»Knjižnica za mladino« urejuje Engelbert Gangl; Knjiga 27. in 28. — julij 1902