Beseda kot gibljiva tarča : internetska besedilnost in spletni literarni objekti