O nacionalnih in evropskem ogrodju kvalifikacij: ključni problemi in dileme : (uvodnik)
On national and European qualifications frameworks: key problems and dilemmas : (editorial)