Raziskava redčenj bukovih sestojev v raziskovalnih objektih Pišece in Brezova reber
Beech thinning experiment in the research objects Pišece and Brezova reber