Verzno neujemanje - opredelitev pojava in njegovega učinka