Jensen, švedski pisatelj, je izdal prvi del knjige "Slavia", ki je izšel v Stocholmu pri Albertu Bounieru (številka: 5, 1896)
 17. 1897
   217

  številka: 1 (1897)
  številka: 2 (1897)
  številka: 3 (1897)
  številka: 4 (1897)
  številka: 5 (1897)
  številka: 6 (1897)
  številka: 7 (1897)
  številka: 8 (1897)
  številka: 9 (1897)
  številka: 10 (1897)
  številka: 11 (1897)
  številka: 12 (1897)
  Nadpevanka (številka: 1, 1897)
  Slovenske večernice (številka: 1, 1897)
  Povesti dr. Ivana Tavčarja (številka: 1, 1897)
  Donesek k slovenski bibliografiji (številka: 1, 1897)
  Romanca (številka: 1, 1897)
  Slovo (številka: 1, 1897)
  Salonska knjižnica (številka: 1, 1897)
  Dr. V. Oblak v Macedoniji.; Priobčil Fr. Vidic (številka: 1, 1897)
  Fran. Koledar družbe sv. Mohorja navadno leto 1897 (številka: 1, 1897)
  Amori e nozze; Intorna al Montenegro, spisal Domenica Ciámpoli. Dalla nuova Antalagia, Vol. LXV., Serie IV. Roma, Forzani e C., 1896 (številka: 1, 1897)
  Aškerc — častni član »Triglava« (številka: 1, 1897)
  List za listom (številka: 1, 1897)
  Formularius (številka: 1, 1897)
  Abdul Slavožlok pa Kara Besedavelj (številka: 1, 1897)
  Josip Stritar (številka: 1, 1897)
  Divina Maiestas Verbi incarnati Domini et Salvatoris nostri Jesu Christi elucidata ex libris novi testamenti.; Selectio facta per Mich. Lendovšek. Graecii 1897. Typis et sumptibus »Styriae« (številka: 1, 1897)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1897)
  Za služboj (številka: 1, 1897)
  O prevodih iz slovenščine v nemščina (številka: 1, 1897)
  Delavčeva pesem o premogu (številka: 1, 1897)
  Dekadenca, nova literarna smer (številka: 1, 1897)
  Kam plovemo (številka: 1, 1897)
  Spominski listi Prešernovi (številka: 1, 1897)
  Pavliha na Jutrovem (številka: 1, 1897)
  Bodoča izdaja Prešernovih poezij (številka: 2, 1897)
  Ob slovesu (številka: 2, 1897)
  Pripovedke iz avstrijske zgodovine; Nabral in priredil Jak. Dimnik. Tiskal in založil R. Milic v Ljubljani. 1896 (številka: 2, 1897)
  Čebelarju (številka: 2, 1897)
  Venec slovanskih povestij (številka: 2, 1897)
  V mraku (številka: 2, 1897)
  Spomin ob Savi (številka: 2, 1897)
  Zvečer (številka: 2, 1897)
  Pod streho (številka: 2, 1897)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1897)
  Essehrin kip (številka: 2, 1897)
  Aus fremden Zungen; Eine Halbmonatsschrift (številka: 2, 1897)
  Prevod Prešernovega nemškega soneta korni volkovi (številka: 2, 1897)
  Slovanska knjižnica (številka: 2, 1897)
  Dom in Svet (številka: 2, 1897)
  Ilustrovani narodni koledar. 1897. Leto IX.; Uredil in izdal Dragotin Hribar (številka: 2, 1897)
  Prof. Jožef Borghi + (številka: 2, 1897)
  »Materine sanje" (številka: 2, 1897)
  Prešernova Labodnica (številka: 2, 1897)
  Frančišek baron Trenk, vodja pandurjev (številka: 2, 1897)
  Listnica uredništva (številka: 2, 1897)
  Deutsche Einflüsse auf die Anfange der böhmischen Romantik.; Mit einem Anhang: Kollár in Jena und beim Wartburgfest (številka: 3, 1897)
  Slovensko gledališče (številka: 3, 1897)
  Samosvoje mesto Trst in mejna grofija Istra; Spisal Simon Rutar. I. snopič. Ljubljana 1896. Izdala Matica slovenska (številka: 3, 1897)
  Slovenske narodne pesmi; Uredil dr. K. Štrekelj. V Ljubljani 1896. II. snopič. Izdala in založila »Slovenska Matica« (številka: 3, 1897)
  Nirvana! (številka: 3, 1897)
  Slovanski Svet (številka: 3, 1897)
  Ljubezen in rodoljubje (številka: 3, 1897)
  Frisinké památki; Jich vznik a význam v slovanském písemnictví. Podává dr.Václav Vondrák. V Praze. Nákladem »České akademie pro vědy, slovesnost a umění«.1896 (številka: 3, 1897)
  Prešernova pesem o povodnem možu (številka: 3, 1897)
  Ahasver pod križem (številka: 3, 1897)
  Prvi početki ruskega romana (številka: 3, 1897)
  G. Ivan Zajec (številka: 4, 1897)
  Schubertova kompetencija za Ljubljano (številka: 4, 1897)
  Knjige »Matice hrvatske«« (številka: 4, 1897)
  Zeitschrift für österreichische Volkskunde (številka: 4, 1897)
  Prešeren v švedščini! (številka: 4, 1897)
  Slovenska opera (številka: 4, 1897)
  »Glasbene Matice« koncerti in glasbeni večeri (številka: 4, 1897)
  Ilustrovani Prešeren (številka: 4, 1897)
  Muzikalije »Glasbene Matice«, izdane za leto 1896; Anton Foerster: Pet samospevov, Fran Gerbič: Trije dvospevi, Stanko Pirnat: Vzpomladna pesem (številka: 4, 1897)
  Bohinjski Savi (številka: 4, 1897)
  Slovensko gledališče (številka: 4, 1897)
  Vzdihljaji (številka: 4, 1897)
  Slike (številka: 4, 1897)
  »Ksenija«, slovenska opera V. Parme (številka: 4, 1897)
  Matija Valjavec (številka: 4, 1897)
  Die ersten Schritte des russischen Romans; Habilitations-Vortrag, gehalten an der philosophischen Facultät der k. k. Wiener. Universität in Wien. Von Dr. M. Murko. Wien, 1897. Im Selbstverlag des Verfassers (številka: 4, 1897)
  La bella Gina (številka: 4, 1897)
  Narodopisné museum českoslovanské v Praze (številka: 4, 1897)
  Pesem (številka: 4, 1897)
  Error typi (številka: 4, 1897)
  Macedonische Studien (številka: 4, 1897)
  Domu (številka: 4, 1897)
  Zgodovina slovenskega slovstva (številka: 5, 1897)
  Hrvaški in srbski leposlovni listi (številka: 5, 1897)
  La loi du Vinodol; Traduite etannotée par Jules Preux. Paris 1897 (številka: 5, 1897)
  Maj (številka: 5, 1897)
  Kneževska črnogorska biblioteka in muzej na Cetinju (številka: 5, 1897)
  Plagijatovstvo (številka: 5, 1897)
  Slovensko gledališče (številka: 5, 1897)
  Podgorska svetnica (številka: 5, 1897)
  Smiljana, hrvatska opera u dva čina (številka: 5, 1897)
  Bodoča izdaja Prešernovih poezij (številka: 5, 1897)
  Mara Rendića.; Črtica iz Bosne (številka: 5, 1897)
  Poslednji plemiči Gotali; Tragedija u pet čina (številka: 5, 1897)
  »Bračne pesme.« (številka: 5, 1897)
  Karol Hoffmeister : O mraku; Pesmi za srednji glas s spremljevanjem klavirja. Založil L. Schwentner (številka: 5, 1897)
  Hrvaško deželno gledališče v Zagrebu (številka: 5, 1897)
  Pastirjeva tožba (številka: 5, 1897)
  Dr. Ivan Črnčić (številka: 5, 1897)
  Pisma iz Zagreba; XXXI (številka: 5, 1897)
  Pesme o kraljeviču Marku (številka: 5, 1897)
  Leto 1897. v srbski književnosti (številka: 5, 1897)
  Primorkinje; Spjevao Rikard Katalinić- Jeretov. Zadar 1897. Vlastitom nakladom (številka: 6, 1897)
  Bog i Hrvatska (številka: 6, 1897)
  Oesterreichisch-Ungarische Revue (številka: 6, 1897)
  Glasbene Matice koncerti in glasbeni večeri (številka: 6, 1897)
  Slovanska knjižnica (številka: 6, 1897)
  Hrvatska misao; U Zlatnom Pragu. Godina I. Uredjuje Franjo Hlavaček (številka: 6, 1897)
  Smetanova opera »Hubička« (»Poljub«) (številka: 6, 1897)
  Še nekoliko besed o Prešernovem sonetu »Chorwölfe« (številka: 6, 1897)
  Listnica uredništva (številka: 6, 1897)
  Iz vsakdanjosti (številka: 6, 1897)
  K »Slovenski čitanki za Nemce« (številka: 6, 1897)
  Bosanska pošta; List za politiku i narodno gospodarstvo.Sarajevo (številka: 6, 1897)
  Die Zeit (številka: 6, 1897)
  »Matica hrvatska.« (številka: 6, 1897)
  V narodnem »srpskem pozorištu« v Belgradu (številka: 6, 1897)
  Schubertova kompetencija za Ljubljano (številka: 6, 1897)
  Veš-li? (številka: 6, 1897)
  Slovansko pevsko društvo na Dunaju (številka: 6, 1897)
  Vzor (številka: 6, 1897)
  Povejte (številka: 6, 1897)
  K Prešernovi pesmi o povodnem možu (številka: 6, 1897)
  Agramer Tagblatt (številka: 7, 1897)
  Kres (številka: 7, 1897)
  Slovenske umotvorine v prevodih (številka: 7, 1897)
  llija Okrugić Sremac (številka: 7, 1897)
  Take s (številka: 7, 1897)
  Slovanska knjižnica (številka: 7, 1897)
  Doprsni kip Friderika Barage (številka: 7, 1897)
  Drugo berilo in slovnica za obče ljudske šole; Sestavila M.Josin in E. Gangl. Tiskala in založila Ign. pl. Kleinmayr in Fed. Bambergova tiskarna. 1897 (številka: 7, 1897)
  Par opazk o gledališki kritiki »Zvonovi" (številka: 7, 1897)
  Zgodovina slovenskega slovstva III (številka: 7, 1897)
  Beneška romanca (številka: 7, 1897)
  »V zemljiški knjigi.« (številka: 7, 1897)
  Truhelka dr. Ćiro.; Slavonski banovci. (Prinos hrvatskoj numismatici.) Napisao dr. Ć. T. Sarajevo. Zemaljska štamparija. 1897 (številka: 7, 1897)
  Izprehod po velikem mestu (številka: 7, 1897)
  Moj sen (številka: 7, 1897)
  Romantika v Slovanih (številka: 7, 1897)
  Vihar (številka: 7, 1897)
  Sebastian Kneipp (številka: 7, 1897)
  Deutsch-slovenisches Wörterbuchlein zum Gebrauche beim Unterrichte in den weiblichen Handarbeiten an Volksschulen mit slovenischer Unterrichtssprache; Verfasst von H. Schreiner und Dr. J. Bezjak — Marburg 1897. Im Selbstverlage. — Druck der St. Cyrillus-Buchdruckerei in Marburg (številka: 7, 1897)
  Josip Karol Tertnik (številka: 7, 1897)
  Občni zbor Slovenske Matice (številka: 7, 1897)
  Dva Prešernova nagrobna napisa iz nemščine poslovenjena (številka: 7, 1897)
  Miklošič in dr. M. Fesl (številka: 8, 1897)
  »Towarzystwo ludoznawcze.« (številka: 8, 1897)
  O stoletnici Vodnikovih »Lublanskih Noviz«; Spisal in izdal v prid družbi sv. Cirila in metoda v Ljubljani, 1897.Založil izdajatelj (številka: 8, 1897)
  Ivan Pintar + (številka: 8, 1897)
  Srednješolskih izvestij (številka: 8, 1897)
  Zimska idila (številka: 8, 1897)
  Na studencu (številka: 8, 1897)
  Nekoliko o tobaku in kaji (številka: 8, 1897)
  Škof (številka: 8, 1897)
  Veteris testamenti prophetarum interpretatio istrodalmatica saeculi XVI.; adiuvante academiae litterarum caesareae Vindobonensis liberalitate edidit V. Jagić.; (Vsihprorokov stumačenje hrvatsko.) (številka: 8, 1897)
  Janko Kersnik (številka: 8, 1897)
  Slovenski junak (številka: 8, 1897)
  Poezije (številka: 8, 1897)
  Listnica uredništva (številka: 9, 1897)
  Narodna pesem (številka: 9, 1897)
  Tako (številka: 9, 1897)
  Sonet (številka: 9, 1897)
  Dr.Fridtjof Nansen: »Na severní točnu« i. t. d.; (»Na severni tečaj"). Český překlad rediguje dr. Jiří Guth (številka: 9, 1897)
  »Naš dom.«; Zbirka povesti, pesmi in narodnega blaga, zanimivosti i. t. ,d. — II. zvezek. »Zadnji grof celjski.« in E.Murik, »Iskalci biserov na otoku Sv. Duha«. — V Celju 1897 (številka: 9, 1897)
  Smrt (številka: 9, 1897)
  Knjižnica za mladino (številka: 9, 1897)
  »Kratka slovnica ruskega jezika."; Sestavil M. M. Hostnik in »Ročni rusko-slovenski slovar«. Sestavil M. M. Hostnik (številka: 9, 1897)
  Drugo berilo in slovnica za obče ljudske šole; Sestavila M. Josin in E. Gangl. — V Ljubljani. Tiskala in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg. 1897 (številka: 9, 1897)
  Janko Kersnik; Prijateljski spomini (številka: 9, 1897)
  Zabavne knjižnice (številka: 9, 1897)
  Gedichte von Franz Prešeren; Aus dem Slovenischen von Alois Rudolf (številka: 9, 1897)
  IzvestJa Muzejskega društva za Kranjsko (številka: 9, 1897)
  Slovanska knjižnica (številka: 9, 1897)
  Ženitna ponudba (številka: 9, 1897)
  Pisateljski shod (številka: 9, 1897)
  Mittheilungen des Musealvereines für Krain (številka: 11, 1897)
  Prenos Kopitarjevih zemeljskih ostankov (številka: 11, 1897)
  »Dalibor« v dunajski dvorni operi (številka: 11, 1897)
  »Dalibor" (številka: 11, 1897)
  Salonska knjižnica (številka: 11, 1897)
  Ribič (številka: 11, 1897)
  Idrijski rudnik.; Ob štiristoletnici njegove najdbe (številka: 11, 1897)
  Salonske knjižnice I. zvezek (številka: 11, 1897)
  Gledališka pisma (številka: 11, 1897)
  Listnica uredništva (številka: 11, 1897)
  Jugoslovenska akademija znanosti in umetnosti v Zagrebu (številka: 11, 1897)
  Pesem (številka: 11, 1897)
  Redivivus S. Gregorčiču (številka: 11, 1897)
  Prenos Vukovih posmrtnih ostankov z Dunaja v Belgrad (številka: 11, 1897)
  Spominščica o Kopitarju (številka: 11, 1897)
  Pesem (številka: 11, 1897)
  Masaryk — slovanski filozof (številka: 11, 1897)
  »Iz luči in teme« (številka: 11, 1897)
  Novih knjižnih pošiljatev (številka: 11, 1897)
  Boginja Živa in Bogomila nje svečenica (številka: 11, 1897)
  Kopitarjeva slavnost na Dunaju in v Ljubljani (številka: 11, 1897)
  »Dekameron.« (številka: 11, 1897)
  Mittheilungen des Musealvereines für Krain (številka: 11, 1897)
  Češki »Literární Listy«; (XVIII., str. 274.) Posl. A. Dermota (številka: 11, 1897)
  Deutsches Lesebuch für die 1. und 2.; Classe sloyenisch-utraquistischer Mittelschulen und verwandter Lehranstalten. Herausgegeben von Anton Štritof. — Wien. Im kaiserlich-königlichen Schulbücher- Verlage 1897 (številka: 12, 1897)
  Koledar družbe sv. Mohorja za leto 1898 (številka: 12, 1897)
  Prof. S. Rutar (številka: 12, 1897)
  Viktor Parma (številka: 12, 1897)
  Glede Lendovšekovega-Štritofovega »Slovenskega berila za Nemce" (številka: 12, 1897)
  Gg. pisateljem in založnikom knjig (številka: 12, 1897)
  Družbe sv. Mohorja (številka: 12, 1897)
  Vasilij Vereščagin (številka: 12, 1897)
  Dvořakov oratorij » sv. Ludmila " (številka: 12, 1897)
  Tvoje oko (številka: 12, 1897)
 18. 1898
   213

  številka: 1 (1898)
  številka: 2 (1898)
  številka: 3 (1898)
  številka: 4 (1898)
  številka: 5 (1898)
  številka: 6 (1898)
  številka: 7 (1898)
  številka: 8 (1898)
  številka: 9 (1898)
  številka: 10 (1898)
  številka: 11 (1898)
  številka: 12 (1898)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1898)
  Kako je gospod adjunkt rešil svojo čast (številka: 1, 1898)
  Še malo časa (številka: 1, 1898)
  V bedi (številka: 1, 1898)
  Sveti večer v roparskem brlogu (številka: 1, 1898)
  Kotanjska elita (številka: 1, 1898)
  Buddha v brahmanski knjižnici; Indska legenda (številka: 1, 1898)
  Fata morgana (številka: 1, 1898)
  O g. prof. Kaspreta trditvi glede Lendovšekove-Štritofove (številka: 1, 1898)
  Prva nemška vadnica za slovenske občne ljudske šole (številka: 1, 1898)
  Fata morgana (številka: 1, 1898)
  Črez leto dni (številka: 1, 1898)
  »Nova nada" (številka: 1, 1898)
  Mittheilungen des Musealvereines für Krain (številka: 1, 1898)
  Kopitar in Vuk (številka: 1, 1898)
  Vedeževavka (številka: 1, 1898)
  Zgodovina srednjega veka (številka: 1, 1898)
  Petindvajsetletnica »Glasbene Matice« (številka: 1, 1898)
  Die Aufgaben der Erforschung der südslavischen Dialekte, erläutert an dem Verhältnisse der serbo-croatischen Schriftsprache zur bosnisch-hercegovinischen Mundart von V. Jagić (številka: 1, 1898)
  Iz starih časov (številka: 2, 1898)
  Noč na poljani (številka: 2, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 2, 1898)
  Tavčarjevih povesti (številka: 2, 1898)
  Visoka ljubezen (številka: 2, 1898)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1898)
  Ilustrovani narodni koledar.Leto X.1898 (številka: 2, 1898)
  Še enkrat Bezenškova »Bolgarija in Srbija« (številka: 2, 1898)
  Drugi koncert »Glasbene Matice« (številka: 2, 1898)
  Laesio Maiestatis (številka: 2, 1898)
  Ročni kažipot po Goriškem, Trstu in Istri za 1898 (številka: 2, 1898)
  Knjige Slovenske Matice za l. 1897 (številka: 2, 1898)
  P. n. Zvonovim čitateljem (številka: 2, 1898)
  O epidemski blaznosti (številka: 2, 1898)
  Vasovavci (številka: 2, 1898)
  Golobici (številka: 2, 1898)
  Frana Koruna skladbe (številka: 2, 1898)
  Moderno kritično stališče (številka: 2, 1898)
  Prvi usporedjivači sanskrita sa slovenskim jezicima (številka: 2, 1898)
  Južnoslovansko časopisje (številka: 2, 1898)
  Berač Škrbec (številka: 3, 1898)
  Letopis Slovenske Matice za leto 1897; Uredil Anton Bartel. Založila in izdala Slovenska Matica. V Ljubljani. Natisnila »Narodna tiskarna« 1897 (številka: 3, 1898)
  Veš, kako je bilo tisti čas? (številka: 3, 1898)
  Josipa Jurja Strossmayrja (številka: 3, 1898)
  V božjo čast (številka: 3, 1898)
  »Hoc scio pro certo, quoties cum stercore certo« (številka: 3, 1898)
  Pred rajem (številka: 3, 1898)
  Nehring Dr. Alfred (številka: 3, 1898)
  Matica hrvatska (številka: 3, 1898)
  Relata refero (številka: 3, 1898)
  Akrostihida pri Prešernu (številka: 3, 1898)
  Slovensko gledališče (številka: 3, 1898)
  Dr. Janez Mencinger (številka: 4, 1898)
  Slovenski umetniki v tujini (številka: 4, 1898)
  Po dolgem času v znani vasi (številka: 4, 1898)
  O novejši slovenski literaturi (številka: 4, 1898)
  »Stara pesem" (številka: 4, 1898)
  Fran Govekar (številka: 4, 1898)
  Na tujem v temni sobi (številka: 4, 1898)
  Brez službe (številka: 4, 1898)
  Norec Dimitrij (številka: 4, 1898)
  »Anton Aškerc, slovenski pjesnik." (številka: 4, 1898)
  Zvečer (številka: 4, 1898)
  Piščalka (številka: 4, 1898)
  Slovenska pjesništva u najnovije doba (številka: 4, 1898)
  Golobčka dva (številka: 4, 1898)
  Meka; Vztočna romanca (številka: 4, 1898)
  Trojka; Povest (številka: 4, 1898)
  Studenček (številka: 5, 1898)
  Slovenski pravopis (številka: 5, 1898)
  Domov (številka: 5, 1898)
  Breme (številka: 5, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 5, 1898)
  Kaj trese (številka: 5, 1898)
  Slovensko gledališče (številka: 5, 1898)
  Sestanek na Rušah (številka: 5, 1898)
  Tretji koncert »Glasbene Matice« (številka: 5, 1898)
  Petdesetletnica slovenskega pesnika in narodnjaka (številka: 5, 1898)
  Henrik Ibsen (številka: 5, 1898)
  Zgodovina slovenskega slovstva (številka: 5, 1898)
  Sundečićeva slavnost (številka: 5, 1898)
  Brodnik (številka: 5, 1898)
  Bolnik (številka: 5, 1898)
  Življenja borba (številka: 5, 1898)
  Donesek k abecedni vojski (številka: 5, 1898)
  Samosvoje mesto Trst in mejna grofija Istra (številka: 5, 1898)
  Dva nova groba; + Dr. Jernej Zupanc (številka: 5, 1898)
  Dva nova groba (številka: 5, 1898)
  Človek (številka: 5, 1898)
  Kaj zame (številka: 5, 1898)
  Dainkovo in Čopovo pismo do Šafařika (številka: 6, 1898)
  Spomini na Janka Kersnika (številka: 6, 1898)
  Pismo Fr. Prešerna — F. L. Čelakovskemu (številka: 6, 1898)
  Dr. Fr. Musoni (številka: 6, 1898)
  Cvetje s polja modroslovskega (številka: 6, 1898)
  Drobne pesmi (številka: 6, 1898)
  Gregor Aleksandrovič Potemkin; (1739 - 1791) (številka: 6, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 6, 1898)
  Napoleonov samovar (številka: 6, 1898)
  Pesmarica »Glasbene Matice« (številka: 6, 1898)
  Moj vinski kot (številka: 6, 1898)
  Nedolžnost (številka: 6, 1898)
  + Anton Majaron (številka: 6, 1898)
  Slovensko gledališče (številka: 6, 1898)
  Hrvatske Narodne Pjesme (številka: 6, 1898)
  Ženska in vino (številka: 6, 1898)
  Slovenske narodne pesmi (številka: 6, 1898)
  Ottuv Slovník Naučný (številka: 7, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 7, 1898)
  »Prosvjeta.« (številka: 7, 1898)
  Brez miru (številka: 7, 1898)
  Gizela (številka: 7, 1898)
  Mislim »pokojnicama hrvatskim pedagozima i učiteljima (številka: 7, 1898)
  V Petrograd; Potopisne črtice. Po svojem opazovanju in po raznih virih sestavil Ljudevti Stiasny. V Gorici 1898. Tiskal in založil A. Gabršček (številka: 7, 1898)
  W. E. Gladstone (številka: 7, 1898)
  Ulomki (številka: 7, 1898)
  Moja maksima (številka: 7, 1898)
  Slavje stoletnice rojstva Františka Palackega (številka: 7, 1898)
  Moj prijatelj (številka: 7, 1898)
  Knjižna naznanila (številka: 7, 1898)
  »Hrvatska Matica" (številka: 8, 1898)
  Biserojla, jasna vila; Bajka (številka: 8, 1898)
  Ruski slovar in ruska slovnica (številka: 8, 1898)
  Slovanska knjižnica (številka: 8, 1898)
  Košek Ignác, Opoměru písní národních k místnímu nářečí; V Praze, 1897. Nákladem české akademie cís. Frant. Josefa pro vědy, slovesnost a uměni (Rozprav třídy III. ročníku VI. Čislo 4) (številka: 8, 1898)
  Izvestij naših srednjih šol (številka: 8, 1898)
  Bogomir dr. Slovenischer Sprachquetscher. Gründliche und leichfassliche Methode die slovenische Sprache theoretisch und praktisch in sehr kurzer Zeit ,ohne Fehler gut lesen, schreiben und sprechen zu lernen. Wien 1896. Verlag von A. Wenedikt & Sohn. Druck v. B. Hornung in Wien (številka: 8, 1898)
  Za zabavo (številka: 8, 1898)
  Nekaj o Prešernovi »Novi pisariji« (številka: 8, 1898)
  Svet (številka: 8, 1898)
  Prof. dr. V. Jagić (številka: 8, 1898)
  Der Süden (številka: 8, 1898)
  Mustafa Rešid (številka: 8, 1898)
  Iz Prljekovine v Rim (številka: 8, 1898)
  Fr. Palacký (številka: 8, 1898)
  Stari Kiš (številka: 8, 1898)
  Kadi se njiva (številka: 8, 1898)
  Štirideset napevov za šolske pesmi v Koprivnik-Majcenovi »Začetnici«; Na svetlo dal Anton Kosi. V Ljubljani, 1898 (številka: 8, 1898)
  Ne vem, kdo bolj je tožen (številka: 8, 1898)
  Kopitarjeva knjižnica (številka: 8, 1898)
  Kaj ne, da čuden sem (številka: 8, 1898)
  Nekaj o človeškem glasu in govoru (številka: 9, 1898)
  Narodna pesem (številka: 9, 1898)
  Patra Feliksa zdravilo (številka: 9, 1898)
  Kmečka balada (številka: 9, 1898)
  Zakaj nisi bil mož? (številka: 9, 1898)
  Adrija (številka: 9, 1898)
  Pravilnost našega knjižnega jezika in »staraslovenščina« (številka: 9, 1898)
  Kritikom (številka: 9, 1898)
  Koseskega slavnost (številka: 9, 1898)
  Gazela (številka: 9, 1898)
  Pa zakaj? (številka: 11, 1898)
  Skrb (številka: 11, 1898)
  + Cesarica Elizabeta (številka: 11, 1898)
  Svidenje (številka: 11, 1898)
  Ženske (številka: 11, 1898)
  Jesen (številka: 11, 1898)
  Adam Mickiewicz (številka: 11, 1898)
  Kako so sveži bili, kako nežni cveti (številka: 11, 1898)
  Prirodopis rastlinstva za nižje razrede srednjih šol; Spisal Alfonz Paulin. V Ljubljani. Natisnila in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg. 1898 (številka: 11, 1898)
  Izdajavec (številka: 11, 1898)
  Ne joči se mi, dekle ti (številka: 11, 1898)
  V parku (številka: 11, 1898)
  Nje podoba (številka: 11, 1898)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1898)
  Sanje (številka: 11, 1898)
  Jesen (številka: 11, 1898)
  Moj Bog! (številka: 11, 1898)
  Kosček življenja (številka: 11, 1898)
  Dogodek (številka: 11, 1898)
  V tovarni (številka: 11, 1898)
  V jesenskem gozdu (številka: 11, 1898)
  Utrinek (številka: 11, 1898)
  Švedski pesnik — porodu Slovenec (številka: 11, 1898)
  Slovensko gledališče (številka: 12, 1898)
  »Martin Krpan.« (številka: 12, 1898)
  Slavanský pŕehled. Sborník statí, dopisuv a zprav ze života slovanskéhio (številka: 12, 1898)
  Pogovor Besname Rolandu sa kritičkim pogledima na tehniku srpskoga stila (številka: 12, 1898)
  Utrujen (številka: 12, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 12, 1898)
  Družbe sv. Mohor ja knjižni dar za l. 1898 (številka: 12, 1898)
  Ivan Ilešič, slaven vojak (številka: 12, 1898)
  Hrvatska Matica; Beležka (številka: 12, 1898)
  I. Koncert Glasbene Matice (številka: 12, 1898)
  Za vseučilišče v Ljubljani (številka: 12, 1898)
  Ironija (številka: 12, 1898)
  Ob ispitanijah voobšće, perevodnjih že (pa) v osobennosti (številka: 12, 1898)
  Vera (številka: 12, 1898)
  Jakov Petrovič Polonskij (številka: 12, 1898)
  »Slovenischer Dichter.« (številka: 12, 1898)
  Zimski žarki (številka: 12, 1898)
  Pismo iz Ljubljane (številka: 12, 1898)
  Bratu Josipu na grob (številka: 12, 1898)
  Zimska silhueta (številka: 12, 1898)
  Ah, ti bori (številka: 12, 1898)
  Kadar smrt mi grob izkoplje (številka: 12, 1898)
  Aškerc v švedščini (številka: 12, 1898)
  Evropske knjižnice (številka: 12, 1898)
  Vseučilišče v Ljubljani (številka: 12, 1898)
  Ilustrovana slovenska poezija (številka: 12, 1898)
  Rezika (številka: 12, 1898)
  Molba (številka: 12, 1898)
 19. 1899
   200

  številka: 1 (1899)
  številka: 2 (1899)
  številka: 3 (1899)
  številka: 4 (1899)
  številka: 5 (1899)
  številka: 6 (1899)
  številka: 7 (1899)
  številka: 8 (1899)
  številka: 9 (1899)
  številka: 10 (1899)
  številka: 11 (1899)
  številka: 12 (1899)
  »Goriška tiskarna« A.Gabrščeka (številka: 1, 1899)
  Nove skladbe; K. Hoffmeister: Bledi spevi. — Stanko Pirnat: Mešani zbori. — P. H. Sattner: Mešana zbora. — Stanko Pirnat: (številka: 1, 1899)
  Vse pleše; Balada — ballata (številka: 1, 1899)
  Moje slovo (številka: 1, 1899)
  Nekaj črtic iz življenja slovenskih vojakov (številka: 1, 1899)
  Popevčice milemu narodu; Zložil Anton Hribar (Korinjski). V Celju. Tiskal Dragotin Hribar (številka: 1, 1899)
  Miklosichs Jugend- und Lehrjahre (številka: 1, 1899)
  Slovo (številka: 1, 1899)
  Tavčarjevih »Povesti« (številka: 1, 1899)
  Zakaj (številka: 1, 1899)
  Na vasi (številka: 1, 1899)
  Krivda in usoda (številka: 1, 1899)
  Radi trme (številka: 1, 1899)
  Tihe noči (številka: 1, 1899)
  Uspomeni Matije Valjavca.; Nekrolog. Napisao dr. August Musić. U Zagrebu. Dioničke tiskare. 1898 (številka: 1, 1899)
  Alfred Jensen (številka: 1, 1899)
  Gojko Knafeljc (številka: 1, 1899)
  Rosa mystica (številka: 1, 1899)
  Težko (številka: 1, 1899)
  O poezijah Jenkovih (številka: 1, 1899)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1899)
  O »pesnikovanju« »Jezikoslovčuje« (številka: 1, 1899)
  Jezikoslovčeva prisega (številka: 2, 1899)
  Soror Alma (številka: 2, 1899)
  Vladoje Jugović; Slike iz života. Zagreb. Tiskara braće Kralj. 1898 (številka: 2, 1899)
  D. Trnoplesar-Budisvoj = K. Lukež: Cvijeće i trnje (številka: 2, 1899)
  Naše časopisje (številka: 2, 1899)
  Kot ,srna si plaha (številka: 2, 1899)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1899)
  Koledar družbe sv. Mohorja in imenik udov (številka: 2, 1899)
  Puškin in Prešeren (številka: 2, 1899)
  Pesniti ali pesnikovati? (številka: 2, 1899)
  Pustna balada (številka: 2, 1899)
  Boj z naravo (številka: 2, 1899)
  »Spominski listi« o cesarici Elizabeti (številka: 2, 1899)
  Drugi koncert »Glasbene Matice« (številka: 2, 1899)
  Ilustrovan narodni koledar za leto 1899 (številka: 2, 1899)
  José Rizal (številka: 2, 1899)
  Hrvaški »Salon« (številka: 2, 1899)
  Saba (številka: 3, 1899)
  Osveta (številka: 3, 1899)
  Nova Iskra (številka: 3, 1899)
  »Naše modroslovje" (številka: 3, 1899)
  Črne noči (številka: 3, 1899)
  Mir (številka: 3, 1899)
  Tam zunaj je sneg (številka: 3, 1899)
  Romanca (številka: 3, 1899)
  Stavbni črteži s proračuni in kratek nauk o projekcijskem, situvacijskem in perspektivnem risanju.; Jas. Bezlaj. V Ljubljani 1899. Založilo »Pedagogiškoo društvo« v Krškem. Natisnila »Narodna tiskarna« (številka: 3, 1899)
  Ivan Trinko, Italšti Slovinci (številka: 3, 1899)
  Pri stricu (številka: 3, 1899)
  Od »Podpornega društva za slovenske visokošolce na Dunaju« (številka: 3, 1899)
  Doneski k češki in slovenski književni vzajemnosti (številka: 3, 1899)
  Vabilo k družbi sv. Moharja (številka: 3, 1899)
  Ivan Kunšič + (številka: 3, 1899)
  Na blejskem otoku (številka: 3, 1899)
  Pismo pokojnega notarja dr. Jerneja Supanza iz l. 1846 (številka: 3, 1899)
  Slovensko gledališče (številka: 3, 1899)
  »Slovenske Matice« knjige za l.1898 (številka: 4, 1899)
  Lutrski kres; Legenda (številka: 4, 1899)
  Matica hrvatska (številka: 4, 1899)
  Popevčice milemu narodu (številka: 4, 1899)
  Božji jezik (številka: 4, 1899)
  Oton Zupančič (številka: 4, 1899)
  Glasbene Matice koncert; Beležka (številka: 4, 1899)
  Vzgoja (številka: 4, 1899)
  Oj dobro jutro, hišna mati (številka: 4, 1899)
  Aglaja; Legenda (številka: 4, 1899)
  Slovensko gledališče (številka: 4, 1899)
  Ela (številka: 4, 1899)
  Tiho, srce (številka: 4, 1899)
  Visoka molitev (številka: 4, 1899)
  Tatica (številka: 4, 1899)
  Donesek k slovstveni zgodovini 18. stoletja (številka: 4, 1899)
  Erotika (številka: 4, 1899)
  Noč (številka: 5, 1899)
  Dve tri o našem gledališču in naši drami (številka: 5, 1899)
  Resignacija (številka: 5, 1899)
  Spomini (številka: 5, 1899)
  + Dragotin Kette (številka: 5, 1899)
  Knjigarna Paher in Kisić v Mostarju (številka: 6, 1899)
  »Slovanske knjižnice« snopič 84.-85 (številka: 6, 1899)
  Ruska tragedka Marija Gavriilavna Savina (številka: 6, 1899)
  Ivan vitez Trnski (številka: 6, 1899)
  Spor in sprava (številka: 6, 1899)
  Tolstega roman » Vstajenje« (številka: 6, 1899)
  »Erotika« pa »Čaša opojnosti«; Pismo iz Ljubljane (številka: 6, 1899)
  Glasba v Novem mestu v minoli sezoni (številka: 6, 1899)
  Lilija bela (številka: 6, 1899)
  Petdesetletnica Zmaja Jovana Jovanovića (številka: 6, 1899)
  Pesem (številka: 6, 1899)
  Oesterreichische Bibliographie, herausgeg. vom Verein der österr.-ung. Buchhändler (številka: 6, 1899)
  Stoletnica Puškinovega rojstva (številka: 6, 1899)
  Savonarola (številka: 6, 1899)
  Srbska glasba (številka: 6, 1899)
  Ela (številka: 6, 1899)
  Za srečo (številka: 7, 1899)
  Uganka (številka: 7, 1899)
  Blaž Kocén (številka: 7, 1899)
  Materine povesti (številka: 7, 1899)
  Po vseh slemenih (številka: 7, 1899)
  V gozdu (številka: 7, 1899)
  Hafis v krčmi (številka: 7, 1899)
  Pogorsko jezero (številka: 7, 1899)
  Male pesni (številka: 8, 1899)
  Naša slikanica Kobilica (številka: 8, 1899)
  Iz lirike Otona Zupančiča (številka: 8, 1899)
  Slovensko umetniško društvo v Ljubljani (številka: 8, 1899)
  Pregled letošnjih srednješolskih programov (številka: 8, 1899)
  K biografiji Emila Korytka (številka: 8, 1899)
  Ahasverjeva himna Noči (številka: 8, 1899)
  Vprašanje (številka: 8, 1899)
  Druga nemška vadnica za slovenske občne ljudske šole (številka: 8, 1899)
  Jutro (številka: 8, 1899)
  Zgodovina slovenskega slovstva (številka: 8, 1899)
  Vzgoja in omika ali izvir sreče; Po najboljših virih in navodilih spisal Jožef Valenčič. V Ljubljani, 1899. Založil in izdal pisatelj. Tiskala »Narodna tiskarna« (številka: 8, 1899)
  Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika (številka: 8, 1899)
  Jezus Kristus pravi Bog; Pregled najvažnejših dokazov tej temeljni resnici krščanske vere. Spisal dr. Ivan Svetina. V Ljubljani 1899. Natisnili J. Blaznikovi nasledniki. Založil pisatelj (številka: 8, 1899)
  Najsrečnejši poštar (številka: 8, 1899)
  Bojni klic »bravec« in protiklic »bralec« (številka: 8, 1899)
  Zašumelo je zeleno morje (številka: 8, 1899)
  Alfred Jensen (številka: 8, 1899)
  Moja sonata (številka: 9, 1899)
  Fin de siécle (številka: 9, 1899)
  »Moderna« v hrvaški umetnosti; Posl. A. Aškerc (številka: 9, 1899)
  Ko dobrave se mrače (številka: 9, 1899)
  Prešernov spomenik — kakšen bodi in kje stoj? (številka: 9, 1899)
  Vodnikov anakreontizem (številka: 9, 1899)
  Ivan Cankar: »Vinjete.«; V Ljubljani 1899. Založil L. Schwentner. Tiskala »Narodna tiskarna« v Ljubljani. - (številka: 9, 1899)
  Onkraj življenja (številka: 9, 1899)
  Gerbičeva »Glasbena Zora« (številka: 9, 1899)
  Španska romanca (številka: 9, 1899)
  Pogreb? (številka: 9, 1899)
  Seveda bralec in še marsikaj (številka: 11, 1899)
  Hrvatske narodne pjesme; Skupila i izdala Matica hrvatska. Odio prvi. Junačke pjesme (Muhamedovske). Knjiga treća. Zagreb. 1898. Tisak K. Albrechta (Jos. Wittassek) (številka: 11, 1899)
  Serenada (številka: 11, 1899)
  Petritzeva »Zbirka slovenskih narodnih pesmi za citre« (številka: 11, 1899)
  Ivan Cankar: »Vinjete.« (številka: 11, 1899)
  Goethe; Ob 150-letnici rojstva (številka: 11, 1899)
  Kosec (številka: 11, 1899)
  Kresna noč (številka: 11, 1899)
  Noč se bliža (številka: 11, 1899)
  Pavla Diakona slavnost (številka: 11, 1899)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1899)
  Hugon Mrak (številka: 11, 1899)
  Gazelica (številka: 11, 1899)
  Hrvatski narod; Knjiga za pouku, hrvatskom seljaku poklanja Ivan Nep. Jemeršić, II. izdanje, Zagreb 1899, tiskom A. Scholza (številka: 11, 1899)
  Matematiški problem v slovnici (številka: 11, 1899)
  Sinkronistične tabele moških triumfov (številka: 11, 1899)
  Zvezdi (številka: 11, 1899)
  Doma (številka: 11, 1899)
  Operne predstave (številka: 11, 1899)
  Tam ob Savi (številka: 11, 1899)
  Stoletnica Blaža Potočnika (številka: 11, 1899)
  Cerkniško jezero; Spisal Jožef Žirovnik. Izdala in založila »Slovenska Matica«. Natisnila Blaznikova tiskarna (številka: 11, 1899)
  Vigilije (številka: 11, 1899)
  Stanko Pirnat + (številka: 11, 1899)
  V sezoni (številka: 11, 1899)
  Starec (številka: 11, 1899)
  Slovenski umetnik (številka: 11, 1899)
  Objavljenje, spjevao Milivoj Strahinić = L. Zore.; Dio I. Rijeka. Tiskarski i litografski zavod Emidija Mohovića (številka: 11, 1899)
  Idila (številka: 11, 1899)
  Prvo splošno avstrijsko romanje v sveto deželo (številka: 11, 1899)
  Slovenica (številka: 11, 1899)
  Vzgoja in omika ali izvir sreče (številka: 11, 1899)
  Matica hrvaška (številka: 12, 1899)
  V mraku (številka: 12, 1899)
  Beležke iz novejše književnosti srbske in hrvaške (številka: 12, 1899)
  Operne predstave (številka: 12, 1899)
  Slovenskih prilik (številka: 12, 1899)
  Sonet starčka (številka: 12, 1899)
  V mraku (številka: 12, 1899)
  Bolno, srce (številka: 12, 1899)
  Srečanje (številka: 12, 1899)
  Jugoslavenska akademija (številka: 12, 1899)
  Umrli so znameniti pisatelji srbski (številka: 12, 1899)
  Prešeren v novi izdaji (številka: 12, 1899)
  »Mačevanje.« (številka: 12, 1899)
  Zgodovina slovenskega naroda — kje si? (številka: 12, 1899)
  Nagli sod po zmagi (številka: 12, 1899)
  Dr. I. Maretića gramatika hrvatskoga ili srbskog jezika (številka: 12, 1899)
  Žarki in snežinke (številka: 12, 1899)
  S harfo k meni (številka: 12, 1899)
  Družba sv. Mohorja (številka: 12, 1899)
  Domovina cerkvenega ali staroslovenskega jezika (številka: 12, 1899)
  Ah ne verjemi (številka: 12, 1899)
  Dr. Janko Pajk.; Beležka (številka: 12, 1899)
  Dramske predstave (številka: 12, 1899)
  Palackega filozofija povesti in politika (številka: 8, 1899)
 20. 1900
   238

  številka: 1 (1900)
  številka: 2 (1900)
  številka: 3 (1900)
  številka: 4 (1900)
  številka: 5 (1900)
  številka: 6 (1900)
  številka: 7 (1900)
  številka: 8 (1900)
  številka: 9 (1900)
  številka: 10 (1900)
  številka: 11 (1900)
  številka: 12 (1900)
  Koncert »Glasbene Matice« (številka: 1, 1900)
  »Slovanský pŕehled" (številka: 1, 1900)
  Na piru (številka: 1, 1900)
  Naprej ali nazaj! (številka: 1, 1900)
  Nove poezije; Napisal Anton Aškerc. V Ljubljani. Založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg 1900 (številka: 1, 1900)
  Tamkaj za goro (številka: 1, 1900)
  O zrakoplovstvu (številka: 1, 1900)
  Scherzando (številka: 1, 1900)
  Iz boja (številka: 1, 1900)
  Suzana (številka: 1, 1900)
  Jutranja sonata (številka: 1, 1900)
  Slovanska in Salonska knjižnica (številka: 1, 1900)
  Gledališke igre (številka: 1, 1900)
  Matija jama in njegove slike (številka: 1, 1900)
  Iz pisem Jurija Šubica; Ob desetletnici njegove smrti. Priobčil Ivan Šubic (številka: 1, 1900)
  Risto Savin = F. Širca : Tri Aškerčeve balade za srednji glas s spremljevanjem klavirja; Komisijonalna založba L. Schwentnerja v Ljubljani (številka: 1, 1900)
  Iz dnevnika nadobudnega Dvojkogoja (številka: 1, 1900)
  Operne predstave (številka: 1, 1900)
  Vseh živih dan (številka: 1, 1900)
  Tavčarjeve povesti (številka: 1, 1900)
  Sedemdesetletnica drja; Benjamina Ipavca (številka: 1, 1900)
  Henrik Heine (številka: 1, 1900)
  Dramske predstave (številka: 1, 1900)
  Iz svetovne razstave pariške (številka: 1, 1900)
  Zvonček; List s podobami za slovensko mladino. Leto I. V Ljubljani. Urednik F. Gangl (številka: 2, 1900)
  Drugi redni koncert »Glasbene Matice" (številka: 2, 1900)
  Život (številka: 2, 1900)
  Ciganska romanca (številka: 2, 1900)
  Dramske predstave (številka: 2, 1900)
  Ruski roman in moderna francoska književnost (številka: 2, 1900)
  Za Prešernov spomenik (številka: 2, 1900)
  Poezije drja.Franceta Prešerna; ureditvi zbirke in Karpellu (številka: 2, 1900)
  Vzdihi (številka: 2, 1900)
  Elza; Črtica (številka: 2, 1900)
  Dan (številka: 2, 1900)
  Ilustr. Narodni koledar za l. 1900.; Tečaj XII. Uredil Drag. Hribar v Celju (številka: 2, 1900)
  Prijatelju (številka: 2, 1900)
  Anton Aškerc; Studie mit Uebersetzungsproben von Dr. Gojmir Krek. Laibach 1900. — Verlag L. Schwentner (številka: 2, 1900)
  Odreci! (številka: 2, 1900)
  Modelov za Prešernov spomenik je dospelo (številka: 2, 1900)
  Socialni pregled (številka: 2, 1900)
  Meškove »Slike in povesti« v maloruskem prevodu (številka: 3, 1900)
  Ko pade zavesa (številka: 3, 1900)
  Gerbićeva »Glasbena Zora« (številka: 3, 1900)
  Češka »Osveta« (številka: 3, 1900)
  Operne predstave (številka: 3, 1900)
  Ob 1000. slovenski gladališki predstavi.; Dne 13. februarja 1900 (številka: 3, 1900)
  Giordano Bruno (številka: 3, 1900)
  A. Černy: V údolí Resie (številka: 3, 1900)
  Družba sv. Mohorja; Beležka o knjižnem programu (številka: 3, 1900)
  Ročni kažipot po Goriškem, Trstu in Istri in Koledar za navadno leto 1900 (številka: 3, 1900)
  Igralec (številka: 3, 1900)
  Groharjevi sliki za dva stranska oltarja cerkve na Brezjah (številka: 3, 1900)
  Razstava avstro-ogrskih umetnikov v Peterburgu (številka: 3, 1900)
  John Ruskin (številka: 3, 1900)
  + Dimitrij Vasiljevič Grigorovič (številka: 3, 1900)
  Dramske predstave (številka: 3, 1900)
  Slovenski slikarji v Monakovem (številka: 3, 1900)
  Gledališka akademija (številka: 3, 1900)
  J. Ciperle, Kranjska dežela (številka: 3, 1900)
  Deželni jezik kranjski in Valvazor (številka: 3, 1900)
  Tomek, Povjest kraljevine češke (številka: 4, 1900)
  Kdaj se začne XX. stoletje? (številka: 4, 1900)
  Umirajoči Bur (številka: 4, 1900)
  »Lex Heinze.« (številka: 4, 1900)
  O kugi (številka: 4, 1900)
  A zakaj? (številka: 4, 1900)
  Tolstoj in njegov roman »Vstajenje« (številka: 4, 1900)
  Uvod v narodna gospodarstvo (številka: 4, 1900)
  Sternénov »Cesar na konju« (številka: 4, 1900)
  Dramske predstave (številka: 4, 1900)
  Iz lirike Otona Zupančiča (številka: 4, 1900)
  Svatopluk Čech&39;s Leben und Werke (številka: 4, 1900)
  Šestdesetletnica prof. dr. Kreka (številka: 4, 1900)
  Operne predstave (številka: 4, 1900)
  Dr. K. Moser, »Der Karst und seine Höhlen«, Triest, 1899, Schimpff (številka: 4, 1900)
  Stara Kranjska, akvarele naslikal K. Grefe, tolmačenje napisal Peter pl. Radics (številka: 4, 1900)
  Ptičja romanca (številka: 5, 1900)
  Tiskarska razstava v Göteborgu na Švedskem (številka: 5, 1900)
  Slikar M. Jama (številka: 5, 1900)
  Po zmagi (številka: 5, 1900)
  »Lud«, organ towarzystwa, ludoznawczego we Lwowie (številka: 5, 1900)
  »Provincia Sclavonia ali Slavonia." (številka: 5, 1900)
  Nekaj mest v Dantejevi »Nebeški komediji«, ki se tičejo Slovanov (številka: 5, 1900)
  Pomladnja romanca (številka: 5, 1900)
  Po strani klobuk (številka: 5, 1900)
  Stražnik Jeran (številka: 5, 1900)
  Národopisný Sborník českoslovansk¨y. Vydává narodopisná společnost českoslovanská a narodopisné museum čéskoslovanské. Svazek šestý, sešit 1—2 (številka: 5, 1900)
  Pisanice (številka: 5, 1900)
  Če na poljane rosa pade (številka: 5, 1900)
  Moja pesem (številka: 5, 1900)
  Osemurni delavnik v rudnikih (številka: 5, 1900)
  Gorski odmevi (številka: 5, 1900)
  + Anton Kos ("Cestnikov") (številka: 5, 1900)
  Glasbene Matice III. redni koncert (številka: 5, 1900)
  Prvaci hrvatskoga realizma (številka: 5, 1900)
  V gori zeleni (številka: 5, 1900)
  Ignacij Orožen (številka: 5, 1900)
  Izvéstija obščestva arheologii, istorii i etnografii pri imperatrskom kazanskam uníversiteté (številka: 6, 1900)
  Slovanský pŕehled, ročnik II. čislo 8 (številka: 6, 1900)
  »Slovenska Talija« — kje si? (številka: 6, 1900)
  Smrt kontrolorja Stepnika (številka: 6, 1900)
  Zunaj noč in burja (številka: 6, 1900)
  Ruski slikar I. K. Ajvazovskij.; (Po »Viencu«.) (številka: 6, 1900)
  Ples (številka: 6, 1900)
  Hugo Badalić (številka: 6, 1900)
  Soneti (številka: 6, 1900)
  Friderik Chopin; Ob 50letnici njegove smrti. Po ruskih virih spisala (številka: 6, 1900)
  Regula vitae (številka: 6, 1900)
  Če se mrtvi prebudimo..; Dramatičen epilog v 3 dejanjih. Spisal Henrik Ibsen (številka: 6, 1900)
  Razpis častne nagrade (številka: 6, 1900)
  Vlast (številka: 6, 1900)
  Kako se razvija o moderni svjetovni nazor.; Prevedeno iz " Lidove knihovny" (številka: 6, 1900)
  Slavjanskij vék; Vseslavjanskij organ. Véna. Redaktor dr.D.N. Vergun.Cir (številka: 6, 1900)
  Mihael Munkacsy (številka: 6, 1900)
  Matija Kračmanov Valjavec; Poezije, izdala »Slovenska Matica«. Uredil Fr. Levec. V Ljubljani založila »Slovenska Matica«. Tiskali J. Blaznikovi nasledniki (številka: 6, 1900)
  Smrtna kazen (številka: 7, 1900)
  »Naša Doba.« (številka: 7, 1900)
  Petstoletnica krakovskega (jagjellonskega) vseučilišča (številka: 7, 1900)
  Fécondiité (Rodovitnost); Spisal Emil Zola (številka: 7, 1900)
  Josipa Stritarja »zbrani spisi« (številka: 7, 1900)
  Sarajevsko pevsko društvo »Trebević« (številka: 7, 1900)
  Gutenberg.; Ob petstoletnici njegovega rojstva (številka: 7, 1900)
  Janko Žirovnik; Narodne pesmi z napevi (številka: 7, 1900)
  Repičev Prešeren (številka: 7, 1900)
  Slovanské hymny (številka: 7, 1900)
  Milivoj Šrepel: Preporod v Italiji u XV. i XVI. stoljeću.; Zagreb. Naklada »Matice hrvatske«. 1899 (številka: 7, 1900)
  Brodar (številka: 7, 1900)
  Srebrni križec (številka: 7, 1900)
  Zgodovina slovenskega slovstva; IV.del. Drugi zvezek (številka: 7, 1900)
  Bil je človek (številka: 7, 1900)
  Ponočnjak (številka: 7, 1900)
  Iz lirike Kazimirja Radiča (številka: 7, 1900)
  Antonio Fogazzaro (številka: 7, 1900)
  H kritikam moje »Beneške Slovenije« (številka: 8, 1900)
  Jovan Sundečič (številka: 8, 1900)
  Vienac (številka: 8, 1900)
  »Slovenska Matica.« (številka: 8, 1900)
  Želja (številka: 8, 1900)
  + Dr. Gajo Bulat (številka: 8, 1900)
  Janka Kersnika zbrani spisi; Uredil Vl. Levec. Zvezek I. Sešitek I. Založil L. Schwentner. V Ljubljani 1900. Národna tiskarna (številka: 8, 1900)
  Misli o Kettejevih poezijah (številka: 8, 1900)
  Med krajišniki; Črtica iz moje vojaške službe (številka: 8, 1900)
  Romanca življenja; Narodni motiv (številka: 8, 1900)
  Henrik Sienkie- wicz; Literarna slika. Načrtal za »Ljubljanski Zvon« —. (Iz poljskega rokopisa prevedel P. M. = P. Miklavec.) (številka: 8, 1900)
  Tat (številka: 8, 1900)
  Dr. Vatraslav Oblak (številka: 8, 1900)
  Beneška Slovenija; Prirodoznanski in zgodovinski opis. Spisal S. Rutar. Izdala »Slovenska Matica«. — »Slovenska zemlja.« 1.del. Natisnila tiskarna Blasnikovih naslednikov v Ljubljani 1900 (številka: 8, 1900)
  Theodor Elze (številka: 8, 1900)
  Delavka (številka: 8, 1900)
  Dragotin Kette: Poezije (številka: 8, 1900)
  Dr. Hirc—H. pI. Hranilavić, Zemljepis Hrvatske (številka: 9, 1900)
  Guida, storica di Cividale, spisal G. Grion (številka: 9, 1900)
  Vladimir Sergejovič Solovejev (številka: 9, 1900)
  C. de Franceschi, I castelli della val D&39;Arsa (številka: 9, 1900)
  Dr.Ilija Ognjanović (številka: 9, 1900)
  Prva slovenska umetniška razstava v Ljubljani (številka: 9, 1900)
  Ob Klopinjskem jezeru (številka: 9, 1900)
  Kosi Anton: Zabavna knjižnica za slovensko mladino IX. zv (številka: 9, 1900)
  Največji greh (številka: 9, 1900)
  + Friderik Viljem Nietzsche (številka: 9, 1900)
  Strossmayerjev jubilej (številka: 9, 1900)
  Najstarejši cirilski napis (številka: 9, 1900)
  Doma (številka: 9, 1900)
  Socialno vprašanje (številka: 9, 1900)
  Fr. Ks. Meško: Slike in povesti (številka: 9, 1900)
  Čarovnik (številka: 9, 1900)
  Petnajst let (številka: 9, 1900)
  Pred nevihto (številka: 9, 1900)
  Najmlajši poljski novelisti; Literarna študija. Za »Ljubljanski Zvon« spisal —. (Iz poljskega rokopisa prevedel P. M. = P. Miklavec.) (številka: 9, 1900)
  Slepčeva oporoka (številka: 9, 1900)
  Javorska vila (številka: 9, 1900)
  Marco Visconti (številka: 9, 1900)
  Spomenik Nikolaja Kopernika (številka: 9, 1900)
  Matica Hrvatska (številka: 9, 1900)
  Monolog umirajočega samca (številka: 9, 1900)
  Katedra slovanskih jezikov na vseučilišču v Kristjaniji (številka: 11, 1900)
  Spominu drja. Janka Pajka.; K obletnici njegove smrti (številka: 11, 1900)
  Ladja mi po morju plava (številka: 11, 1900)
  Mestna ljudska kapel v Ljubljani (številka: 11, 1900)
  »Svjetlo«, slobodni, neodvisni i nepolitički list (številka: 11, 1900)
  Emil Korytka (številka: 11, 1900)
  Matica Srpska.; Cir (številka: 11, 1900)
  Zdenčk Fibich (številka: 11, 1900)
  Kranjčeva slavnost (številka: 11, 1900)
  Ata Žužamaža (številka: 11, 1900)
  Šahova brada (številka: 11, 1900)
  Težak (številka: 11, 1900)
  Prva slovenska umetniška razstava (številka: 11, 1900)
  Odlikovan slovenski slikar (številka: 11, 1900)
  O suši; Kitajska romanca (številka: 11, 1900)
  Slovenska nižja gimnazija v Ljubljani (številka: 11, 1900)
  Otvoritev prve slovenske umetniške razstave (številka: 11, 1900)
  Prva splošna slovenska umetniška razstava (številka: 11, 1900)
  Jožef Iskrač-Frankolski (številka: 11, 1900)
  Slutnja (številka: 11, 1900)
  Naši pisatelji v prevodih (številka: 11, 1900)
  + Frančišek Lampe (številka: 11, 1900)
  Vasilij Pavlovič Vasiljev (številka: 11, 1900)
  »Oesterreichisch-ungarische Revue.« (številka: 11, 1900)
  »Behar«, list za pouku i zabavo (številka: 11, 1900)
  Preganjani Slovaki (številka: 11, 1900)
  Luč (številka: 11, 1900)
  »Česká Mysl«, I.letnik (številka: 11, 1900)
  Slovó (številka: 11, 1900)
  Plastičnost v slikarstvu (številka: 11, 1900)
  Stari Boc (številka: 11, 1900)
  Absalom (številka: 11, 1900)
  Telovadba v petrazrednih in manj kot petrazrednih ljudskih šolah; Po učnih načrtih priredil Fran Brunet. Podrobni učni načrt za petrazrednice priredil Jakob Furlan. V Ljubljani, 1900. Tiskal Klein in dr. Založil pisatelj (številka: 11, 1900)
  Stolna crkva u Djakovu; U slavu petdesetgodišnjeg biskupovanja svoga pokrovitelja Josipa Jurja Strossmayerja izdala Jugoslavenska akademija znanosti u Zagrebu. U Pragu. Tiskom i nakladom česke grafičke udruge Unie (številka: 11, 1900)
  Ramleh; Die eleusinische Riviera bei Aleksandrien in Aegypten. Ein Führer und ärztlicher Ratgeber von Dr. med. Carl Pečnik. Leipzig. Wörl&39;s Reisebücher-Verlag. 1900 (številka: 11, 1900)
  V predmestni gostilnici (številka: 11, 1900)
  »Prosvjeta.« (številka: 11, 1900)
  Pismo E. Korytka F. L. Čelakovskemu.; Priobčil V. A. Francev (številka: 11, 1900)
  + Dr. Edvard Albert (številka: 11, 1900)
  Sodbe drugih časopisov o naši umetniški razstavi (številka: 11, 1900)
  Zbornik; Na svetlo daje »Slovenska Matica« v Ljubljani. I. zvezek. Uredit L. Pintar. V Ljubljani 1899 (številka: 11, 1900)
  Drugi občni zbor »slovenskega umetniškega društva« (številka: 11, 1900)
  Russkij kružok v Ljubljani (številka: 11, 1900)
  Ljubljanska meščanska godba (številka: 11, 1900)
  A. M. Slomšek.; K stoletnici njegovega rojstva (številka: 11, 1900)
  Srbski mec^en (številka: 11, 1900)
  Jakob Dimnik, Avstrijska zgodovina za ljudske šole, Ljubljana 1900, založil Josip Petrič (številka: 11, 1900)
  Herbert Spencer, največji zagovornik zatirancev (številka: 11, 1900)
  Čez sedem let (številka: 11, 1900)
  Utrinki (številka: 12, 1900)
 21. 1901
   177

  številka: 1 (1901)
  številka: 2 (1901)
  številka: 3 (1901)
  številka: 4 (1901)
  številka: 5 (1901)
  številka: 6 (1901)
  številka: 7 (1901)
  številka: 8 (1901)
  številka: 9 (1901)
  številka: 10 (1901)
  številka: 11 (1901)
  številka: 12 (1901)
  Vaška idila (številka: 1, 1901)
  Maksim Gorkij; Biografska črtica (številka: 1, 1901)
  Staroklasicizem in politična vzgoja naroda (številka: 1, 1901)
  »Slovanský pŕehled«, ročnik III (številka: 1, 1901)
  Pod oknom; Samospev za bariton s spremljevanjem klavirja. Zložil dr. Gojmir Krek. Založil Schwentner v Ljubljani (številka: 1, 1901)
  Ivanu Veselu v spomin (številka: 1, 1901)
  Prešeren in Slovanstvo; Z dostavkom uredništva = A. Aškerc (številka: 1, 1901)
  Praznovanje Prešernovega jubileja (številka: 1, 1901)
  Šestindvajset in ena (številka: 1, 1901)
  Zvezdoznanstven pregled za mesec januar (številka: 1, 1901)
  Ljuban (številka: 1, 1901)
  Ves Prešeren v ruskem prevodu (številka: 1, 1901)
  Žrtve (številka: 1/9, 1901)
  Zvezdoznanstven pregled za mesec februar (številka: 2, 1901)
  Iz pesmi Kazimirja Radiča (številka: 2, 1901)
  I. Ipavic: »Možiček.«; Enodejanska pantomima za klavir dvoročno. Založil L. Schwentner v Ljubljani (številka: 2, 1901)
  Glose k dogodkom na Kitajskem (številka: 2, 1901)
  Planinska idila (številka: 2, 1901)
  Snubač (številka: 2, 1901)
  Russkij Véstnik; CirJanuar 1901 (številka: 2, 1901)
  Pri sosedu sem pestoval (številka: 2, 1901)
  Mornarjeva ljubica (številka: 2, 1901)
  Misli k Prešernovemu življenjepisu (številka: 2, 1901)
  Prešernova svečanost u Sarajevu (številka: 2, 1901)
  Zbogom! (številka: 3, 1901)
  Ogrski Slovenci (številka: 3, 1901)
  Irma (številka: 3, 1901)
  Jaz hočem gorkih žarkov (številka: 3, 1901)
  V krčmi (številka: 3, 1901)
  Giuseppe Verdi (številka: 3, 1901)
  + Arnold Böcklin (številka: 3, 1901)
  Na grobu ljubice (številka: 3, 1901)
  A. P. Čehov; K njegovim črticam »Momenti« (številka: 4, 1901)
  Pred Madono (številka: 4, 1901)
  Krst (številka: 4, 1901)
  Zvezdoznanstven pregled za mesec marec (številka: 4, 1901)
  Razstava akademije umetnosti Peterburgu (številka: 4, 1901)
  Svet nocoj so mi nebesa (številka: 4, 1901)
  Dama s psičkom (številka: 4, 1901)
  Na veliko soboto; Črtica. Milan Sanjar (številka: 4, 1901)
  Gamalielov govor (številka: 4, 1901)
  Na brooklynskem mostu (številka: 4, 1901)
  + Alojzij baron Pražák (številka: 4, 1901)
  Epitaf Ivanu Veselu (številka: 4, 1901)
  Buska balada (številka: 4, 1901)
  Ljudske univerze (številka: 4, 1901)
  In zadnjikrat (številka: 4, 1901)
  Josip Kostanjevec: »Iz knjige življenja.«. I.; Upoštevaj popravek na str. 292 (številka: 4, 1901)
  »Česka Revue.« (številka: 4, 1901)
  Hrabroslav Volarič: Samospevi s klavirjem (številka: 4, 1901)
  Napoleonova ljubica; Zgodovinska idila (številka: 5, 1901)
  II. redni koncert »Glasbene Matice« (številka: 5, 1901)
  Friderik Velbič, vsled svojih študij po Afriki slaven slovenski botanik (številka: 5, 1901)
  Ivan Plantan: Potovanje na Severni rtič (kap) (številka: 5, 1901)
  Knez Semberijski (številka: 5, 1901)
  Zgodnja pomlad (številka: 5, 1901)
  Praznovanje sv. Jurja na Štajerskem; 1901Folkloristna študija (številka: 5, 1901)
  Julij Zeyer (številka: 5, 1901)
  Moskovskija Vjedomosti o Korševem Prešernu (številka: 5, 1901)
  Predsmrtnice; Devetnajst pesmi (številka: 5, 1901)
  Iz hrvaškega pesništva; I. Ivan, Nikola in Mato Ostojići (številka: 6, 1901)
  V duši je zavela mrzla zima (številka: 6, 1901)
  Dve novi sliki Groharjevi (številka: 6, 1901)
  Krakovski »Czas» (številka: 6, 1901)
  Zaščitnikom Levčevega pravopisa v preudarek (številka: 6, 1901)
  Alkoholizem (številka: 6, 1901)
  Pod Tivoli (številka: 6, 1901)
  Vaclav Brožik; (Po čeških listih.) (številka: 6, 1901)
  »Knjige Slovenske Matice.«; — Predlog o zvezi »Hrvatske Matice« s »Slovensko Matico" (številka: 6, 1901)
  Astronomski koledar za maj (številka: 6, 1901)
  Tragedija (številka: 6, 1901)
  Tam zunaj že tulpe žarijo (številka: 6, 1901)
  Zrinski in Frankopan (številka: 7, 1901)
  Pod noč (številka: 7, 1901)
  Na kolesu (številka: 7, 1901)
  Spomen-cvieće iz hrvatskih i slovenskih dubrava; U vienac savila »Matica Hrvatska«. Zagreb 1900. Izdanje "Matice Hrvatske".»Matice Hrvatske«. - 1901, 427—31 - (številka: 7, 1901)
  Preosnova srednjih šol na Francoskem (številka: 7, 1901)
  Dva Zajčeva reliefa za bodoči Prešernov spomenik (številka: 7, 1901)
  Pozabil sem mnogokaj, dekle (številka: 7, 1901)
  Moderna poljska lirika; Za "Ljubljanski Zvon« spisal (Iz poljskega prevedel P. M. = P. Miklavec.) (številka: 7, 1901)
  Petdesetletnica Vrazove smrti (številka: 7, 1901)
  Tvoja duša je morje (številka: 7, 1901)
  »Narodnogospodarski Vestnik" (številka: 7, 1901)
  V jasnih nočeh; Pred madono (številka: 7, 1901)
  Mož z železno krono (številka: 7, 1901)
  Kadar smo sami med seboj (številka: 7, 1901)
  Astronomski koledar za junij (številka: 7, 1901)
  Londonski " Nineteenth Century " (številka: 8, 1901)
  F. E.Koršb: Prešernov album (1800—1900) (številka: 8, 1901)
  Jožef Murn-Aleksandrov (številka: 8, 1901)
  Astronomski koledar za julij (številka: 8, 1901)
  Našim srednješolskim abiturientom; Svetuje - (številka: 8, 1901)
  Pavlina Pajkova (številka: 8, 1901)
  O Prešernovi literarni zapuščini (številka: 8, 1901)
  Marta (številka: 8, 1901)
  Pa je rekla (številka: 8, 1901)
  Slovník staročeský (številka: 8, 1901)
  Iz pesmi V. S. Fedorova (številka: 8, 1901)
  Snubač (številka: 9, 1901)
  Knjige »Slovenske Matice« za l. 1900:; Slovenske narodne pesmi. Uredil dr. K. Štrekelj. V. snopič. V Ljubljani 1900 (številka: 9, 1901)
  Mrtvemu pesniku »Aleksandravu« =J. Murn (številka: 9, 1901)
  Russkij VestnikB Cir (številka: 9, 1901)
  Ruska poezija; Za »Ljubljanski Zvon" spisal —. (Iz ruskega rokopisa prevedel A. Aškerc.) (številka: 9, 1901)
  Amazonke; Kavkaška romanca (številka: 9, 1901)
  Astronomski koledar za avgust (številka: 9, 1901)
  Noviji hrvatski pjesnici; Za »Ljubljanski Zvon« napisao - (številka: 9, 1901)
  Novi akordi. Zbornik za vokalno in instrumentalno glasbo (številka: 9, 1901)
  Na planem ljudstvo se mudi (številka: 9, 1901)
  Aloa cvete; Legenda (številka: 9, 1901)
  To ti danes šepetajo (številka: 9, 1901)
  Minil je dan (številka: 9, 1901)
  Vodnik in Kopitar; Odlomek iz naše slostvene zgodovine (številka: 11, 1901)
  Ljudske knjižnice (številka: 11, 1901)
  Voditelji kitajskega duševnega življenja (številka: 11, 1901)
  Antimah (številka: 11, 1901)
  Monolog pomladnjega večera (številka: 11, 1901)
  Verzi (številka: 11, 1901)
  Knjige »Jugoslovanske akademije znanosti i umJetnosti« za l. 1901; O Radu, knjiga 145, Zborniku za narodni život i običaje južnih Slavena, VI., in Ljetopisu, 15. zvezek (številka: 11, 1901)
  Vid Dobrin (številka: 11, 1901)
  Pesem (številka: 11, 1901)
  Najlepši dar (številka: 11, 1901)
  Po klopeh se po parku oziram (številka: 11, 1901)
  Moja prijateljica (številka: 11, 1901)
  Tendenčnost v Ibsenovih spisih (številka: 11, 1901)
  Vihra vije (številka: 11, 1901)
  Pogumna Anka (številka: 11, 1901)
  Šolska družba »sv. Cirila in Metoda« (številka: 11, 1901)
  Iz oblasti teme (številka: 11, 1901)
  Pariška Nouvelle Revue (številka: 11, 1901)
  Oh, bil sem pobožen nekda (številka: 11, 1901)
  Labodnica (številka: 11, 1901)
  Že dan za gorami se svita (številka: 11, 1901)
  S potovanja v Jeno (številka: 11, 1901)
  Iz popotnega dnevnika (številka: 11, 1901)
  Notturno (številka: 11, 1901)
  Kmečka osveta (številka: 12, 1901)
  Zaščitnikoma Levčevega pravopisa vnovič preudarek (številka: 12, 1901)
  Štiristoletnica hrvaškega slovstva; Za »Ljubljanski Zvon« spisal — (številka: 12, 1901)
  Drama; O uprizorjenih delih (M. Balucki, Klub samcev; Josip Jurčič—F. Govekar, Deseti brat) in izvedbi (številka: 12, 1901)
  Ciganka (številka: 12, 1901)
  Brez zamere! (številka: 12, 1901)
  Astronomski koledar za november (številka: 12, 1901)
  Zimsko jutro (številka: 12, 1901)
  Kipar Gangl (številka: 12, 1901)
  Rdeči nagelj, rožmarin (številka: 12, 1901)
  »Matica Srpska« u Novom Sadu (številka: 12, 1901)
  »Novi akordi.« 3. številka. November (številka: 12, 1901)
  Medved Anton dr., Knezoškof lavantinski A. M. Slomšek; Izdala in založila »Družba sv. Mohorja« v Celovcu 1900 (številka: 12, 1901)
  Novi akordi. 2. zvezek. September (številka: 12, 1901)
  Moje tiho hrepenenje (številka: 12, 1901)
  Za vseučilišče v Ljubljani (številka: 12, 1901)
  Knjige "Družbe sv. Mohor" za l. 1902 (številka: 12, 1901)
  Še enkrat (številka: 12, 1901)
  Naviji hrvatski pripovjedači; Za »Ljubljanski zvon" napisao - (številka: 12, 1901)
  »Nouvelle Revue.« (številka: 12, 1901)
  Kako je mrtev ta jesenski dan (številka: 12, 1901)
  Astronomski koledar za oktober (številka: 12, 1901)
  Medved (številka: 12, 1901)
  Sveti trije kralji (številka: 12, 1901)
  Ljubljansko vseučiliško vprašanje (številka: 12, 1901)
  Drama (številka: 12, 1901)
  Marko Marulić in štiristoletnica hrvaške književnosti (številka: 12, 1901)
  Znamenja (številka: 12, 1901)
  Anton Dvořak; Beležka ob 60-letnici (številka: 12, 1901)
  Moje gosli (številka: 12, 1901)
 22. 1902
   182

  številka: 1 (1902)
  številka: 2 (1902)
  številka: 3 (1902)
  številka: 4 (1902)
  številka: 5 (1902)
  številka: 6 (1902)
  številka: 7 (1902)
  številka: 8 (1902)
  številka: 9 (1902)
  številka: 10 (1902)
  številka: 11 (1902)
  številka: 12 (1902)
  Rapsodije bolgarskega goslarja; Slike iz zgodovine bolgarske vstaje (številka: 1, 1902)
  Iz cerkve si stopala v solnčni dan (številka: 1, 1902)
  Marya Konopnicka (številka: 1, 1902)
  Na poljane sneg naletava (številka: 1, 1902)
  Blaznik (številka: 1, 1902)
  Drama; O uprizorjenih delih (G. Hauptmann, Hanice pot v nebesa; P. Rosegger, Na sodnji dan) in izvedbi (številka: 1, 1902)
  Na sveti večer (številka: 1, 1902)
  Slovenci v Ameriki (številka: 1, 1902)
  + Andrej Kragelj; Beležka (številka: 1, 1902)
  Njegov god (številka: 1, 1902)
  Uslišan (številka: 1, 1902)
  Noč (številka: 1, 1902)
  Fr. Vidic: Valentin Vodnik, der erste slovenische Dichter.; (Archiv für slavische Philologie. V. Jagić. Berlin 1901. Band XXIII.) (številka: 1, 1902)
  Gredo na vojsko fantje (številka: 1, 1902)
  Še nikoli...! (številka: 1, 1902)
  Ruski novelisti (številka: 1, 1902)
  Carmen; Diego de Alcazar y Alhambra (številka: 1, 1902)
  Poslednja noč; Dimitrij Ahasverov (številka: 1, 1902)
  Genialen človek (številka: 2, 1902)
  »Prekrasno (številka: 2, 1902)
  Polnočna fantazija (številka: 2, 1902)
  Lepa Mara (številka: 2, 1902)
  Ledene rože (številka: 2, 1902)
  Dr. Franz Prešeren,Deutsche Gedichte (številka: 2, 1902)
  Slovenska medicinska fakulteta (številka: 2, 1902)
  Večerna romanca (številka: 2, 1902)
  Kam hitim? (številka: 2, 1902)
  Pesnik fra Grga Martić (številka: 2, 1902)
  V sanjavih mladostnih letih (številka: 2, 1902)
  Ko, se oženim (številka: 2, 1902)
  Ciganka Marija; Dimitrij Ahasverov (številka: 2, 1902)
  Proti jutru (številka: 2, 1902)
  Ljubica, nič se ne jokaj..! (številka: 2, 1902)
  Iz bosanskega perivoja (številka: 2, 1902)
  Tovariš Damjan (številka: 3, 1902)
  Srbsko šolstvo (številka: 3, 1902)
  V hipih takih prihajaj k meni (številka: 3, 1902)
  Zarja (številka: 3, 1902)
  Slovanský Pŕehled; O 1. zvezku V.letnika (številka: 3, 1902)
  V mraku (številka: 3, 1902)
  Sneg pada (številka: 3, 1902)
  Tempi passati (številka: 3, 1902)
  Na ulici (številka: 3, 1902)
  Dr. Emil Holub (številka: 4, 1902)
  I. Grohar (številka: 4, 1902)
  Murko M. dr.: Vatroslav Oblak (številka: 4, 1902)
  Jaz sem bogata! (številka: 4, 1902)
  Celjska utrakvistna gimnazija (številka: 4, 1902)
  Jaz nimam lepe ljubice (številka: 4, 1902)
  tihi noči (številka: 4, 1902)
  Kaj se mi je sanjalo (številka: 4, 1902)
  Pir (številka: 4, 1902)
  Viktor Hugo (številka: 5, 1902)
  Svatopluk Čech (številka: 5, 1902)
  Nemške višje gimnazije na Kranjskem (številka: 5, 1902)
  Fran. Dr. Franz Tetzner: Die Slawen in Deutschland; Beitrage zur Volkskunde der Preussen, Litauer und Letten, der Masuren und Philipponen, der Tschechen, Mährer und Sorben, Polaben und Slowinzen, Kaschuben und Polen. Braunschweig, Vieweg und Sohn 1902 (številka: 5, 1902)
  Volja (številka: 5, 1902)
  Vsemir (številka: 5, 1902)
  Novi Akordi. 5. številka. Marec (številka: 5, 1902)
  Drama (številka: 5, 1902)
  Glej, zvončki so že vzklili (številka: 5, 1902)
  Vesna (številka: 5, 1902)
  Med dobrimi zananci; Črtica (številka: 5, 1902)
  Arhitekt Ciril Koch (številka: 5, 1902)
  Prešernova oda »Zdravica« na Ruskem (številka: 6, 1902)
  Prazno srce (številka: 6, 1902)
  M. Hostnikb: Slovinsko-russkij slovarb. Grammatika slovinskago jazyka. Cir (številka: 6, 1902)
  Gogolj (številka: 6, 1902)
  Nevesta (številka: 6, 1902)
  P. Ladislav Hrovat (številka: 6, 1902)
  Umetniške razstave v Pragi (številka: 6, 1902)
  »Česká Revue.« (številka: 6, 1902)
  Filharmonijsko društvo v Ljubljani; Beležka ob 200-letnici (številka: 7, 1902)
  V ljutomerskih goricah (številka: 7, 1902)
  Domá (številka: 7, 1902)
  Pesem (številka: 7, 1902)
  Za mizo (številka: 7, 1902)
  Novi akordi. 6. številka. Maj (številka: 7, 1902)
  Hajduki; Stadija iz južnoslovanskega narodnega življenja (številka: 7, 1902)
  Poslanica (številka: 7, 1902)
  Iz gozda so ptice odplule (številka: 7, 1902)
  Vseučiliški zbornik; Sestavila Janko Polec in Bogumil Senekovič.V Ljubljani 1902. Založil L. Schwenter. Natisnil A. Slatnar v Kamniku (številka: 7, 1902)
  Proletarec (številka: 7, 1902)
  Zvonček (številka: 7, 1902)
  Verbič F (številka: 7, 1902)
  Ti si lepa, ko solnce (številka: 8, 1902)
  Skizzy (številka: 8, 1902)
  Brez doma (številka: 8, 1902)
  Legenda pravičnosti (številka: 8, 1902)
  Filharmoniška družba v Ljubljani pa slovenski narod (številka: 8, 1902)
  Idealizem (številka: 8, 1902)
  Kralj na Betajnovi, drama v treh dejanjih; Spisal Ivan Cankar. Založil L. Schwentner. V Ljubljani 1902 (številka: 8, 1902)
  Slikarja Jakopič in Grohar (številka: 8, 1902)
  Poslednja deputacija (številka: 8, 1902)
  Naš život; Cir (številka: 8, 1902)
  Slovo (številka: 8, 1902)
  Taka jasno, ko o polnoči (številka: 8, 1902)
  Dobrodelnost (številka: 8, 1902)
  La Lupa (številka: 8, 1902)
  Tam daleč luči gorijo (številka: 9, 1902)
  Humaniteta (številka: 9, 1902)
  Anton Knezova knjižnica (številka: 9, 1902)
  Anton Knezova knjižnica (številka: 9, 1902)
  Črtice (številka: 9, 1902)
  Dr. Antonin Dvořák (številka: 9, 1902)
  Bleiweis — izdajatelj Prešernove zapuščine (številka: 9, 1902)
  Novi akordi. II. letnika 1. sešitek (številka: 9, 1902)
  Jaroslav Vrchlický (številka: 9, 1902)
  Giovanni Segantini (številka: 9, 1902)
  Mark Matvjejevič Antokolskij (številka: 9, 1902)
  Ivan Vazov, bolgarski pesnik (številka: 11, 1902)
  Solze svetle in vroče (številka: 11, 1902)
  II. slovenska umetniška razstava v Ljubljani (številka: 11, 1902)
  Dan v Vrbi; Srečanje s sorodniki na Prešernovem domu (številka: 11, 1902)
  Romar (številka: 11, 1902)
  Novi akordi. II. letnika 2. sešitek. September (številka: 11, 1902)
  V žalni obleki (številka: 11, 1902)
  Prešeren v šolah (številka: 11, 1902)
  Roža življenja (številka: 11, 1902)
  Navija pripovetka u Srba (številka: 11, 1902)
  Iz zgodovine narodne poljske dramatike (številka: 11, 1902)
  Hrepenenje (številka: 11, 1902)
  Posljednjega dejanja posljedni prizor (številka: 11, 1902)
  Zbornik znanstvenih in poučnih spisov; Na svetlo daje Slovenska Matica. III. zv. Uredil L. Pintar. V Ljubljani1901 (številka: 11, 1902)
  Snubač (številka: 11, 1902)
  Pesmi (številka: 11, 1902)
  Dve sliki Petra Žmitka (številka: 11, 1902)
  Slovenska šolska družba sv. Cirila in Metoda (številka: 11, 1902)
  Licejsko poslopje v Ljubljani (številka: 11, 1902)
  Pri vinu (številka: 11, 1902)
  K Vodnikovem življenjepisu (številka: 11, 1902)
  Russkij Vestnik; Cir (številka: 11, 1902)
  Kâlidâsa; Indski dramatik (številka: 11, 1902)
  Zabavna knjižnica »Slovenske Matice«; XIII. zvezek: Štiri bajke (številka: 11, 1902)
  Nikotina (številka: 11, 1902)
  Vetrovi (številka: 11, 1902)
  Kazaška romanca (številka: 11, 1902)
  Russkij Věstnikb Cir (številka: 11, 1902)
  Iz beležnice Pavla Kuzme (številka: 12, 1902)
  Olga (številka: 12, 1902)
  + Emil Zola (številka: 12, 1902)
  Za zabavo (številka: 12, 1902)
  Oj, vdahni življenje ginočemu steblu (številka: 12, 1902)
  Tam zunaj je sneg (številka: 12, 1902)
  Bajka o smrti (številka: 12, 1902)
  Ivan Vrhovec (številka: 12, 1902)
  Knižal. Gruzinska romanca (številka: 12, 1902)
  V tujini dalnji živel bom samootno (številka: 12, 1902)
  Slovensko gledišče (številka: 12, 1902)
  Jubilejna slavnost v Šipki (številka: 12, 1902)
  Jugoslovanska romantika (številka: 12, 1902)
  I. E. Rjepin (številka: 12, 1902)
  Pesmi s Prekmurja (številka: 12, 1902)
  Knjige "Družbe sv. Mohorja" za leto 1903 (številka: 12, 1902)
  Prešernove poezije (številka: 12, 1902)
  Koncert Františka Ondřička (številka: 12, 1902)
  Pod tvojim ,oknom drevje je šumelo (številka: 12, 1902)
  Šumijo, šumijo gozdovi (številka: 12, 1902)
  Jubilej Marije Konopnicke (številka: 12, 1902)
  Sfinks (številka: 12, 1902)
  »Novi akordi.« II. letnik, 3. številka. November (številka: 12, 1902)
  Popotnik. Pedagoški in znanstveni list, letnik. XXI., XXII. in XXIII (številka: 12, 1902)
  svet (številka: 12, 1902)
  II. slovenska umetniška razstava v Ljubljani (številka: 12, 1902)
  Ganglov »Valvazor« (številka: 12, 1902)
  Kmečka in mestna kultura (številka: 12, 1902)
  Na grobovih (številka: 12, 1902)
  Slovensko gledišče (številka: 12, 1902)
  Slika (številka: 12, 1902)
  Iz mirnega kraja (številka: 12, 1902)
 23. 1903
   344

  številka: 1 (1903)
  številka: 2 (1903)
  številka: 3 (1903)
  številka: 4 (1903)
  številka: 5 (1903)
  številka: 6 (1903)
  številka: 7 (1903)
  številka: 8 (1903)
  številka: 9 (1903)
  številka: 10 (1903)
  številka: 11 (1903)
  številka: 12 (1903)
  Cecilija; Cerkvena pesmarica. II. del. Drugi, popravljeni natis. Uredil Anton Foerster (številka: 1, 1903)
  jubilej; Beležka ob 25-letnici smrti N. A. Nekrasova (številka: 1, 1903)
  Sanje (številka: 1, 1903)
  Decembrski koncert »Glasbene Matice«; Izvajali Thierfelderjevega Zlatoroga, besedilo R. Baumbach (številka: 1, 1903)
  Rusi in Slovenci (številka: 1, 1903)
  Češka gledišča (številka: 1, 1903)
  Klic noči (številka: 1, 1903)
  Pomiloščevanje mladostnih zločincev (številka: 1, 1903)
  »Jež"; Ob 1. številki (številka: 1, 1903)
  Pismo iz Zagreba (številka: 1, 1903)
  Titan (številka: 1, 1903)
  Mali vitez (Pan Volodijevski); Spisal H. Sienkiewicz. Po poljskem izvirniku poslovenil Podravski = P. Miklavec (številka: 1, 1903)
  »Nove pravljice iz 1001 noč."; Založil L. Schwentner v Ljubljani (številka: 1, 1903)
  Ilustrovani »Narodni koledar« za leto 1903.; Uredil in izdal Dragotin Hribar v Celju (številka: 1, 1903)
  Vereščaginove slike (številka: 1, 1903)
  »Ormoški spomini."; Ob petindvajsetletnici ormoške posojilnice in ob tridesetletnici svojega beležništva v Ormožu izdal dr. Ivan Gršak prav: Geršak. Ljubljana, 1902 (številka: 1, 1903)
  Manes v Hagenbundu (številka: 1, 1903)
  Izložba moderne francoske umetnosti v Pragi (številka: 1, 1903)
  Zločin (številka: 1, 1903)
  Doma (številka: 1, 1903)
  Rat Hrvata s Magjarima godine 1848—9; Naklada Dioničke tiskare u Zagrebu. 1902 (številka: 1, 1903)
  Viktor Hugo; Beležka o delu (številka: 1, 1903)
  V krčmi (številka: 1, 1903)
  Shod slavistov.; Beležka o shodu v Peterburgu (številka: 1, 1903)
  »Večer Konopnicke.«; O proslavi 25-letnice njenega književnega delovanja v Ljubljani (številka: 1, 1903)
  Heautontimorumenos (številka: 1, 1903)
  Zimska bajka (številka: 1, 1903)
  Iz zakutka (številka: 1, 1903)
  Slovan.; Mesečnik za književnost in prosveto (številka: 1, 1903)
  Metamorfoza (številka: 1, 1903)
  Vladimir Nazor. Živana.; Mitički epos u devet pjesama (1898—1901). Zadar. Nagradjena štamparija Vitaliana. 1902 (številka: 1, 1903)
  Oj, kod si hodil (številka: 1, 1903)
  Rdeče rože (številka: 1, 1903)
  Povesti; Spisal dr. Ivan Tavčar. V. zvezek. Založil pisatelj. Tiskala Ig. pl. Kleinmayr Fed. Bamberg. V Ljubljani 1902 (številka: 1, 1903)
  Drama; O uprizorjenih delih (P.Bertona in Ch.Simon, Zaza; F. Cavallotti, Jeftejeva hči; L.Thoma, Medalja) (številka: 1, 1903)
  Amerikanci (številka: 1, 1903)
  Povest o neki drugi; novela (številka: 1, 1903)
  Uradniško stavbno društvo (številka: 1, 1903)
  Ciganka (številka: 1, 1903)
  Svetnica (številka: 1, 1903)
  Inje; Rikard Katalinić-Jeretov. (God. 1887. -1902.) Zadar 1902. Vlastitom nakladom. Tisak C. Albrechta (Jas. Wittassek), Zagreb (številka: 1, 1903)
  Idila (številka: 1, 1903)
  Do sedaj neznana slovenska knjiga; O Pohlinovem prevodu Buque fa brati, inu moliti Slavonskem shovnirjam na Shtajerskemu, Koroshkemu, inu Kraynskemu ommislene (Dunaj, 1799) (številka: 1, 1903)
  Potresna povest (številka: 1, 1903)
  Mali vitez Pan (Volodijevski).; Naznanilo 2. sešitka Sienkiewiczevega romana v slovenščini (številka: 2, 1903)
  Spomini (številka: 2, 1903)
  Črna knjiga (številka: 2, 1903)
  Človek in pol, roman, spisal Ivo Šorli; Ljubljana 1903, založil L. Schwentner (številka: 2, 1903)
  Menih (številka: 2, 1903)
  Vojtěh Žák (številka: 2, 1903)
  Na Silvestrov večer (številka: 2, 1903)
  Izgubljeni raj (številka: 2, 1903)
  Trenotki iz učiteljskega življenja (številka: 2, 1903)
  Mati (številka: 2, 1903)
  Ne vprašaj! (številka: 2, 1903)
  Rostand »nesmrten«; Beležka (številka: 2, 1903)
  Službena petindvajsetletnica; O jubileju V. Holza (številka: 2, 1903)
  Nadežda Gareva; Macedonska drama (številka: 2, 1903)
  Vera Haruzina: Krajna; Očerk. Moskva. Universitetskaja Tipografija.1903 (številka: 2, 1903)
  Iz ostaline Dragotina Ketteja (številka: 2, 1903)
  Javna predavanja; Beležke o predavanjih v Ljubljani (številka: 2, 1903)
  Dr. Ivan Geršak.; Ormoški spomini. Ljubljana, 1902. Založila Ormoška posojilnica (številka: 2, 1903)
  Talija. Zbirka gledaliških iger.; Ob prvih štirih zvezkih (številka: 2, 1903)
  Pera P. Gjorgjević (številka: 2, 1903)
  »Psoglavci« na našem odru; Ocena uprizoritve K. Kovařovičeve opere (številka: 2, 1903)
  Karla Kovařovica opera »Psoglavci« (številka: 2, 1903)
  Prešeren v Rusih; O razpravi A. J. Stepoviča o Prešernu (številka: 2, 1903)
  Zemljiškoknjižni izpisek (številka: 2, 1903)
  Ščip (številka: 2, 1903)
  Jan Kubelik odlikovan; Beležka (številka: 2, 1903)
  Veliki knez Konstantin Konstantinovič, pesnik; Beležka o njegovih pesmih (številka: 2, 1903)
  V tihi noči (številka: 2, 1903)
  Januarski koncert »Glasbene Matice« (številka: 2, 1903)
  Sirota (številka: 2, 1903)
  Petindvajsetletnica; Ob gledališkem jubileju A. Cerarja (številka: 2, 1903)
  V mraku (številka: 2, 1903)
  Stjepan Ilijašević +; Beležka (številka: 2, 1903)
  Louis Leger; Ob 60-letnici (številka: 2, 1903)
  Evgenij Kumičić. Slučaj; Broj 84. i 85. Crn Božić. Tri pripoviesti. Naklada knjižare Lav. Hartmanna (Kugli i Deutsch). Zagreb 1902 (številka: 2, 1903)
  Reinkarnacija (številka: 2, 1903)
  V samotnem drevoredu (številka: 3, 1903)