Vplivni dejavniki pojava in jakosti vetroloma na območju Črnivca
Influential factors of windthrow occurrence and severity in the Črnivec area