Odnos prebivalcev obmejnih območij Slovenije do slovensko-hrvaške državne meje