Določanje velikosti in oblike krošnje s pomočjo krošnjemera
Determination of crown size and shape using crown window