Presoja možnosti inventure pomladka na stalnih vzorčnih ploskvah
Estimation of possibility for regeneration inventory on permanent sampling plots

tab1
1. TXT datoteka (43 kB) Za ogled je potrebna prijava